Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Onderbouwing van kennis en behandeling met wetenschappelijk onderzoek

Over dit onderwerp

Vragen: Welke zorg werkt? Is dit goede zorg? Is dit efficiënte en doelmatige zorg? Wat werkt voor wie? Hoe ontstaat een angststoornis?

Doelen: We willen als samenleving gebruik maken van de best bewezen werkzame kennis en vaardigheden om tegen maatschappelijk verantwoorde kosten het beste resultaat te halen voor kind, ouders en samenleving.

De maatschappelijke relevantie van een behandeling moet worden onderbouwd en kosteninzichtelijk gemaakt. We moeten laten zien wat de individuele, maatschappelijke en financiële effecten zijn van een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld op het aantal zittenblijvers en schoolverzuim, of van het investeren in preventie of ambulante zorg.

Voorbeelden van kennisbehoeften

Steeds jongere kinderen lijken eetstoornissen te ontwikkelen met ernstige gevolgen voor hun psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Om hen te kunnen helpen is het van belang het effect van gedragstherapeutische behandelingen bij eetstoornissen verder te onderzoeken. Ouders stellen regelmatig vragen over alternatieve en complementaire geneeswijzen. Onderzoek naar de effectiviteit van dergelijke praktijken doet recht aan hun vragen.

Naast dergelijke vormen van toegepast onderzoek moet het belang van fundamenteel onderzoek worden erkend. De fundamentele vragen moeten gesteld blijven worden. Hoe ontstaat bijvoorbeeld een angststoornis? Wat gebeurt er op neurobiologisch niveau? Het is de basis voor verdere kennisontwikkeling en vult kennislacunes, wat uiteindelijk kan leiden tot verbetering van de zorg. Het kan bijvoorbeeld helpen om nader inzicht te krijgen in de kenmerken van kinderen die minder vatbaar zijn voor behandeling.

Investeren in onderzoek is nodig om te vermijden dat er geïnvesteerd wordt in interventies die niet werken. Gemeenten kunnen hun voordeel doen met de inzichten die onderzoek oplevert en wat het rendement is. Voor jongeren en ouders kan het inzicht bieden in de behandeling en de betekenis voor de thuissituatie. Professionals kunnen gerichter behandelen. Belangrijk is om helder te definiëren welke soorten kennis verzameld moeten worden. De gemeente kan als succesfactor bijvoorbeeld een afname van de criminaliteit noemen, terwijl succes voor ouders misschien inhoudt dat men een keertje normaal kan ontbijten als gezin.

Terug naar boven

Op deze pagina

Onderzoeken over dit onderwerp

Het Kenniscentrum heeft geïnventariseerd welke onderzoeken zich op dit thema richten. Het gaat hier om lopende of afgeronde onderzoeken in de kinder- en jeugdpsychiatrie, die gestart zijn op 1 januari 2015 of later.
De informatie over deze onderzoeken is aangeleverd door de betrokken academische centra. Mocht u hierin onjuistheden tegenkomen of nog onderzoeken missen, dan kunt u contact opnemen met Marieke Zwaanswijk, senior beleidsmedewerker: m.zwaanswijk@kenniscentrum-kjp.nl

Lopende onderzoeken

 • De rol van beloning en straf bij verstoord eetgedrag (RuG)
 • ESTIA: Werkt sociale vaardigheidstraining bij kinderen met ASS? (Accare)
 • Antipsychoticagebruik bij kinderen en jongeren: audit (Accare, Karakter)
 • ORKA: onderzoek naar off-label risperidongebruik bij kinderen en adolescenten (Accare)
 • TRAILS: onderzoek naar ontwikkeling van Noord-Nederlandse jongeren (Accare)
 • TakeCare: zorgpatronen en lange-termijnuitkomsten in de jeugdhulpverlening (Accare)
 • De Durfpoli: onderzoek naar de beste hulp voor kinderen en jongeren met een fobie (Accare)
 • Wilsbekwaamheid bij transgenderkinderen ten aanzien van medische interventies (Amsterdam UMC (AMC), LUMC)
 • Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd (Amsterdam UMC (AMC))
 • Personalized blended care for depression with comorbid alcohol misuse among young people: a multi-centre RCT (Arkin)
 • Treatment evaluation of anxiety disorders in Children and Adolescents  (Erasmus)
 • Assessment of children’s emotional and behavourial problems (Erasmus)
 • RCT on the effects of the Tackling Teenage Training (Erasmus)
 • RCT on treatment of internalizing problems in adolescents with IBD (Erasmus)
 • Efficacy of EMDR in medical related trauma  (Erasmus)
 • Investigating the effectiveness of the PEERS program in adolescents with autism spectrum disorder in a randomized controlled trial (Erasmus)
 • TRACE: Onderzoek naar de werking van een dieet bij kinderen met ADHD in vergelijking met TAU (Karakter, Accare, Triversum, Karakter, RIVM)
 • TRACE-BIOME: Exploratie biologische mechanismen die samenhangen met response op dieetinterventie (Karakter, Accare)
 • MindChamp: Onderzoek naar mindfulness training voor kinderen met ADHD en hun ouders (Karakter)
 • DAVINCI: de effectiviteit van Pivotal Response Treatment bij kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis: een gerandomiseerde klinische trial (Karakter)
 • EyeCatcher: Effect van EMDR op kernsymptomen, probleemgedragingen en stress bij patiënten met ASS (Karakter)
 • LASSO: Adaption of line orientation in autism (Karakter)
 • DB-DOS: ontwikkeling van een diagnostisch observatiemiddel tbv opstandig gedrag en emotiedysregulatie (Karakter)
 • MARS: Treatment of  Multiple traumatized Adolescents by enhancing Regulation skills and reducing trauma-related Symptoms (Karakter)
 • COTAPP: onderzoek naar de werking van de Cognitive TestAPPlicatie, een diagnostisch instrument (Karakter)
 • Longterm outcome of adolescents with personality disorders after partial inpatient treatment (LUMC)
 • Treatment outcome of conduct disordered youths after inpatient treatment: early vs late onset (LUMC)
 • Eigen Kracht Conferenties bij jongeren opgenomen omwille van suïcidaal gedrag (LUMC)
 • A real-time and real-world intervention focusing on stress and reward (INTERACT) (Mondriaan-UM)
 • An ecological momentary compassion-focused intervention for enhancing resilience in help-seeking youth (Mondriaan-UM)
 • At ease. Laagdrempelige hulp voor 12-25 jarigen (Mondriaan-UM, Amsterdam UMC (VUmc))
 • Behandelen van selectief mutisme met het programma “spreekt voor zich”. (UMCU)
 • Glutamergic medication in the treatment of obsessive compulsive disorder and autism spectrum disorder (UMCU)
 • Ontwikkeling van een patient reported outcome measure (PROM) van prikkelverwerkingsproblematiek binnen het autisme spectrum (UMCU)
 • Pilot studie Sterker dan je Stemmen! Psychotherapie voor jeugdigen die last hebben van stemmen horen (UMCU)
 • Placebo-controlled trial in subjects at Ultra-high Risk for Psychosis with Omega-3 fatty acidS in Europe (UMCU)
 • Structural and functional connectivity in child psychiatric disorders (UMCU)
 • Towards individual medicine in ADHD: A pilot study on using individual differences in neural reward sensitivity to predict the efficacy of a behavioral intervention in ADHD (The SCORE! Study) (UMCU)
 • De effecten van yoga training voor jonge vrouwen met depressie: een gerandomiseerde, gecontroleerde studie (Universiteit Groningen)
 • An algorithm to predict the best treatment for disruptive behaviour problems for each child (UvA)
 • Site-kick project: de effectiviteit van sociale netwerkversterking bij forensisch psychiatrische cliënten (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Effectiviteit van een ketenaanpak bij preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Amsterdam UMC (VUmc))
 • (Kosten)effectiviteit en werkzame principes van School2Care vergeleken met residentiele jeugdzorg (Amsterdam UMC (VUmc))
 • Effect van het zelfhulp-ouderprogramma ‘Aan de slag met druk en opstandig gedrag’ (Amsterdam UMC (VUmc), Accare)
 • PAINT-T: onderzoek naar de werkzaamheid van leerkrachtstrategieën voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag (Amsterdam UMC (VUmc), Accare)
 • MASK: onderzoek naar de lange termijn effectiviteit van methylfenidaat (Accare)
 • Audit naar de indicatiestelling en het voorschrijfbeleid van methylfenidaat in de kinder- en jeugdpsychiatrie en kindergeneeskunde (Accare)
 • Blij dat ik schrijf: een pilot studie naar de effecten van een schrijfinterventie op het lichaamsbeeld (Accare)
 • Methylfenidaat audit; Naleving van nationale en internationale richtlijnen rond methylfenidaat en ADHD (Karakter)
 • PRT met oudergroepen; effectiviteit van PRT met oudergroepen (Karakter)
 • SCOPE: Social Communication Program supported bij E-health (Karakter)
 • Topic: Geoptimaliseerde exposurebehandeling (Karakter)
 • Online Seksueel Geweld 2: Ontwikkeling van interventie voor slachtoffers van Online Seksueel Geweld (Karakter)
 • Off-label Risperidon bij Kinderen en Adolescenten: Onderzoeken van de lange-termijn effectiviteit en veiligheid van risperidon en de effecten van afbouw (Karakter)
 • Puberteitsremmers bij jongeren met genderdysforie (Curium-LUMC, Amsterdam UMC (VUmc))
 • Systeemgericht werken in de klinische adolescenten psychiatrie (Curium-LUMC, Hogeschool Leiden)
 • Developing an observation checklist for youths in detention (Curium-LUMC)
 • Structural neuroimaging in adolescents with sexual abuse (Curium-LUMC)
 • PACT: Professional Alliance with Clients in Treatment (Brijder, Curium-LUMC)
 • Sociodemographic and clinical characteristics in youth psychiatric specialized care (Curium-LUMC)
 • Vaststellen van ADHD: van semigestructureerde vragenlijst tot specialistisch onderzoek: welke factoren spelen hierin een rol? (Curium-LUMC)
 • Imaging en sociale angst (Curium-LUMC)
 • HAMLETT: Handling Antipsychotic Medication: Long-term Evaluation of Targeted Treatment (UMCU, UMCG, Amsterdam UMC (AMC), Mondriaan-UM)
 • Traumagerichte interventies (EMDR en KIDNET) voor vluchtelingenkinderen: een gerandomiseerd multi-site onderzoek (KIEM) (Centrum 45)
 • Doen wat werkt: Het eerste effectiviteitsonderzoek in Nederland naar een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling – Resolutions Approach. (GGZ Rivierduinen)
 • Effectively intervening in traumatized parents and children after structural domestic violence: An individualized multi-component approach (Universiteit Leiden)
 • Rewind and Fast Forward: Effectiveness of a high intensive trauma-focused, family based therapy for children exposed to family violence. (Kenter Jeugdhulp)
 • ATHENE: Effectiviteit van gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen: face-to-face versus blended (deels online) training (Accare)
 • PAINT-IPDMA: Voor wie werken oudertrainingen voor ADHD? (Accare)
 • VANTASTIC: Effect van voedingssupplementen bestaande uit vitamines en mineralen op prikkelbaarheid in kinderen en adolescenten (Accare)
 • Proefstop: Evaluatie van jaarlijkse proefstop van methylfenidaat in de behandeling van kinderen met ADHD symptomen (Accare)
 • Onderzoek naar tolerantie bij behandeling met methylfenidaat: verminderen de effecten van methylfenidaat op gedrag en cognitief functioneren na 9 maanden behandeling? (Accare)
 • Leage studie: Neurocognitieve effecten van guanfacine (Accare)
 • Bumetanide studie: Placebo gecontroleerd onderzoek naar bumetanide als behandeling voor ASS (Accare)
 • Hoe kunnen we de SDQ gebruiken in het screenen op en beschrijven van psychische problemen bij jongeren van 12-17 jaar? (Accare)
 • WIS: Voorspellers van effectiviteit van antidepressiva (Accare)
 • Dynamisch longitudinaal cohort kinder- en jeugdpsychiatrie: landelijk onderzoek waarbij alle kinderen en jongeren die worden aangemeld bij Accare, de Levvel, Curium of Karakter langdurig worden gevolgd (Accare, Levvel, Curium, Karakter)
 • TF-CBT: werkzame onderdelen van traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT) bij kinderen en jongeren met een posttraumatische stressstoornis (Amsterdam UMC (AMC))
 • Validering van het diagnostisch interview voor PTSS bij kinderen en jeugdigen: de Clinician Administered PTSD Scale – Children and Adolescents for DSM-5 (CAPS-CA-5) (Amsterdam UMC (AMC))
 • Effectiviteit van het behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’ voor de behandeling van selectief mutisme (Amsterdam UMC (AMC), Levvel)
 • Validering van de Selectief Mutisme Vragenlijst in een patiëntenpopulatie en algemene populatie (Amsterdam UMC (AMC), Levvel)
 • Behandeling van zeer jonge kinderen in medisch orthopedagogisch centrum ‘t Kabouterhuis (Amsterdam UMC (VUmc)
 • Sociaal-demografische en klinische kenmerken van jongeren in de specialistische psychiatrie in Nederland en Australië (Curium-LUMC)
 • Online Seksueel Geweld 1: Onderzoek om aanknopingspunten te vinden voor de ontwikkeling van een interventie voor online seksueel geweld (Karakter)
 • Kenmerken, problematiek en beloop zorgtrajecten van jongeren die hulp vragen bij Brijder-Jeugd: een retrospectief dossieronderzoek (Curium-LUMC, Bijrijder)

Afgeronde onderzoeken

 • Medicatie trial ADHD (Mondriaan-UM)
 • Muziek Therapeutische Bandcoaching (MTB) voor kinderen met ASS (Mondriaan-UM)
 • Een uitgebreide karakterisering van het cognitieve functioneren van kinderen met een ultra-hoog risico op een psychose spectrum stoornis (UMCU)
 • Criminal substance abusing adolescents and systemic treatment (Amsterdam UMC (VUmc), Curium-LUMC, LUMC)
 • Effecten van oudertraining bij kinderen met ADHD en gedragsproblemen (Accare)
 • Panther: Werking van EEG-neurofeedback bij kinderen met ADHD (Karakter)
 • Factoren die van belang zijn bij het opstellen van een behandeling voor slachtoffers van nonconsensual sexting (Karakter)
 • Safety and Pharmacokinetics of Antipsychotics in Children with autism (SPACe) (Erasmus, Yulius GGZ, GGZ Breburg, de Kroon Kinderpsychiatrie, Curium-LUMC, Lucertis-SARR en GGZ Delfland)
 • Effecten van behandelingen bij jonge kinderen met ADHD-symptomen en gedragsproblemen (Accare)
 • Effect van ADHD-medicatie op het zich ontwikkelende brein (Accare)
  Wie zet wie in actie bij cognitieve gedragstherapie voor angststoornis? (Accare)
 • Updaten van de diagnostiek van eetstoornissen bij kinderen en jongeren (Accare)
 • Trauma focus: Gezinnen waar kinderen traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt (Accare)
 • Behandelen van gedragsproblemen bij kinderen in multiprobleem gezinnen: In-Vivo coaching in Parent-Child Interaction Therapy (PCIT) geanalyseerd (Amsterdam UMC (AMC))
 • Kwalitatief evaluatieonderzoek naar het stabiliserende en ondersteunende programma Tijd voor Toontje voor kinderen en moeders in de vrouwenopvang (Amsterdam UMC (AMC))
 • Cognitieve Gedragstherapie Plus (CGT-Plus) voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis (Amsterdam UMC (AMC))
 • MOVA: Onderzoek naar de optimalisatie van medicatie behandeling bij ADHD, door middel van dubbelblinde placebo-gecontroleerde titratie (Amsterdam UMC (VUmc), Curium-LUMC)
 • Prevalentie, prognose en predictie van sluggish cognitive type (Karakter)
 • Onderzoeken van de effectiviteit van depressiepreventieprogramma Op Volle Kracht in de residentiële zorg (jeugd-GGZ, jeugdzorg, orhtopedagogische behandelcentra) (Karakter)
 • Dappere Kat: Verschil in scores op angstvragenlijst voor en na het volgen van de blended Dappere Kat behandeling (Karakter)
 • Emotion Dysregulation Inventory: a cross-disorder longitudinal examination of emotion dysregulation during treatment (Karakter)
 • Prevalentie studie naar online seksueel geweld (Karakter)
 • PIT: Measuring Progress in Treatment, psychometric properties for the Dutch Youth-Outcome Questionnaire-30, parent form (Karakter)
 • Bijwerkingen van methylfenidaat bij kinderen met ondergewicht (Karakter)
 • Effecten van bumetanide op prikkelgevoeligheid bij ASS (Karakter)
 • EMDR bij adolescenten met PTSS als gevolg van kindermishandeling, een single case study design (Karakter)
 • IPB: Effectiviteit van een Intensieve PTSS behandeling (Karakter)
 • Prevalentie van externaliserende gedragsproblemen binnen de KJP-populatie van Karakter (Karakter)
 • Somatiek in de kinder- en jeugdpsychiatrie (Karakter)
 • PAINT-cau: onderzoek naar de praktijk van zorg voor kinderen met ADHD en voorspellers van behandelkeuzes (Accare)
 • Treating child abuse related PTSD in adolescents. Is skills training helpful or needed? (Karakter)
 • CANGLIA: cannabidiol voor patiënten met een psychose (UMCU)
 • Bumetanide for the Autism Spectrum Clinical Effectiveness Trial (BASCET) (UMCU)

Experts: psychische gezondheid van de jeugd moet beter in beeld

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten