Zoekresultaten voor: "slaapproblemen"


Bij de behandeling van slaapproblemen is het van belang te zorgen voor een goede slaaphygiëne. Onder slaaphygiëne worden maatregelen verstaan die een goede nachtrust bevorderen, zoals een vaste slaapplaats, regelmatige bed...
De gebruikelijke aanmeldingsklachten voor slaapproblemen betreffen in- en doorslaapproblemen (insomnie), overmatig slapen, slapen op ongewenste tijdstippen (hypersomnie) en abnormaal gedrag tijdens het slapen (parasomnie) (Berden, 2000). In- en doorslaapp...
Een actigrafie is een alternatief voor de polysomnografie. Een actigrafie kan uitgevoerd worden met de Actimeter, een apparaatje dat als polshorloge gedragen kan worden. De Actimeter registreert het n...
Een actigrafie is een alternatief voor de polysomnografie. Een actigrafie kan uitgevoerd worden met de Actimeter, een apparaatje dat als polshorloge gedragen kan worden. De Actimeter registreert het n...
...eren van slaap wordt dus gezien als een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de klinische stoornis en vice versa.ADHDIn de klinische praktijk rapporteren ouders van kinderen met ADHD vaak slaapproblemen (Holvoet e.a., 2013). Slaapstoornissen hebben een bijkomende negatieve invloed op domeinen die verstoord zijn door ADHD, zoals inhibitie. Sommige kinderen met slaapproblemen worden onterecht gediagno...
Dit thema is gericht op slaapproblematiek van kinderen en jongeren binnen de geestelijke gezondheidszorg. Binnen de gezondheidszorg krijgen slaapproblemen bij jongeren regelmatig te weinig aandacht, waardoor er onvoldoende behandeling plaatsvindt (Van Bemmel e.a., 2001). Slaapproblemen kunnen op zichzelf staand voorkomen, maar zij kunnen ook onder...
... elkaar over en weer beïnvloeden. Het verbeteren van slaap wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de behandeling van een stoornis en omgekeerd. ADHDOuders van kinderen met ADHD zien vaak slaapproblemen. Sommige kinderen met slaapproblemen worden onterecht gediagnosticeerd met ADHD. Slaaptekort kan namelijk leiden tot ADHD-symptomen, zoals hyperactiviteit en concentratieproblemen Deze verdwijnen wan...
Algemeen Bij de behandeling van slaapproblemen is het van belang te zorgen voor een goede slaaphygiëne. Onder slaaphygiëne worden maatregelen verstaan die een goede nachtrust bevorderen, zoals een vaste slaapplaats, regelmatige bedtijde...
Bij de behandeling van slaapproblemen bij kinderen is de leeftijd van het kind uitgangspunt van behandeling. Zoals eerder genoemd zullen bij jonge kinderen de ouders altijd ingeschakeld worden, terwijl bij oudere kinderen zowel voor oude...
Slaapproblemen bij kinderen Kinderpsychologie in praktijk Frits Boer Dit boek bespreekt verschillende vormen van slaapproblemen bij kinderen en de aanpak hiervan. Er is ook aandacht voor slaapproblemen a...

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren