Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Projecten

Hieronder ziet u een overzicht van de projecten waarbij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie betrokken is, en in het verleden is geweest.

Projecten 2018

Specialistische ondersteuning van huisartsen

Het is niet altijd gemakkelijk om psychiatrische problemen bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en daarna adequaat te behandelen of zo nodig gericht te verwijzen. Karakter biedt huisartsen daarbij hulp in de vorm van specialistische ondersteuners (SOH-JGGZ). Het Kenniscentrum denkt mee over onderzoek naar deze ondersteuning.

Meer lezen…

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak draagt bij aan betere hulp voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en een psychische stoornis. Kajak laat stimuleert wetenschappelijk onderzoek en doet voorstellen voor scholing en beleid.

Meer lezen…

Transitiecoach LVB

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn vaak nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om deze jongeren te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Meer lezen…

Ondersteuning aan asielzoekersgezinnen (FAME)

Door de onzekerheden, verhuizingen en trauma’s waar veel asielzoekers mee te maken hebben, staat hun gezinsleven onder druk. Dit kan een goede ontwikkeling van asielzoekerskinderen belemmeren of zelfs nadelig beïnvloeden. FAME (Family Empowerment) is een preventief programma voor ouders en kinderen in de centrale opvang van asielzoekers. Het doel is om ouders te ondersteunen en hun veerkracht te versterken, zodat zij ook in moeilijke tijden optimaal voor hun kinderen kunnen zorgen. In 2017 wordt FAME als pilot uitgevoerd in verschillende opvangcentra. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is betrokken bij onderzoek naar FAME.

Meer lezen …

Consultatie- & Adviesteam jeugd-ggz onder de loep

De regio Gooi en Vechtstreek is in 2014 gestart met een Consultatie- en Adviesteam jeugd-ggz, ter ondersteuning van huisartsenpraktijken in de regio. Een innovatief team, dat door haar multidisciplinaire karakter een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten en regio’s. In de praktijk zien gemeenten in deze regio de meerwaarde van de aanpak, maar heeft het ook echt de beoogde effecten? Komen kinderen sneller op de juiste plek? Wat vinden verwijzers en ouders van de werkwijze?

Meer lezen…

Sociale vaardigheidstraining van kinderen met autisme (SOVATASS)

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden (SoVa). Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015). In het project ‘Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis’ (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars in Noord-Nederland en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en de tijdens het project opgedane kennis te verspreiden.

Meer lezen…

Generieke modules

Wat werkt goed voor kinderen met psychische problemen? En hoe kan de hulp aan deze kinderen het beste worden georganiseerd? Hierover is al veel kennis beschikbaar, maar deze kennis is versnipperd. Om dit te bundelen en bruikbaar te maken voor de jeugdhulpverlening werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met het hele veld rondom jeugdhulp: ouder- en patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, kennisinstituten en hulpverleners.

Meer lezen…

Op deze pagina

Projecten 2017

Projecten 2016

Projecten 2015

Projecten 2013 / 2012 / 2011

Projecten 2014

Reageren

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht?
Laat het ons weten.