Pediatrisch delier

Delier, delirium of "ijlen", zoals het in de volksmond wordt genoemd, is een neuropsychiatrische stoornis met mogelijk ernstige gevolgen. Over het algemeen is er bij delier sprake van de volgende criteria:

  1. een bewustzijnsverandering – bijvoorbeeld zich ergens anders wanen of niet weten waar men is – met verminderde aandacht zoals sufheid en afwezigheid
  2. een cognitieve functiestoornis – bijvoorbeeld dingen niet meer kunnen herinneren of woorden niet kunnen vinden
  3. plotseling ontstaan en beloop met pieken en dalen
  4. een lichamelijke ziekte als oorzaak.

Delier thuis
Een delier bij zieke kinderen wordt een pediatrisch delier genoemd. Over het vóórkomen van het pediatrisch delier thuis zijn geen cijfers bekend. Wel is bekend dat kinderen thuis – bijvoorbeeld bij hoge koorts – snel een delier kunnen krijgen: ze gaan dan ijlen. In de meeste gevallen kan dat geen kwaad en gaat het vanzelf weer over. Alleen als een pediatrisch delier thuis blijft aanhouden is het een ernstig symptoom en moet het zieke kind naar de Spoed Eisende Hulp, afgekort SEH. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Delier op intensive care
Een delier bij erg zieke kinderen is, evenals bij volwassenen, op te maken uit bloeddruk, pols, temperatuur, ademfrequentie, pijnbeleving en de mentale status. Het is een indicatie dat het kind ernstig ziek is. Gezien de vereisten met betrekking tot het diagnosticeren en behandelen van pediatrisch delier, moet er op iedere kinder-intensive care afdeling (Pediatrische Intensive Care Unit, PICU) ook een kinder- en jeugdpsychiater zijn die men kan raadplegen wanneer dat nodig lijkt. Een kinder- en jeugdpsychiater zal ook dagelijks visite moeten lopen. Zo nodig moet de "mentale status" van de kinderen immers door een deskundige beoordeeld kunnen worden. Alleen zo ook kan er maximaal recht gedaan worden aan de maatschappelijke eis om – met de kennis en kunde van vandaag – te komen tot een optimalisering van de zorg voor het ernstig zieke kind.

Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren