Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Kennis voor de transformatie

Kennis voor de transformatie specialistische jeugdhulp

De evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd is. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een programma opgesteld om bij te dragen aan een succesvolle transformatie van de jeugdhulp, door het bundelen en verspreiden van kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie in de brede jeugdsector, onder gemeenten en gezinnen.

Kennis voor de transformatie specialistische jeugdhulp

De transformatie van de jeugdhulp vraagt van zorgverleners dat zij over de grenzen van hun eigen discipline, vakgebied of sector kijken. Het vereist een goede verbinding tussen de verschillende sectoren in de zorg voor de jeugd. De komende twee jaar werkt het Kenniscentrum aan de uitvoering van 7 deelprojecten, onderverdeeld in twee kernactiviteiten: bijdragen aan het zorglandschap en bijdragen aan een goede kennisinfrastructuur. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een financiering van het ministerie van VWS.

Inhoud project

A. Bijdragen aan het zorglandschap

A1. Delen van kennis met gemeenten en regionale expertteams

Het Kenniscentrum gaat gemeenten en andere belanghebbende partijen ondersteunen bij het vormgeven van een zorglandschap met de best passende, integrale zorg voor kinderen en jongeren. In gesprek met gemeenten, jeugdzorgregio’s en aanbieders inventariseren we veel voorkomende knelpunten, vraagstukken en goede voorbeelden, om gericht informatie te kunnen aanbieden. Hierbij putten we uit de wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis, die verzameld is in diverse online praktijkstandaarden en kennisdossiers.
Hierbij werken we samen met het NJi en de VNG.

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Maartje van den Essenburg via m.vandenessenburg@kenniscentrum-kjp.nl

A2. Bieden van informatie over lokale zorgvragen via de Research Data Infrastructure

Het Kenniscentrum zal, indien gewenst, gemeenten en regionale expertteams voorzien van informatie over lokale zorgvragen vanuit de Research Data Infrastructure (RDI). De RDI is een landelijk dekkende en unieke database waarin ROM- en EPD-data uit de jeugd-ggz samengebracht zijn. Inmiddels bevat de RDI data van ruim 117.000 kinderen en jeugdigen die in behandeling zijn of waren bij een jeugd-ggz-instelling. De database wordt continu aangevuld met nieuwe gegevens. Met informatie uit de RDI kunnen we bijvoorbeeld nagaan hoeveel kinderen en jongeren met een bepaalde diagnose zich in een regio bevinden. Vervolgens kunnen we op grond hiervan met gemeenten in gesprek gaan over de vraag of hun zorgaanbod aansluit op de zorgvraag en welke evidence-based behandelingen er beschikbaar zijn voor de betreffende zorgvragen/diagnoses.

> lees ook: RDI

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Maartje van den Essenburg via m.vandenessenburg@kenniscentrum-kjp.nl

A3. Ontwikkeling van integrale kennisdossiers

Over de algemene, overkoepelende vraagstukken die naar voren komen uit gesprekken met gemeenten en regionale expertteams ontwikkelen wij nieuwe integrale kennisdossiers met sectoroverstijgende informatie over de brede jeugdhulp. Het eerste integrale kennisdossier dat wij ontwikkelen heeft het thema multi-probleem-gezinnen. Dit thema komt herhaaldelijk terug in gesprekken met gemeenten en ook tijdens een inspiratiemiddag over integrale specialistische jeugdhulp in april.

>lees ook: Kennisdossiers

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Florian Bootsman via f.bootsman@kenniscentrum-kjp.nl

A4. Uitbreiding van het online Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Het online platform Integrale Specialistische Jeugdhulp presenteert kennis over succesvolle lokale initiatieven van integrale specialistische jeugdhulp. Met deze informatie kunnen organisaties en gemeenten van elkaar leren en beschikbare kennis zo efficiënt mogelijk inzetten. Het platform is ontwikkeld door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie in samenwerking met het NJi en de zorginstellingen Kenter Jeugdhulp, de Mutsaertsstichting, Parlan/De Praktijk, Koraal Groep, Fier en Pluryn. Omdat er nog veel meer succesvolle initiatieven op dit gebied zijn, zal het Kenniscentrum het online platform blijven uitbreiden, zowel met meer goede praktijkvoorbeelden als met toepassingsmogelijkheden van het platform.

> lees ook: Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Sara van der Weerd via s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl

B. Bijdragen aan de kennisinfrastructuur

B1. Ontwikkelen en ontsluiten van kennisdossiers en praktijkstandaarden op basis van de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda

In 2018 en 2019 zal het Kenniscentrum twee belangrijke thema’s uit de Onderzoek- en ontwikkelingsagenda uitwerken tot online kennisdossiers: ‘vroegsignalering en preventie’ en ‘persoonlijke, maatschappelijke en financiële effecten van jeugdhulp’. Hierin werkt het Kenniscentrum samen met onder andere het NJi.

lees ook: Praktijkstandaarden voor professionals
lees ook: Onderzoeks- en ontwikkelagenda

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Florian Bootsman via f.bootsman@kenniscentrum-kjp.nl

B2. Stimuleren van onderzoek naar thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda

Om onderzoek naar thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda te stimuleren, faciliteert het Kenniscentrum samenwerking tussen leden en externe partners, en werkt het Kenniscentrum mee aan subsidieaanvragen door de leden. Kennis over thema’s uit de Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda bundelen en verspreiden we.

lees ook: Onderzoeks- en ontwikkelagenda

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Marieke Zwaanswijk via m.zwaanswijk@kenniscentrum-kjp.nl

B3. Leren van initiatieven van specialistische ondersteuning in het voorveld

Tot slot brengt het Kenniscentrum verschillende varianten van specialistische ondersteuning (SOH, POH, POH-jggz, C&A-teams en OJG) voor kinderen en jongeren met psychische problemen in huisartspraktijken, wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin in kaart. Alle varianten van deze ondersteuning zijn bedoeld om specialistische kennis over kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdhulp naar het voorveld te brengen, om op die manier psychische problemen van kinderen en jongeren tijdig te signaleren en zo mogelijk in het voorveld te behandelen. Op basis van interviews met betrokkenen onderzoekt het Kenniscentrum welke variant het beste werkt voor welke doelgroep van kinderen en jongeren, en wat werkzame elementen en succes- en faalfactoren zijn. Deze informatie verwerken we in een online overzicht, dat regio’s kan helpen bij het vormgeven of verder finetunen van specialistische ondersteuning in het voorveld.

lees meer: Consultatie- & Adviesteam jeugd-ggz onder de loep
> lees meer: Specialistische ondersteuning van huisartsen

Updates

September 2018

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Sara van der Weerd, senior beleidsmedewerker: s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl.

Sara van der Weerd

Reageren

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close