Inleiding

Veel leerkrachten hebben in de klas te maken met een leerling die psychische problemen heeft. Vijf procent van de kinderen heeft namelijk serieuze psychische problemen. Drie procent is daarvoor in behandeling bij een psycholoog, orthopedagoog of kinderpsychiater. Goed onderbouwde kennis daarover is belangrijk voor leerkrachten.

Wetenschappelijke kennis, praktisch toepasbaar voor leerkrachten

Het Kenniscentrum is begonnen met de publicatie van kennis voor leerkrachten over autisme, en heeft dit uitgebreid met kennis over angstdepressiegedragsstoornissen (ODD/CD) en trauma. Alle kennis is speciaal op leerkrachten gericht en van belang bij het omgaan met psychische problematiek in de klas. Zolang er over een bepaalde stoornis nog geen op leerkrachten gerichte kennis beschikbaar is, kunt u terecht bij het speciale gedeelte voor Ouders.

Eerder publiceerde het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kennis in de vorm van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van kinderen met psychische problemen. Deze kennis is beschikbaar voor zowel professionalsouders, jongeren en gemeenten. In het kader van het project Leer-Kracht is deze kennis ook beschikbaar gemaakt voor leerkrachten in het basisonderwijs. De kennis op dit deel van de website is speciaal voor het basisonderwijs ingericht zodat leerkrachten ermee in de dagelijkse onderwijspraktijk uit de voeten kunnen.

Omdat de onderwijspraktijk ingewikkeld in elkaar zit is en er niet voor elke situatie een wetenschappelijke (evidence-based) oplossing voorhanden is, zijn praktijkvoorbeelden uit het basisonderwijs toegevoegd (methoden, aanpak, werkwijzen), die aantoonbaar succesvol zijn geweest.

Leeswijzer

In de inleiding staan de belangrijkste feiten over psychische problemen bij kinderen. Die inleiding is van belang om te begrijpen wat psychische problemen zijn, wanneer deze problemen als ‘stoornissen’ worden aangeduid, en hoe de jeugdhulp en de jeugdpsychiatrie daarmee omgaan. 

Hoe worden psychische stoornissen vastgesteld?

Psychische stoornissen kunnen vaak al op jonge leeftijd worden onderkend. De leerkracht hoort van de ouders hoe de problemen van een kind te begrijpen zijn en kan de kennis daarover opzoeken op deze site. Bij Oudercontact is te lezen hoe belangrijk het contact tussen ouders en leerkrachten is. Als nog niet bekend is of een kind een psychische stoornis heeft, kan de leerkracht – als ‘signaleerder’ en informant – helpen bij het vaststellen daarvan. Hoe een leerkracht kan bijdragen is beschreven bij Signaleren en handelen.

De begeleiding op school

Praktisch advies over wat een leerkracht kan doen op school en in de klas is beschreven bij Begeleiden op school en omgaan met afwijkend gedrag.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop sinds 2014 onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Passend onderwijs is geen schooltype; reguliere en speciale scholen werken met elkaar samen en maken afspraken over hoe alle leerlingen onderwijs kunnen krijgen dat bij hen past. Passend onderwijs legt de verantwoordelijkheid daarvoor (‘zorgplicht’) bij de scholen. Dat betekent dat zij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek moeten bieden.

Voor kinderen met leer-, gedrags- of opvoedingsproblemen die (toch) niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs, is er het speciaal basisonderwijs (SBO). Zo kunnen kinderen met een psychische stoornis in het speciaal onderwijs de juiste ondersteuning krijgen bij hun educatie. Hoe dat werkt, staat te lezen bij Speciaal onderwijs.

 

Deze website bevat een verzameling kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren. Die kennis is verzameld door expertgroepen met onderzoekers en behandelaars uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en gedragsexperts uit het onderwijs. In de expertgroepen zitten bovendien vertegenwoordigers van ouders en patiënten, en leerkrachten. Zo zijn drie soorten kennis samengebracht: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis.

De experts hebben kennis verzameld die zoveel mogelijk bewezen effectief is bij de hulp aan kinderen met psychische problemen. De wetenschap gebruikt de term evidence based voor wetenschappelijk onderbouwde kennis, waarbij behandelaars de beste beschikbare onderzoeksgegevens gebruiken, ook als er een enorm grote en groeiende hoeveelheid kennis aanwezig is.

Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren