Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Proefschriften

Het Kenniscentrum heeft de website vernieuwd. Deze pagina is nog niet af, de komende tijd zullen hier proefschriften verschijnen.

Hieronder ziet u proefschriften, het resultaat van wetenschappelijk onderzoek door de mensen uit het netwerk van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Algemeen

Moderate prematurity, socioeconomic status, and neurodevelopment in early childhood: a life course perspective

Sociale achterstand versterkt negatieve effecten van vroeggeboorte op ontwikkeling en gedrag.

Meer lezen…

Ethnic minority youth in youth mental health care: utilization and dropout

Dit proefschrift beschrijft verschillen tussen etnische groepen in de jeugd-ggz, vanuit: het gebruik van de jeugd-ggz, de gestelde diagnoses en het voortijdig beëindigen van de behandeling (drop-out).

Meer lezen…

At risk, or not at risk: epidemiological approaches for assessing psychiatric (genetic) risk factors in the general population

This thesis describes several approaches – cross-sectional, prospective, phenotype mining and forward genetics – for assessing psychiatric (genetic) risk factors in a general population study.

Meer lezen…

Gross motor performance in children with psychiatric conditions

Dit proefschrift laat zien dat het voor kinderen met grof-motorische en psychische problemen extra moeilijk is om mee te doen met spelen en sporten.

Meer lezen…

Ouders adviseren in de jeugd-ggz: Het ontwerp van een gestructureerd adviesgesprek

Dit proefschrift beschrijft het ontwerp en onderzoek van een gestructureerde wijze van adviseren in de jeugd-ggz middels de methode Adviesgesprek in Dialoog (AiD).

Meer lezen…

Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis functioning and psychopathology in a developmental perspective

Vroege stressvolle ervaringen kunnen onderliggende genetische kwetsbaarheid verhogen, en stress tijdens de kinderjaren kan leiden tot psychische problemen. De hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HHB)-as is het belangrijkste neuroendocriene systeem dat reageert op stress.

Meer lezen…

Helping Infants and Toddlers in Foster Family Care: the evidence base of the Foster carer Foster child Intervention

Kinderen in pleegzorg moeten wennen aan de nieuwe situatie. Zij voelen zich daarbij lang niet altijd veilig en prettig. De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) helpt jonge pleegkinderen uit de knel.

Meer lezen…

Towards a strong parent-team alliance: for improved treatment outcomes in child residential psychiatry

Dit proefschrift beoogt de ouder-team alliantie in de kinderpsychiatrie te meten, monitoren, onderzoeken en versterken, voor een beter behandelresultaat.

Meer lezen…

Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care

Dit proefschrift onderstreept het belang van cliëntgerichte communicatie in de psychosociale zorg voor adolescenten met emotionele en gedragsproblemen.

Meer lezen…

Callous-Unemotional Traits in a Cross-Disorder Perspective

Dit proefschrift onderzoekt in hoeverre psychopathische kenmerken ook bij jongeren zonder psychopathie kunnen voorkomen en wat dan de gevolgen zijn.

Meer lezen…

Mental Health in Ethnic Minority Youth: Prevalence - Risk and Protective Factors - Identification

Dit proefschrift beschrijft het voorkomen van ernstige psychische problemen en latere psychotische stoornissen bij jongeren met een migratieachtergrond.

Meer lezen…

ADHD

Motor coordination in children with ADHD: Clinical, familial and genetic aspects

Kinderen met ADHD bewegen vaak ongeremd en motorisch onhandig, waardoor ze moeilijker mee kunnen komen tijdens sport, spel en in de klas (handschrift).

Meer lezen…

Behavioural and cognitive profiling in ASD and ADHD

Dit proefschrift onderzoekt of er betere cognitieve grondslagen dan de in de DSM onduidelijk afgrensbare categorieën van autisme en ADHD te detecteren zijn.

Meer lezen…

Stop hurting start helping: Empathy in children with disruptive behaviour, attention-deficit and autism spectrum disorders

Dit proefschrift onderzoekt de verschillen in empathie en in prosociaal gedrag tussen kinderen met en zonder een psychiatrische diagnose.

Meer lezen…

The Distracted Brain: The neurobiology and neuropsychology of attention-deficit/hyperactivity problems in the general population

Dit proefschrift beschrijft studies die zich richten op de neurobiologie en neuropsychologie van aandachts- en hyperactiviteitsproblemen, met aandacht voor de dimensionaliteit van psychiatrische problematiek en de ernst van de symptomen, in plaats van een categorische benadering.

Meer lezen…

Treating young children's disruptive behavior problems: dissemination of an evidence-based parent management training program in the Netherlands

De studies in dit proefschrift geven meer inzicht in een effectieve manier van het behandelen van gedragsproblemen bij jonge kinderen in de alledaagse klinische praktijk.

Meer lezen…

Cognitive training for children with ADHD: Individual differences in training and transfer gains

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit van twee cognitieve trainingen voor schoolgaande kinderen (8-12 jaar) met ADHD.

Meer lezen…

Need, quest & evidence: resting-state oscillations, neurofeedback, and working memory training in ADHD

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit van frequentieneurofeedback en Cogmed JM-werkgeheugentraining bij kinderen met ADHD.

Meer lezen…

ADHD, a food-induced hypersensitivity syndrome: in quest of a cause

In dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van recent onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD, ODD en comorbide lichamelijke klachten.

Meer lezen…

Angst

Friends for Life: Evaluation of an Indicated Prevention Program Targeting Anxiety and Depression in School Children

Dit proefschrift onderzoekt de effectiviteit en implementatie van een preventieprogramma tegen angst en depressie bij kinderen op de basisschool.

Meer lezen…

Doing more with less: Concise and standard treatment for depressive andanxiety disorders compared in clinical practice

Dit proefschrift onderzoekt de klinische en kosten- effectiviteit van beknopte formats van psycho- en / of farmacotherapie (beknopte zorg) in de ggz.

Meer lezen…

Anorexia nervosa

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Autisme (ASS)

Repetitive behaviour in autism: imaging pathways and trajectories

Dit proefschrift beschrijft studies die met beeldvormende technieken de ontwikkeling van hersenen met autisme in kaart brengen.

Meer lezen…

The hyperserotonaemia of Autism Spectrum Disorders

Dit proefschrift onderzoekt of de hoeveelheid serotonine bij kinderen en jongeren met autisme verhoogd is, en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn.

Meer lezen…

Behavioural and cognitive profiling in ASD and ADHD

Dit proefschrift onderzoekt of er betere cognitieve grondslagen dan de in de DSM onduidelijk afgrensbare categorieën van autisme en ADHD te detecteren zijn.

Meer lezen…

Exploring the labyrinth of the brain: Neurobiological parameters in Multiple Complex Developmental Disorder, a subtype of the Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified

Mensen met Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) hebben klinische karakteristieken van zowel autisme (sociale belemmeringen) als van schizofrenie (cognitieve belemmeringen).

Meer lezen…

Stop hurting start helping: Empathy in children with disruptive behaviour, attention-deficit and autism spectrum disorders

Dit proefschrift onderzoekt of er betere cognitieve grondslagen dan de in de DSM onduidelijk afgrensbare categorieën van autisme en ADHD te detecteren zijn.

Meer lezen…

Autism Spectrum Disorders in Early Childhood: Presentation, risk factors and trajectories

Dit proefschrift beoogt te verduidelijken in hoeverre autismespectrumstoornissen onderscheiden kunnen worden van andere ontwikkelingsstoornissen.

Meer lezen…

Baby's/peuters/kleuters

Prenatal Cannabis Exposure and Infant Development: “A Tolerated Matter”

Er is een sterke associatie tussen moederlijk cannabisgebruik tijdens de zwangerschap met zaken als de groei van en bloedvoorziening aan het ongeboren kind. In de postnatale periode worden deze associaties zwakker.

Meer lezen…

Borderline PS

Borderline persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren: Problemen in het begrijpen van en omgaan met anderen

Dit proefschrift onderzoekt de associaties tussen persoonlijkheid en (borderline) persoonlijkheidspathologie en het interpersoonlijk functioneren.

Meer lezen…

Symptoms of borderline personality disorder in adolescents: assessment, treatment, and parental factors

Dit proefschrift beschrijft verschillende onderzoeken die als doel hebben de hulp voor jongeren met borderline-kenmerken te verbeteren.

Meer lezen…

Burden and diagnosis of personality disorders in adolescents and the effectiveness of Mentalization-Based Treatment

Dit proefschrift gaat over de diagnose, ervaren ziektelast en effectiviteit van Mentalization-Based Treatment (MBT) bij persoonlijkheidsstoornissen in adolescenten.

Meer lezen…

Boulimia

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Buikpijn

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Chronisch trauma

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Depressie (stemmingsstoornis)

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Dwang (OCS)

Neuroimaging studies in paediatric obsessive compulsive disorder

Dit proefschrift vergelijkt verschillen in anatomie en functioneren van het brein tussen bij jeugdigen met en zonder een dwangstoornis (OCS), of de gevonden verschillen zouden verdwijnen na succesvolle CGT en de invloed van leeftijd.

Meer lezen…

Eetbuien

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Eetproblemen bij jonge kinderen

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Gedragsstoornissen (ODD/CD)

Subtyperen van agressie en voorspellen van behandelrespons van Cognitieve Gedragstherapie voor adolescenten met agressieproblemen: Wat werkt, voor wie?

Dit proefschrift beschrijft de klinische relevantie van het onderscheid tussen proactieve en reactieve agressie bij adolescenten met agressieproblemen.

Meer lezen…

Stop hurting start helping: Empathy in children with disruptive behaviour, attention-deficit and autism spectrum disorders

Dit proefschrift onderzoekt de verschillen in empathie en in prosociaal gedrag tussen kinderen met en zonder een psychiatrische diagnose.

Meer lezen…

The development of antisocial behaviour and hypothalamic-pituitary-adrenal axis activity in adolescence

Dit proefschrift gaat over de ontwikkeling van antisociaal gedrag en HPA-as activiteit in de adolescentie.

Meer lezen…

Treating young children's disruptive behavior problems: dissemination of an evidence-based parent management training program in the Netherlands

De studies in dit proefschrift geven meer inzicht in een effectieve manier van het behandelen van gedragsproblemen bij jonge kinderen in de alledaagse klinische praktijk. De resultaten laten zien dat een oudertraining ontwikkeld in de VS op een succesvolle manier in Nederland geïmplementeerd kan worden zonder de noodzaak voor (culturele) aanpassingen in het behandelprotocol, de meetinstrumenten en de training voor therapeuten.

Meer lezen…

A Taxonomy of Care for Children and Adolescents with Behavioural and Emotional Problems: Development and Application

Het doel van dit onderzoek is om de ´black box´ van de zorg en hulp voor kinderen en jongeren met gedragsmatige en emotionele problemen gedeeltelijk te openen door het ontwikkelen, testen en toepassen van een taxonomie. Met die taxonomie moeten de belangrijkste aspecten van deze zorg in kaart kunnen worden gebracht.

Meer lezen…

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Verblijf, beeld en ervaringen van jongeren opgenomen in een orthopedagogisch centrum voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

De ervaringen van in een LVG-instituut opgenomen jongeren met een lichte verstandelijke beperking zijn onderwerp van dit proefschrift.

Meer lezen…

Mental health problems in youths with intellectual disability: Need for help and help seeking

Dit proefschrift handelt over de emotionele problemen en gedragsproblemen bij jongeren met verstandelijke beperkingen: hulpbehoefte en hulp zoeken.

Meer lezen…

“It’s all between my ears!”: Deficiencies in information processing in problematic drinkers with mild to borderline intellectual disability

De neuropsychologie van verslaving bij mensen met een lichte verstandelijke beperking is het onderwerp van dit proefschrift.

Meer lezen…

Pediatrisch delier

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Pica

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Psychose

Exploring the labyrinth of the brain: Neurobiological parameters in Multiple Complex Developmental Disorder, a subtype of the Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified

Mensen met Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) hebben klinische karakteristieken van zowel autisme (sociale belemmeringen) als van schizofrenie (cognitieve belemmeringen).

Meer lezen…

Emerging symptoms on the pathway to psychosis

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in het beloop van symptomen bij mensen met een verhoogd risico op een eerste psychose.

Meer lezen…

Psychotische depressie

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Rumineren van voedsel

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Slaapproblemen

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Tics

Exposure and response prevention in the treatment of tics in Tourette's syndrome

In dit proefschrift staat de vraag centraal of exposure en responspreventie (ER) waarde heeft voor de behandeling van tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette (TS).

Meer lezen…

Trauma en kindermishandeling

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Vermijdende/restrictieve voedselinname

Titel

Beschrijving

Meer lezen…

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close