Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Ontwikkeling van kennis over specifieke stoornissen

Over dit onderwerp

Vragen: Hoe ontwikkelen we onze specialistische kennis over en behandelingen voor psychiatrische stoornissen en problematiek?

Doelen: Op veel verschillende specifieke terreinen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie is verdere kennisontwikkeling nodig. Onderzoek is blijvend nodig naar problematiek die bepaalde stoornissen met zich meebrengen en voor verdere ontwikkeling van passende behandelingen.

Het gaat om veel verschillende specialisaties, problemen en vraagstukken (niet uitputtend):

 • depressie bij jongeren
 • automutilatie
 • medicatie voor kinderen met ADHD en de mogelijke alternatieven
 • effecten van antidepressiva en antipsychotica voor kinderen, veelal off-label voorgeschreven
 • comorbiditeit in allerlei vormen, bijvoorbeeld jongeren die een angststoornis ontwikkelen bovenop hun ASS-problematiek of de combinatie daarvan met agressief gedrag
 • jongeren met een persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling
 • eetstoornissen bij jonge kinderen
 • middelengebruik door jongeren en verslaving aan sociale media

Voor al deze problemen, en vele meer, is het belangrijk om kennis te ontwikkelen over wat bij wie op welk moment moet gebeuren.

In sommige gevallen zijn er in de volwassenenzorg goede programma’s ontwikkeld. Onderzocht moet worden in hoeverre die voor jongeren kunnen worden uitgebouwd. Ook in de kinderpsychiatrie zijn zorgprogramma’s ontwikkeld, die worden beheerd door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het gebruik van die programma’s en de effectiviteit en de doelmatigheid ervan verdienen ook onderzoek.

Terug naar boven

Op deze pagina

Onderzoeken over dit onderwerp

Het Kenniscentrum heeft geïnventariseerd welke onderzoeken zich op dit thema richten. Het gaat hier om lopende of afgeronde onderzoeken in de kinder- en jeugdpsychiatrie, die gestart zijn op 1 januari 2015 of later.
De informatie over deze onderzoeken is aangeleverd door de betrokken academische centra. Mocht u hierin onjuistheden tegenkomen of nog onderzoeken missen, dan kunt u contact opnemen met Marieke Zwaanswijk, senior beleidsmedewerker: m.zwaanswijk@kenniscentrum-kjp.nl

Lopende onderzoeken

 • Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth additiction treatment cohort (Brijder, Curium-LUMC)
 • Trigonocephaly project (Erasmus)
 • ENCORE. Onderzoek naar autismespectrum problematiek bij kinderen met Fragiele X syndroom (Erasmus)
 • The impact of autism in children: predictors of individual, familial and societal burden (quality of life, care consumption) (Erasmus)
 • Tackling Teenage; a multicenter study on psychosexual development and intimacy in adolescents with Autism Spectrum Disorder (Erasmus)
 • Ethnicity and autism spectrum disorders  (Erasmus)
 • Shark 2.0: Onderzoek naar de problemen in het richten van aandacht bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • PROUD: Onderzoek naar verbetering van de algemene gezondheid en/of de preventie van depressiviteit en obesitas bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • EU-AIMS LEAP: Identificatie van biomarkers in ASS (Karakter)
 • Compulsive patterns of behaviour in Autism Disorder and Obsessive Compulsive Disorder (UMCU)
 • Sensory processing in autism and childhood epilepsy (UMCU)
 • Sleep disorders in child psychiatry (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Seksuele ontwikkeling van jongeren met genderdysforie (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Sociaal inzicht bij pubers met ADHD (RuG)
 • Invloed van inlevingsproblemen op de communicatie en taalontwikkeling van kinderen met ASS (RuG)
 • Taalontwikkeling bij kinderen met ASS en kinderen met ADHD (RuG)
 • PTSD in children: underlying mechanisms and treatment effects (Amsterdam UMC (AMC))
 • Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder (ARFID): het in kaart brengen van deze nieuwe DSM-5 diagnose (Accare)
 • De rol van emoties in anorexia nervosa (Accare)
 • Obesitas in beeld (Accare)
 • Structurele en functionele hersenconnectiviteit bij delinquente adolescenten (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Genderdysforie en autisme (Amsterdam UMC (VUmc))
 • SYNASS: Commonalities in visual perception between children at familial risk for synaesthesia and in children with autism spectrum disorder (Karakter)
 • Hypopriors in autistic visual perception (Karakter)
 • SoVatass: Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme (Accare, NHL Hogeschool, Windesheim, Kinnik, GGZ Drenthe, RuG)
 • Onderzoek naar online behandelprogramma’s voor eetstoornissen Smaakk! (blended) en 100% online (Karakter)
 • Onderzoek naar Pinus pinaster schorsextract (Pycnogenol®) als therapeutisch alternatief voor methylfenidaat bij kinderen met ADHD: een parallelle trial (Wageningen Universiteit, Universiteit Antwerpen, Universitaire Ziekenhuizen Antwerpen en Gent, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
 • The Netherlands Autism Register: A longitudinal clinical cohort study (VU)
 • Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) bij kinderen: beschrijving van de cliënten en factoren die samenhangen met problemen rondom eten (Accare)
 • Wat bepaalt het lange termijn beloop van ADHD? (Accare)
 • Hoe kunnen we ASS bij jonge meisjes beter vaststellen? (Accare)
 • Inzicht in neuro-cognitief functioneren van meisjes met ASS van 12-17 jaar (Accare)
 • MATRICS: Onderzoek naar (neuro)biologische mechanismen, erfelijkheid en behandelmogelijkheden van agressie en disruptieve gedragsstoornissen bij kinderen (Accare)
 • TOUCH: Hersenonderzoek en sociale cognitie problemen bij kinderen en jongeren met Tourette en obsessief-compulsieve stoornis (Accare)
 • Bounce Back Tics Study: Kwaliteit van leven in kinderen en volwassenen met Tourette (Accare)
 • EMTICS: welke rol spelen genen, ontstekingsprocessen en stress bij tics bij kinderen? (Accare, Levvel)
 • Tackle your tics: onderzoek naar de effectiviteit van een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor kinderen met ticstoornissen (Accare, Levvel)
 • Agressie-Cognitief onderzoek-II: Kunnen emotie-herkenningsproblemen agressie verklaren? (Accare, Karakter)
 • ENIGMA-OCD: internationaal multicenteronderzoek naar het brein bij een dwangstoornis (Amsterdam UMC (VUmc))
 • EPISCA: Onderzoek naar het brein van adolescenten die seksueel misbruikt zijn (Emotional Pathways Imaging Study in Clinical Adolescents) (Curium-LUMC)
 • Biobank Curium-LUMC: Biobank onderzoek waarbij lichaamsmateriaal en gedragsmatige gegevens worden verzameld van kinderen die worden aangemeld binnen de specialistische KJP (Curium-LUMC)
 • EPISCA: Onderzoek naar het brein van jongeren met een angst- en/of stemmingsstoornis (Emotional Pathways Imaging Study in Clinical Adolescents) (Curium-LUMC)
 • Generation R: Problematisch eetgedrag bij kinderen met autismekenmerken (Curium-LUMC) 
 • AIMS-2-TRIALS PIP: Onderzoek naar identificatie van biomarkers bij jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) (Karakter)
 • PIP: Onderzoek naar hersenontwikkeling en gedrag bij jonge kinderen met ASS (Karakter)
 • SAPIENS: Identification of cognitive, EEG/ERP and eye-tracking precursors of ASD in SCOPE participants (Karakter)
 • Covid studie ACKJP: Impact van Corona pandemie op de mentale gezondheid van 1) kinderen binnen KJP in vergelijking met een normgroep, 2) kinderen binnen KJP in vergelijking voor- en nameting (Karakter)
 • Youth in transition: Addiction trajectories and profiles. A longitudinal study in a population cohort and a youth additiction treatment cohort (Brijder, Curium-LUMC)
 • Trigonocephaly project (Erasmus)
 • ENCORE. Onderzoek naar autismespectrum problematiek bij kinderen met Fragiele X syndroom (Erasmus)
 • The impact of autism in children: predictors of individual, familial and societal burden (quality of life, care consumption) (Erasmus)
 • Tackling Teenage; a multicenter study on psychosexual development and intimacy in adolescents with Autism Spectrum Disorder (Erasmus)
 • Ethnicity and autism spectrum disorders  (Erasmus)
 • Shark 2.0: Onderzoek naar de problemen in het richten van aandacht bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • PROUD: Pilot Randomized-controlled phase-IIa trial on the increase of general health and/or on the prevention of comorbid depressive and obesity symptoms and on in Attention-deficit / Hyperactivity disorder (Karakter)
 • EU-AIMS LEAP: Identificatie van biomarkers in ASS (Karakter)
 • Bumetanide in Autism Medication and Biomarker Study (UMCU)
 • Compulsive patterns of behaviour in Autism Disorder and Obsessive Compulsive Disorder (UMCU)
 • Sensory processing in autism and childhood epilepsy (UMCU)
 • Prikkelgevoeligheid bij autisme en epilepsie (SPACE) (UMCU)
 • GLUP: brain glutamate levels in patients with an episode of psychosis (UMCU) 
 • Sleep disorders in child psychiatry (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Seksuele ontwikkeling van jongeren met genderdysforie (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Sociaal inzicht bij pubers met ADHD (RuG)
 • Invloed van inlevingsproblemen op de communicatie en taalontwikkeling van kinderen met ASS (RuG)
 • Taalontwikkeling bij kinderen met ASS en kinderen met ADHD (RuG)
 • PTSD in children: underlying mechanisms and treatment effects (Amsterdam UMC (AMC))
 • Inside-out: onderzoek naar schema’s, schemamodi en gedrag bij jongeren met ernstige gedragsproblemen (Accare)
 • Up Today studie (Accare)
 • Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder (ARFID): het in kaart brengen van deze nieuwe DSM-5 diagnose (Accare)
 • De rol van emoties in anorexia nervosa (Accare)
 • Obesitas in beeld (Accare)
 • Structurele en functionele hersenconnectiviteit bij delinquente adolescenten (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Genderdysforie en autisme (Amsterdam UMC (VUmc))
 • SYNASS: Commonalities in visual perception between children at familial risk for synaesthesia and in children with autism spectrum disorder (Karakter)
 • Tackling the disordered brain in rare genetic syndromes; Identificatie endofenotypen, Olanzapine trial bij jongeren (Karakter)
 • Microbioom in patienten met Kleefstra Syndroom en hun familieleden (Karakter)
 • pilot psychiatrie bij DYRK1a patienten; zicht krijgen op ontregelingen bij patienten met DYRK1a genmutaties (Karakter)
 • Het voorkomen van ASS en persoonlijkheidsproblematiek (Karakter)
 • TS-Eurotrain; Neuroimaging Tourette (Karakter)
 • Hypopriors in autistic visual perception (Karakter)
 • SoVatass: Sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme (Accare, NHL Hogeschool, Windesheim, Kinnik, GGZ Drenthe, RuG)
 • Onderzoek naar online behandelprogramma’s voor eetstoornissen Smaakk! (blended) en 100% online (Karakter)
 • Onderzoek naar Pinus pinaster schorsextract (Pycnogenol®) als therapeutisch alternatief voor methylfenidaat bij kinderen met ADHD: een parallelle trial (Wageningen Universiteit, Universiteit Antwerpen, Universitaire Ziekenhuizen Antwerpen en Gent, Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen)
 • The Netherlands Autism Register: A longitudinal clinical cohort study (VU)

Afgeronde onderzoeken

 • cognition in first episode psychosis (SMURF) (Mondriaan-UM)
 • iThink – Psychotische stoornis: positieve, negatieve en cognitieve symptomen en het dagelijks leven (Mondriaan-UM)
 • PSYSCAN: Het voorspellen van ziektebeloop en uitkomst bij patiënten met een psychose (UMCU)
 • Bumetanide to Ameliorate Tuberous Sclerosis Complex Hyperexcitable Behaviors (UMCU)
 • Kleefstra Syndrome: neurocognitive endophenotyping: on the intersection of psychiatry and genetic disorders (Karakter)
 • Inside-out: onderzoek naar schema’s, schemamodi en gedrag bij jongeren met ernstige gedragsproblemen (Accare)
 • Up Today studie (Accare)
 • Tackling the disordered brain in rare genetic syndromes; Identificatie endofenotypen, Olanzapine trial bij jongeren (Karakter)
 • Microbioom in patienten met Kleefstra Syndroom en hun familieleden (Karakter)
 • pilot psychiatrie bij DYRK1a patienten; zicht krijgen op ontregelingen bij patienten met DYRK1a genmutaties (Karakter)
 • Het voorkomen van ASS en persoonlijkheidsproblematiek (Karakter)
 • TS-Eurotrain; Neuroimaging Tourette (Karakter)
 • Bumetanide in Autism Medication and Biomarker Study (UMCU)
 • Prikkelgevoeligheid bij autisme en epilepsie (SPACE) (UMCU)
 • GLUP: brain glutamate levels in patients with an episode of psychosis (UMCU)

Actuele projecten

Er zijn nog geen actuele projecten en/of praktijkvoorbeelden over dit thema.

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten