Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Behandelmethoden

De onderstaande behandelmethoden zijn betrouwbare behandelingen van psychische problemen bij kinderen en jongeren.

ADHD

ADHD voor kids

‘ADHD voor kids’ is een website die psycho-educatie biedt aan kinderen van 6 tot 8 jaar. Het leert ze op speelse wijze wat ADHD is en wat dit voor hen betekent. Het programma bestaat uit drie fasen. In de eerste fase doen kinderen feitelijke informatie op over ADHD door het spelen van educatieve spelletjes. In fase twee zijn andere mensen met ADHD aan het woord en vertellen ze over de voor- en nadelen die zij ervaren bij het hebben van ADHD. In de laatste fase leren kinderen de opgedane kennis op zichzelf te betrekken. ADHD voor kids bevat film, animatie, gesproken en geschreven tekst.

Meer lezen…

behandelmethode ADHD voor kids

Behavioral Parent Training Groningen (BPTG) voor kinderen met ADHD

‘Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)’ voor kinderen met ADHD is gericht op het vergroten van kennis van ouders over ADHD en het leren van gedragstherapeutische vaardigheden. Ook het leren van elkaars ervaringen en lotgenotencontact zijn een belangrijk doel van de training.

Meer lezen..

behandelmethode Behavioral Parent Training Groningen (BPTG)

BrainGame Brian

‘BrainGame Brian’ is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld.

Meer lezen…

behandelmethode Braingame Brian

Cogmed

Cogmed is een softwareprogramma ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar met een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Het programma heeft als doel het verbeteren van het werkgeheugen wat moet leiden tot een verbetering van het concentratievermogen, betere controle over impulsief gedrag en een verbeterend doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken waarbij veel moet worden nagedacht.

Meer lezen…

COGMED - logo

Een nieuwe koers

‘Een nieuwe koers’ is een training die zich richt op kinderen met ADHD, uit te voeren door leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs.

Meer lezen…

behandelmethode Nieuwe koers

Hoe kleiner hoe fijner

In ‘Hoe kleiner hoe fijner’ krijgen ouders handvatten in de vorm van kennis en vaardigheden om het gedrag van hun kinderen te beïnvloeden, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de ouders in deze groeps-oudertraining ook veel van elkaar kunnen leren.

Meer lezen…

behandelmethode Hoe kleiner hoe fijner

Pubers met ADHD

‘Pubers met ADHD’ beoogt kennis en competenties met betrekking tot problemen gerelateerd aan de puberteit en/of ADHD te vergroten. Het doel is om het gedrag van ouders zo te veranderen dat de kans op gewenst gedrag toeneemt en de kans op ongewenst gedrag afneemt.

Meer lezen…

behandelmethode Pubers met ADHD

Zelf plannen

Zelf plannen is een behandelmethode voor adolescenten met ADHD die moeite hebben met plannen en organiseren. Tijdens 9 sessies leren jongeren hoe zij meer grip kunnen krijgen op hun vaak zo chaotische wereld. Er wordt gewerkt met agenda’s en to do-lijsten en aan het verbeteren van concentratie. De behandelaar krijgt verschillende motivatietechnieken en er staat duidelijk in wat de taakverdeling is tussen de jongeren en hun ouders.

Meer lezen…

Zelf Plannen - leren plannen voor jongeren met ADHD

Angst

De Dappere Kat

‘De Dappere Kat’ is een goed onderbouwde cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren met een angststoornis en erop gericht om kinderen en adolescenten te helpen om te leren gaan met situaties die ze eng vinden en daarom meestal vermijden.

Meer lezen…

behandelmethode Dappere kat

De Dappere Kat (blended e-health)

De Dappere kat is een goed onderbouwde cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren met een angststoornis. Deze behandeling bestaat inmiddels ook in blended vorm: deels online, deels face-to-face.

Meer lezen…

behandelmethode Dappere kat

Denken + Doen = Durven

Met ‘Denken+ Doen = Durven’ leren kinderen en jongeren middels psycho-educatie, exposure en cognitieve therapie omgaan met en verminderen van angstklachten.

Meer lezen…

behandelmethode Denken Doen Durven

Praten op school, een kwestie van doen

Voor de behandeling van selectief mutisme is ‘Praten op school, een kwestie van doen’ ontwikkeld. Deze behandelmethode is een individuele ambulante behandeling van kinderen van 2,5-12 jaar met selectief mutisme (consequent niet praten op school of in één of meer andere sociale situaties).

Meer lezen…

Schateiland (Treasury Island), computerspel

Schateiland is een gedragstherapeutisch computerspel voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar.

Meer lezen…

behandelmethode Schateiland

Schoolweigering bij adolescenten

Het @school project stimuleert adolescenten, ouders, school en betrokkenen om samen aan de slag te gaan om jongeren weer te betrekken bij school, zodat zij de draad van het ‘gewone’ leven weer oppakken.

Meer lezen…

Spreekt voor zich

De website en methode ‘Spreekt voor zich‘ zijn bedoeld voor kinderen van vier tot acht jaar met selectief mutisme, hun ouders, leerkrachten en behandelaren. Een juweeltje op de site is ‘het Luiderslot’, een slimme serious game. De game is een onderdeel van een totaalpakket, een uitgewerkt cognitiefgedragstherapeutische behandelmethode voor de behandeling van jonge kinderen met selectief mutisme.

Meer lezen…

behandelmethode Spreekt voor zich

VRIENDEN

Met ‘VRIENDEN’ vergroten kinderen hun emotionele veerkracht, leren ze vaardigheden om problemen op te lossen en moeilijke situaties aan te kunnen.

Meer lezen…

Anorexia Nervosa (eetstoornis)

99gram.nl (e-health)

99gram.nl is een website voor jongeren tussen de veertien en 23 jaar met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website richt zich op de groep die risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen. De website biedt betrouwbare informatie over eten, gewicht en uiterlijk, lotgenotencontact en persoonlijk advies van deskundigen via e-chat of e-mail. Voor boulimische klachten biedt 99gram.nl een gestructureerde online behandeling, die ook anoniem kan worden gevolgd.

Meer lezen…

99gram.nl ehealth voor jongeren met Anorexia

Anorexia terugvalpreventie (e-health)

Anorexia Nervosa terugvalpreventie is een online behandelmethode voor jongeren met eetstoornissen tussen de 12 en 23 jaar. Het doel van de behandelmethode is om terugval in de eetstoornis te voorkomen en eventuele moeilijke periodes te signaleren en te overbruggen. Er is een versie voor jongeren en voor volwassenen beschikbaar, beide bestaan uit negen sessies met zes feedbackmomenten.

Meer lezen…

Behandelprotocol boulimia nervosa en verwante eetstoornissen

De behandelmethode voor jongeren met boulimia nervosa bestaat uit een kortdurende cognitieve gedragstherapie (CGT) om gedachten en eetgedrag positief te veranderen.

Meer lezen…

Behandelprotocol Boulimia Nervosa Behandelmethode Vanderlinden Bol

Eating Disorders

De behandelmethode Eating Disorders is een cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen bij kinderen en adolescenten. Naast psychoeducatie wordt een 5 fasen programma voorgesteld van 12 tot 20 sessies.

Meer lezen…

Eating Disorders Behandelmethode Anorexia Boulimia Kinderen Jongeren

Eating Disorders: A Parent's Guide

Eating Disorders: A Parent’s Guide geeft uitleg over de behandeling van eetstoornissen bij jongeren. Dit Engelse boekje biedt ouders vooral praktische informatie en handvatten. In alle hoofdstukken worden voorbeelden beschreven, wat de herkenbaarheid vergroot voor elke ouder die betrokken is bij een kind met een eetstoornis.

Meer lezen…

Eating Disorders A Parents'guide Behandelmethode Bol

Etendebaas.nl (e-health)

Etendebaas.nl is een informatieve website met een online behandeling gericht op jongeren tussen de 16 en 23 jaar die eetproblemen hebben. De online behandelmethode is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener persoonlijk contact onderhouden via het internet. De duur van de behandeling ligt tussen de twaalf en twintig weken.

Meer lezen…

Etendebaas Nl Ehealth Behandelmethode Anorexia

Eten zonder angst

Eten zonder angst is een cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis. De behandelmethode is geschikt voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De behandelmethode bestaat uit een handleiding voor de behandelaar en een werkboek voor de jongere.

Meer lezen…

Cognitieve Gedragstherapie Bij Jongeren Met Een Eetstoornis Eten Zonder Angst

Jongeren met eetstoornissen

De behandelmethode Jongeren met eetstoornissen is de weerslag van de jarenlange ervaring die het UMC Utrecht heeft opgedaan met het behandelen van jongeren. Het boek geeft op heldere wijze een uitwerking van de zorglijn eetstoornissen.

Meer lezen…

Jongeren Met Eetstoornissen Behandelmethode

Jouw Omgeving app (e-health)

Jouw Omgeving is een online platform voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar waarmee zij in contact staan met hulpverlener(s) en hun sociale omgeving. Deze e-healthtoepassing biedt kinderen en jongeren een veilige en afgeschermde online plek voor samenwerking rondom een lopende therapie, begeleiding of een behandeling. Kortom, deze app ondersteunt de behandeling.

Meer lezen…

Jouw Omgeving App Voor Jongeren Voor Contact Met Hulpverleners En Eigen Netwerk

Meergezindagbehandeling (MGDB)

Meer Gezins Dag Behandeling voor jongeren met een eetstoornis (MGDB). Deze behandelmethode is gericht op gezinnen met jongeren met anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Meer lezen…

Behandelmethode Meergezindagbehandeling (mgdb) Ggz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Multi-Family Therapy / Praxis der Multifamilientherapie

Praxis der multifamilientherapie (MFT) is een behandelmethode voor kinderen en jongeren met een eetstoornis zoals Anorexia en Boulimia. Meerdere gezinnen volgen gelijktijdig deze therapie. Lees over de verschillende behandelfasen, met voor elke fase gedetailleerde oefeningen te vinden die in de behandeling gebruikt kunnen worden.

Meer lezen…

Multi Family Therapy (MFT)

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

In de boeken ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten’ (deel 1, 2 en 3) zijn nieuw ontwikkelde en vertaalde behandelmethoden beschreven, gericht op behandelingen voor anorexia nervosa, depressie, hechtingsstoornis, slaapproblemen, trauma en verlies.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ is een behandelmethode voor jongeren met een eetstoornis. De methode gaat niet uit van een bepaald aantal zittingen, maar behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van jongeren met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn.

Meer lezen…

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

Smaakk!

Smaakk! is een blended cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor jongeren van 14 tot 23 jaar met een eetstoornis. Tijdens de behandeling kan er een accent worden gelegd op anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge-eating disorder. Het hoofddoel is dat jongeren een regelmatig en normaal eetpatroon hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht hebben.

Meer lezen…

Smaakk!

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa, deel 1 en 2

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa, Deel 1 en 2 ondersteunt hulpverleners bij het opstellen van een terugvalpreventieplan voor jongeren met anorexia nervosa. Het terugvalpreventieplan kan door de patiënt, ouders (of andere betrokkenen) en hulpverleners gebruikt worden om dreigende terugval vroegtijdig te onderkennen en doelgerichte acties te ondernemen ter voorkoming van verdere terugval.

Meer lezen…

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa Deel 1 En 2 Berends E.a.

Treatment manual for anorexia nervosa

Treatment manual for anorexia nervosa is een behandelmethode voor kinderen en jongeren waarin de Maudsley methode beschreven wordt. De behandeling bestaat uit 20 gezinssessies.

Meer lezen…

Treatment Manual For Anorexia Nervosa A Family Based Approach

Autisme (ASS)

BrainGame Brian

‘BrainGame Brian’ is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld.

Meer lezen…

behandelmethode Braingame Brian

Cogmed

Cogmed is een softwareprogramma ontwikkeld voor kinderen vanaf 3 jaar met een onvoldoende functionerend werkgeheugen. Het programma heeft als doel het verbeteren van het werkgeheugen wat moet leiden tot een verbetering van het concentratievermogen, betere controle over impulsief gedrag en een verbeterend doorzettingsvermogen tijdens het uitvoeren van taken waarbij veel moet worden nagedacht.

Meer lezen…

COGMED - logo

Ik ben speciaal

‘Ik ben speciaal’ is een behandelmethode die middels psycho-educatie mensen met autisme vaardigheden leert om dit een plaats te geven in hun leven.

Meer lezen…

behandelmethode Ik ben speciaal

Individuele oudertraining bij kinderen met autisme

‘Individuele oudertraining bij kinderen met autisme’ verbetert de vaardigheden van het kind en vergroot het gevoel van competentie van de ouders om de gedragsproblemen van hun kind te verminderen en het prosociaal gedrag uit te breiden.

Meer lezen…

Pivotal Response Treatment (PRT)

Met Pivotal Response Treatment (PRT) werkt het kind aan sociale competentie, communicatie en flexibiliteit, en ouder en kind aan de interactie.

Meer lezen…

behandelmethode Pivotal Response Treatment (PRT)

ToM-training

leren denken over denken en leren begrijpen van emoties

De ToM-training ontwikkelt sociaal competent en sociaal vaardig gedrag, waardoor het kind sociale situaties beter kan inschatten, emoties bij zichzelf en anderen herkennen en zich verplaatsen in de gedachten en overwegingen van anderen.

Meer lezen…

behandelmethode ToM-training

Borderline

Dialectische gedragstherapie voor jongeren en volwassenen (DGT-A/J) (Surfen op emoties)

Dialectische gedragstherapie voor jongeren en adolescenten (DGT-J/A) is in de jaren ’90 ontwikkeld door Marscha Linehan voor de behandeling van chronisch suïcidale borderline patiënten (Linehan, 1993) en in de jaren 2000 door Miller en Rathus (Miller, 1999; Rathus & Miller, 2002) aangepast voor jong-volwassenen (DGT-A). De Nederlandse bewerking (DGT-J) komt van De Bruin, Koudstaal & Muller (2013).

Meer lezen…

borderline Dialectische Gedragstherapie Voor Jongeren En Adolescenten Dgt J A

Emotieregulatie training voor jongeren en adolescenten (ERT)

De EmotieRegulatie Training voor jongeren en adolescenten (ERT) is een groepstraining over problemen met emotieregulatie (v. Gemert et al., 2009a en 2009b). Deze groepstraining is geïnspireerd door een training voor volwassenen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis (Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornissen; STEPPS (Blum et al., 2008).

Meer lezen…

Emotieregulatie Training Voor Jongeren En Adolescenten (ert)

Helping Young People Early (HYPE)

De behandelmethode Helping Young People Early (HYPE) leert jongeren met borderline om negatieve relatiepatronen, gevoelens, gedachten en gedragingen beter te hanteren. Het HYPE behandelprogramma is een geïntegreerd, multidisciplinair behandelmodel voor vroege interventie voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis (BPS), ontwikkeld binnen het Orygen Youth Health Research Centrum te Melbourne, Australië (Chanen et al., 2009).

Meer lezen…

Mentalisation based treatment (MBT-A)

Mentalization-Based Treatment voor adolescenten is een behandelmethode die afgeleid is van het bewezen effectieve MBT-model voor volwassenen (Bateman & Fonagy, 2004). Het theoretische model van Mentalization-Based Treatment (MBT) is gebaseerd op de psychodynamische gehechtheidstheorie.

Meer lezen…

Handbook Of Borderline Personality Disorder In Children And Adolescents 2014

Boulimia (eetstoornis)

99gram.nl (e-health)

99gram.nl is een website voor jongeren tussen de veertien en 23 jaar met vragen en zorgen over eten, gewicht en uiterlijk. De website richt zich op de groep die risico loopt om een eetstoornis te ontwikkelen. De website biedt betrouwbare informatie over eten, gewicht en uiterlijk, lotgenotencontact en persoonlijk advies van deskundigen via e-chat of e-mail. Voor boulimische klachten biedt 99gram.nl een gestructureerde online behandeling, die ook anoniem kan worden gevolgd.

Meer lezen…

99gram.nl ehealth voor jongeren met Anorexia

Anorexia terugvalpreventie (e-health)

Anorexia Nervosa terugvalpreventie is een online behandelmethode voor jongeren met eetstoornissen tussen de 12 en 23 jaar. Het doel van de behandelmethode is om terugval in de eetstoornis te voorkomen en eventuele moeilijke periodes te signaleren en te overbruggen. Er is een versie voor jongeren en voor volwassenen beschikbaar, beide bestaan uit negen sessies met zes feedbackmomenten.

Meer lezen…

Behandelprotocol boulimia nervosa en verwante eetstoornissen

De behandelmethode voor jongeren met boulimia nervosa bestaat uit een kortdurende cognitieve gedragstherapie (CGT) om gedachten en eetgedrag positief te veranderen.

Meer lezen…

Behandelprotocol Boulimia Nervosa Behandelmethode Vanderlinden Bol

Eating Disorders

De behandelmethode Eating Disorders is een cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen bij kinderen en adolescenten. Naast psychoeducatie wordt een 5 fasen programma voorgesteld van 12 tot 20 sessies.

Meer lezen…

Eating Disorders Behandelmethode Anorexia Boulimia Kinderen Jongeren

Eating Disorders: A Parent's Guide

Eating Disorders: A Parent’s Guide geeft uitleg over de behandeling van eetstoornissen bij jongeren. Dit Engelse boekje biedt ouders vooral praktische informatie en handvatten. In alle hoofdstukken worden voorbeelden beschreven, wat de herkenbaarheid vergroot voor elke ouder die betrokken is bij een kind met een eetstoornis.

Meer lezen…

Eating Disorders A Parents'guide Behandelmethode Bol

Etendebaas.nl (e-health)

Etendebaas.nl is een informatieve website met een online behandeling gericht op jongeren tussen de 16 en 23 jaar die eetproblemen hebben. De online behandelmethode is een gestructureerd behandelprogramma waarin cliënt en hulpverlener persoonlijk contact onderhouden via het internet. De duur van de behandeling ligt tussen de twaalf en twintig weken.

Meer lezen…

Etendebaas Nl Ehealth Behandelmethode Anorexia

Eten zonder angst

Eten zonder angst is een cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis. De behandelmethode is geschikt voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De behandelmethode bestaat uit een handleiding voor de behandelaar en een werkboek voor de jongere.

Meer lezen…

Cognitieve Gedragstherapie Bij Jongeren Met Een Eetstoornis Eten Zonder Angst

Jongeren met eetstoornissen

De behandelmethode Jongeren met eetstoornissen is de weerslag van de jarenlange ervaring die het UMC Utrecht heeft opgedaan met het behandelen van jongeren. Het boek geeft op heldere wijze een uitwerking van de zorglijn eetstoornissen.

Meer lezen…

Jongeren Met Eetstoornissen Behandelmethode

Jouw Omgeving app (e-health)

Jouw Omgeving is een online platform voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar waarmee zij in contact staan met hulpverlener(s) en hun sociale omgeving. Deze e-healthtoepassing biedt kinderen en jongeren een veilige en afgeschermde online plek voor samenwerking rondom een lopende therapie, begeleiding of een behandeling. Kortom, deze app ondersteunt de behandeling.

Meer lezen…

Jouw Omgeving App Voor Jongeren Voor Contact Met Hulpverleners En Eigen Netwerk

Meergezindagbehandeling (MGDB)

Meer Gezins Dag Behandeling voor jongeren met een eetstoornis (MGDB). Deze behandelmethode is gericht op gezinnen met jongeren met anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Meer lezen…

Behandelmethode Meergezindagbehandeling (mgdb) Ggz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Multi-Family Therapy / Praxis der Multifamilientherapie

Praxis der multifamilientherapie (MFT) is een behandelmethode voor kinderen en jongeren met een eetstoornis zoals Anorexia en Boulimia. Meerdere gezinnen volgen gelijktijdig deze therapie. Lees over de verschillende behandelfasen, met voor elke fase gedetailleerde oefeningen te vinden die in de behandeling gebruikt kunnen worden.

Meer lezen…

Multi Family Therapy (MFT)

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ is een behandelmethode voor jongeren met een eetstoornis. De methode gaat niet uit van een bepaald aantal zittingen, maar behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van jongeren met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn.

Meer lezen…

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

Smaakk!

Smaakk! is een blended cognitief gedragstherapeutisch behandelprogramma voor jongeren van 14 tot 23 jaar met een eetstoornis. Tijdens de behandeling kan er een accent worden gelegd op anorexia nervosa, boulimia nervosa of binge-eating disorder. Het hoofddoel is dat jongeren een regelmatig en normaal eetpatroon hanteren en reële gedachten over eten, lichaamsvormen en gewicht hebben.

Meer lezen…

Smaakk!

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa, deel 1 en 2

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa, Deel 1 en 2 ondersteunt hulpverleners bij het opstellen van een terugvalpreventieplan voor jongeren met anorexia nervosa. Het terugvalpreventieplan kan door de patiënt, ouders (of andere betrokkenen) en hulpverleners gebruikt worden om dreigende terugval vroegtijdig te onderkennen en doelgerichte acties te ondernemen ter voorkoming van verdere terugval.

Meer lezen…

Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa Deel 1 En 2 Berends E.a.

Treatment manual for anorexia nervosa

Treatment manual for anorexia nervosa is een behandelmethode voor kinderen en jongeren waarin de Maudsley methode beschreven wordt. De behandeling bestaat uit 20 gezinssessies.

Meer lezen…

Treatment Manual For Anorexia Nervosa A Family Based Approach

Chronisch trauma

Basic Trust

Basic Trust is een kortdurende interventie voor kinderen van 0-18 jaar met gedrags- en/of emotionele problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie.

Meer lezen…

behandelmethode Basic Trust

Differentiatietherapie

Voor hechtingsgestoordheid is de differentiatietherapie ontwikkeld. Het hechtingsgestoorde kind heeft geen gelegenheid gehad zich te hechten. Differentiatietherapie richt zich op de ontwikkeling van hechtingsgedrag: zich richten op (nabijheid zoeken van) een specifieke volwassene. Het relationeel gestoorde kind leert differentiëren tussen voor hem of haar belangrijke volwassenen.

Meer lezen…

behandelmethode Relationeel gestoorde jongeren

Fasetherapie

Voor hechtingsgestoordheid is de fasetherapie ontwikkeld, het vervolg op de differentiatietherapie. Het hechtingsgestoorde kind heeft geen gelegenheid gehad zich te hechten. Het relationeel gestoorde kind leert differentiëren tussen voor hem of haar belangrijke volwassenen. De fasetherapie richt zich op relationele gestoordheid.

Meer lezen…

behandelmethode Relationeel gestoorde jongeren

Kinderen uit de Knel (No Kids in the Middle)

Behandeling bij vechtscheiding. Kinderen uit de Knel heeft als doel dat kinderen zich weer vrij kunnen ontwikkelen en zich vrij tot beide ouders verhouden.

Meer lezen…

behandelmethode Kinderen uit de knel

MST kindermishandelingsvariant (MST-CAN)

MST-CAN staat voor Multi Systeem Therapie – Child Abuse and Neglect. Het betreft een intensieve behandeling in de thuissituatie. De behandeling is voor gezinnen met kinderen en pubers, die vallen onder een door de rechter opgelegde maatregel, omdat er zorgen zijn over lichamelijke mishandeling of verwaarlozing van deze kinderen.

Meer lezen…

behandelmethode MST-CAN kindermishandeling

Pak aan

‘Pak aan’ heeft als doel kinderen te leren hun depressieve symptomen te herkennen en deze beter te reguleren. Bij de training staat centraal: het leren kijken, herkennen en aanpakken van zowel de stressoren als de cognitieve kwetsbaarheid. ‘Pak aan’ is een bewerking van ‘Taking Action’.

Meer lezen…

behandelmethode Pak aan

Sherborne Samenspel

‘Sherborne Samenspel’ vergroot het zelfvertrouwen bij kinderen en versterkt de hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne bewegingspedagogiek.

Meer lezen…

Sherborne samenspel behandelmethode

Slapende honden? Wakker maken!

Een stabilisatiemethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen. Slapende honden? Wakker maken! geeft handvaten om met een aantal aandachtspunten richting te geven aan de voorbereiding/stabilisatie bij chronisch vroegkinderlijk getraumatiseerde kinderen/jongeren, ten einde een traumabehandeling mogelijk te maken.

Meer lezen…

behandelmethode Slapende-honden? Wakker maken!

Stapstenen

De groepstraining ‘Stapstenen’ heeft tot doel jongeren met een voorgeschiedenis van vroegkinderlijke traumatisering die verblijven in de gesloten jeugdzorg, te motiveren voor een behandeling gericht op traumaverwerking.

Meer lezen…

behandelmethode Stapstenen

Theraplay

Theraplay is een vorm van speltherapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie.

Meer lezen…

Behandelmethode Theraplay spel

Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Signs of Safety (SofS) is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn.

Meer lezen…

behandelmethode Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

‘Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)’ vermindert externaliserende gedragsproblemen bij kinderen door het versterken van ouderlijke sensitiviteit en het bevorderen van consistente maar sensitieve disciplinering.

Meer lezen…

WRITEjunior

WRITEjunior is een behandelmethode voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten, waarbij het kind samen met de therapeut zijn verhaal opschrijft.

Meer lezen…

behandelmethode WRITEjunior

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Deze training is bedoeld voor opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen. Deze training biedt opvoeders en begeleiders van getraumatiseerde kinderen informatie over de impact van traumatisering op het dagelijkse functioneren van hun kind en de relatie die zij met het kind ontwikkelen.

Meer lezen…

behandelmethode Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Depressie (stemmingsstoornis)

DOEPRESSIE

Doepressie leert kinderen en jongeren om depressieve gevoelens onder controle te krijgen.

Meer lezen…

behandelmethode Doepressie

Grip op je Dip

De online behandelmethode ‘Grip op je Dip’ helpt jongeren (16-25 jaar) om sombere gevoelens, onverwerkt verdriet en depressiviteit te verminderen. Deze behandelmethode is ook preventief in te zetten.

Meer lezen…

Grip Op Je Dip jongeren online platform

Pak aan

‘Pak aan’ heeft als doel kinderen te leren hun depressieve symptomen te herkennen en deze beter te reguleren. Bij de training staat centraal: het leren kijken, herkennen en aanpakken van zowel de stressoren als de cognitieve kwetsbaarheid. ‘Pak aan’ is een bewerking van ‘Taking Action’.

Meer lezen…

behandelmethode Pak aan

Pratenonline.nl

De website Pratenonline.nl biedt oplossingsgerichte therapie aan jongeren met matige tot ernistige angst- en/of depressieklachten met de leeftijd van twaalf tot 23 jaar. De therapie bestaat uit een zo beperkt mogelijk aantal inidividuele chatsessies met een jeugdhulpverlener.

Meer lezen…

behandelmethode Praten online

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

In de boeken ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten’ (deel 1, 2 en 3) zijn nieuw ontwikkelde en vertaalde behandelmethoden beschreven, gericht op behandelingen voor anorexia nervosa, depressie, hechtingsstoornis, slaapproblemen, trauma en verlies.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

Dwang (OCS)

Bedwing je dwang

De behandelmethode ‘Bedwing je dwang’ voor kinderen en jongeren verloopt via exposure (blootstelling), responspreventie en cognitieve therapie. Met als doel om de dwangklachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer lezen…

behandelmethode Bedwing je dwang

Eetbuien (eetstoornis)

Boulimia Nervosa (2014)

Zelfhulpboek voor kinderen en jongeren om in balans te komen met hun eetproblemen. Het boek biedt praktische oefeningen en onderzoek van eigen denkpatroon.

Meer lezen…

Boulimia Nervosa 2014 Laura Van Buuringen

Eating Disorders

De behandelmethode Eating Disorders is een cognitieve gedragstherapie voor eetstoornissen bij kinderen en adolescenten. Naast psychoeducatie wordt een 5 fasen programma voorgesteld van 12 tot 20 sessies.

Meer lezen…

Eating Disorders Behandelmethode Anorexia Boulimia Kinderen Jongeren

Eating Disorders: A Parent's Guide

Eating Disorders: A Parent’s Guide geeft uitleg over de behandeling van eetstoornissen bij jongeren. Dit Engelse boekje biedt ouders vooral praktische informatie en handvatten. In alle hoofdstukken worden voorbeelden beschreven, wat de herkenbaarheid vergroot voor elke ouder die betrokken is bij een kind met een eetstoornis.

Meer lezen…

Eating Disorders A Parents'guide Behandelmethode Bol

Eten zonder angst

Eten zonder angst is een cognitieve gedragstherapie bij jongeren met een eetstoornis. De behandelmethode is geschikt voor jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De behandelmethode bestaat uit een handleiding voor de behandelaar en een werkboek voor de jongere.

Meer lezen…

Cognitieve Gedragstherapie Bij Jongeren Met Een Eetstoornis Eten Zonder Angst

Handleiding Wilsbekwaamheid & Anorexia

Altrecht-psychiaters Isis Elzakkers en Annemarie van Elburg schreven de handleiding over Wilsbekwaamheid bij Anorexia, voor medisch professionals die met Anorexia-patienten te maken hebben. Zij kregen met regelmaat te maken met patiënten bij wie weerstand tegen de behandeling zeer groot was. Zeker als behandeling van levensbelang is, plaatst grote weerstand tegen de behandeling de behandelend arts voor grote dilemma’s.

Meer lezen…

Kinderen met overgewicht: multidisciplinaire behandeling

De behandelmethode multidiscipliniare benadering van kinderen met overgewicht, waaronder ook kinderen met een eetbuistoornis, en hun gezin. Er bestaat een protocol voor kinderen en voor adolescenten alsook een apart ouderprotocol met aangepaste werkboeken (Braet, C., Moens, E., Mels, S. in : C. Braet & S. Bögels (herziene druk 2014).

Meer lezen…

Boer-Kinderen Met Overgewicht Boer

Meergezinsdagbehandeling (MGDB)

Meer Gezins Dag Behandeling voor jongeren met een eetstoornis (MGDB): , 2012, Leidschendam (in eigen beheer). Dit is gericht op gezinnen met jongeren met anorexia nervosa en boulimia nervosa.

Meer lezen…

Behandelmethode Meergezindagbehandeling (mgdb) Ggz Rivierduinen Eetstoornissen Ursula

Ouders als bondgenoot

Het boek ‘Ouders als bondgenoot’ (een Nederlandse vertaling van LeGrange en Lock) vormt een helder en leesbaar verhaal voor ouders en hulpverleners over de visie van waaruit gewerkt wordt (ouders in expertrol en belang van lotgenoten-contact).

Meer lezen…

Behandelmethode Ouders Als Bondgenoot Lock Grange

Overwin je eetbuien

Overwin je eetbuien bespreekt de meest recente feiten en inzichten in de psychische en lichamelijke aspecten van eetstoornissen. Het biedt een zeer effectief, wetenschappelijk getoetst zelfhulpprogramma. Daarnaast is het een nuttige handleiding voor huisartsen, therapeuten en diëtisten.

Meer lezen…

Behandelmethode Overwin Je Eetbuien

Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder

‘Skills-based learning for caring for a loved one with an eating disorder’ is een behandelmethode voor jongeren met een eetstoornis. De methode gaat niet uit van een bepaald aantal zittingen, maar behandelt verschillende aspecten die bij het veranderings- en herstelproces in gezinnen van jongeren met een eetstoornis aan de orde kunnen zijn.

Meer lezen…

Skill Based Learning For Caring For A Loved One With An Eating Disorder

Eetproblemen bij jonge kinderen (voedingsstoornis)

Gedragsstoornissen (ODD/CD)

Functional Family Therapy (FFT)

Functional Family Therapy (FFT) is een kortdurende gezinsgerichte interventie voor jongeren met gedrags- en emotieregulatieproblemen. FFT is ontwikkeld om de onderlinge sfeer en communicatie te verbeteren en de negatieve en dysfunctionele patronen te doorbreken.

Meer lezen…

Functional Family Therapy fft folder / brochure Viersprong

Minder boos en opstandig

De behandelmethode ‘Minder boos en opstandig’ is bedoeld voor kinderen van (8-12 jaar) met een Disruptieve Gedragsstoornis (eventueel met co-morbiditeit ADHD en leerstoornissen), en hun ouders. Het programma laat negatief probleemgedrag afnemen en pro-sociaal gedrag toenemen.

Meer lezen…

MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)

‘MultiDimensionele FamilieTherapie (MDFT)’ richt zich op vier domeinen in het leven van een jongere: de jongere en zijn problemen, de ouders van de adolescent, het gezin en de familie als geheel, en voor de jongere belangrijke externe systemen, zoals peergroep, school, werk en mogelijk politie en justitie.

Meer lezen…

Multi-systeem therapie (MST)

‘Multi-systeem therapie (MST)’ is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ernstig antisociaal gedrag die gesloten uithuis geplaatst zijn of dreigen te worden en voor hun gezin.

Meer lezen…

Parent Management Training Oregon (PMTO)

‘Parent Management Training Oregon model (PMTO)’ is een ambulante behandelmethode voor ouders van kinderen (4-12 jaar) met ernstige externaliserende gedragsproblemen (ODD/CD), vaak in combinatie met ADHD. Tijdens de behandeling leren ouders effectieve opvoedingsvaardigheden toe te passen.

Meer lezen…

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

‘Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)’ vermindert gedragsproblemen bij het kind en verlaagt bij de ouders door de opvoedingsvaardigheden te vergroten en de kwaliteit van ouder-kind relatie te verbeteren.

Meer lezen…

Pittige jaren (Incredible years)

Pittige jaren (Incredible years) laat probleemgedrag van het kind afnemen en sociaal wenselijk gedrag toenemen, door de opvoedingsvaardigheden van de ouders te versterken. Dat beïnvloedt zowel het gedrag als de ontwikkeling van het kind in gunstige zin.

Meer lezen…

behandelmethode Pittige-jaren / Incredible years

Relationele gezinstherapie (RGT)

Relationele gezinstherapie (RGT) is een behandelmethode die onderlinge gezinsrelaties positief beïnvloedt en gedragsproblemen van de jeugdige vermindert.

Meer lezen…

Triple P, niveau 4 & 5

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Deze behandelmethode richt zich op de preventie van (ernstige) emotionele en gedragsproblemen bij kinderen door de versterking van de pedagogische vaardigheden bij de ouders.

Meer lezen…

Zelfcontrole

De behandelmethode ‘Zelfcontrole’ versterkt kinderen in sociale situaties waarbij zij: minder gedragsproblemen vertonen, meer zelfcontrole hebben, minder impulsief zijn en betere sociaal-cognitieve vaardigheden laten zien.

Meer lezen…

Zelfcontrole - behandelmethode - Manen, Teun van

Somatisch symptoomstoornis (ALK/SOLK)

Buikpijn de Baas!

De behandelmethode ‘Buikpijn de Baas!’ is een kortdurende behandeling voor kinderen bestaat uit zes sessies. Kinderen met name buikademhaling en ontspanning om beter om te gaan met buikpijn of andere, onduidelijke lichamelijke klachten. Het gaat om het stoppen met vermijdingsgedrag en het veranderen van hoe het kind de buikpijn, of andere pijnbeleving, ervaart.

Meer lezen…

FitNet, behandeling bij chronische vermoeidheid (e-health)

FitNet is een online cognitieve gedragstherapie (CGT) voor jongeren van 12 tot 18 jaar met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). De behandelmethode is volledig online. De deelnemers hebben uitsluitend via internet contact met gespecialiseerde behandelaars. De behandeling duurt gemiddeld een halfjaar.

Meer lezen…

Goed in je vel

Goed in je vel is een behandelmethode ontwikkeld voor jongeren van 12 tot 16 jaar die last hebben van somatisch symptoomstoornis (ALK/SOLK). Goed in je vel bestaat uit een trainershandleiding en een werkboek voor de jongeren.

Meer lezen…

Goed in je vel - Behandelmethode ALK/SOLK

Pediatrisch delier

Pica (voedingsstoornis)

Psychose

Gedachten uitpluizen

‘Gedachten uitpluizen’ is een cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren die stemmen horen vanwege hun psychotische klachten. Deze behandelmethode is erop gericht de stemmen draaglijker te maken (niet om ze weg te nemen), waardoor lijdensdruk, storend gedrag en vermijdingsgedrag verminderen, en daarmee de psychose.

Meer lezen…

MultiFamily Groups (MFG)

‘Multifamily groups in the treatment of severe psychiatric disorders’ helpt jongeren met psychotische gevoeligheid of klachten, en hun familieleden middels psycho-educatie. Het doel: volledige deelname aan de maatschappij en blijvend herstel.

Meer lezen…

Psychotische depressie

Rumineren van voedsel (voedingsstoornis)

Slaapproblemen

Slim Slapen

‘Slim slapen’ leert kinderen en jongeren hoe zij beter kunnen slapen, of in slaap kunnen komen.

Meer lezen…

CGT-i bij-slaapproblemen (e-health)

Cognitieve gedragstherapie(CGT-i) voor kinderen met insomnia, oftwel slaaploosheid, bestaat uit een combinatie van verschillende technieken ter bevordering van goede slaap, namelijk instructies voor slaaphygiëne, stimuluscontrole, restrictie van tijd in bed, cognitief herstructureren en ontspanningstechnieken.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

In de boeken ‘Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten’ (deel 1, 2 en 3) zijn nieuw ontwikkelde en vertaalde behandelmethoden beschreven, gericht op behandelingen voor anorexia nervosa, depressie, hechtingsstoornis, slaapproblemen, trauma en verlies.

Meer lezen…

Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten

Tics

Tics - Therapeutenboek

Het Tics therapeutenboek is een behandelmethode voor kinderen van 7 tot en met 13 jaar met een ticstoornis, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Gilles de la Tourette. Deze tics behandelmethode is opgedeeld in sessies. Per sessie worden alle stappen beschreven die de therapeut kan toepassen om tics bij het kind te verminderen.

Meer lezen…

Tics Therapeutenboek

Tics werkboek voor kinderen (en werkboek voor ouders)

Tics is een behandelmethode voor kinderen van 7-13 jaar met ticstoornissen en het syndroom van Gilles de la Tourette. Werkboek behorend bij het behandelprotocol ‘Tics’. Zie ook het Tics – Therapeutenboek over verminderen van tics.

Meer lezen…

Tics Werkboek Voor Kinderen Boom Uitgeverij

Trauma en kindermishandeling

Don't hit my mommy

‘Don’t hit my mommy’ is een behandelmethode voor kinderen en hun ouders. Kind-ouder psychotherapie bestaat uit een integratie van psychoanalyse en gehechtheidstheorie en maakt ook gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en de sociale leertheorie.

Meer lezen…

behandelmethode Don't hit my mommy

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Het doel van EMDR is het verwerken van herinneringen aan identificeerbare ingrijpende ervaringen, die de cliënt hebben getraumatiseerd. Hierdoor verminderen ontstaan als gevolg van die herinneringen en het lijden dat daarmee gepaard gaat.

Meer lezen…

behandelmethode EMDR

EMDR Handboek

Het EMDR Handboek verschaft de clinicus een helder en uitgebreid kader om zich te bekwamen in de toepassing van EMDR in de dagelijkse behandelpraktijk.

Meer lezen…

behandelmethode Handboek EMDR

EMDR Praktijkboek

Het EMDR Praktijkboek is voor de clinicus die zich wil bekwamen in de toepassing van EMDR in de dagelijkse behandelpraktijk.

Meer lezen…

behandelmethode Praktijkboek EMDR

EMDR Casusboek

In EMDR Casusboek beschrijven 25 Nederlandse therapeuten voorbeelden uit hun praktijk waarbij zij EMDR succesvol gebruikten.

Meer lezen…

behandelmethode Casusboek EMDR

Horizon

Horizon herstelt de negatieve gevolgen van het misbruik voor het vertrouwen en het (sociale)functioneren van het kind. Daaronder valt het voorkomen van symptomen van posttraumatische stress of, indien al aanwezig, het opheffen of verminderen van deze symptomen.

Meer lezen…

behandelmethode Horizon

STEPS

Deze therapie bestaat uit psycho-educatie, praten en schrijven over de traumatische gebeurtenis, exposure in vivo, cognitieve herstructurering en terugvalpreventie. Naast de behandeling voor adolescenten is er een parallelle ouderondersteuning.

Meer lezen…

behandelmethode Steps

Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG CGT)

Traumagerichte Cognitieve Gedragsherapie (TG-CGT) is een bewezen werkzame behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, waarbij er sprake is van ernstige traumagerelateerde symptomen (complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen) als gevolg van seksueel misbruik of familiaal geweld.

Meer lezen…

behandelmethode Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie (TG-CGT)

Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Signs of Safety (SofS) is bedoeld voor gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar waar (vermoedelijk) kindermishandeling plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn.

Meer lezen…

behandelmethode Veilig opgroeien (Signs of Safety)

Veilig, sterk en verder

De behandelmethode ‘Veilig, sterk en verder’ herstelt de veiligheid thuis aantoonbaar en laat de kinderen zich weer veilig te laten voelen bij hun ouders.

Meer lezen…

VoorZorg

De behandelmethode VoorZorg ondersteunt verpleegkundigen bij zwangerschap en opvoeding om kindermishandeling en ernstige ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen te voorkomen. VoorZorg is gebaseerd op het Amerikaanse programma ‘Nurse Family Partnership’ (NFP) dat ontwikkeld werd door prof. David Olds.

Meer lezen…

Vermijdende/restrictieve voedselinname (voedingsstoornis)

    Reageren

    Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

    Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

    De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

    Sluiten