Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Leden

De hieronder genoemde organisaties zijn de leden van de Vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: zij maken het Kenniscentrum financieel mogelijk.

Daarbij doen de leden belangrijk werk binnen het netwerk van het Kenniscentrum, zoals:

  • kennis ontwikkelen en inbrengen
  • wetenschappelijk en praktijkonderzoek uitvoeren
  • zorgprogramma’s ontwikkelen en implementeren
  • ROM

Ledenkaart Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Deze ledenkaart toont adressen en telefoonnummers van organisaties in Nederland die aangesloten zijn bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Open groter venster voor meer opties

Accare

Accare is de specialist in kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Behandeling bij Accare vindt vooral ambulant plaats. Preventief is Accare actief op scholen, in wijkteams en via internet. Met haar uitgebreide afdeling voor wetenschappelijk onderzoek draagt Accare bovendien bij aan steeds betere en minder dure zorg voor jeugd. Jaarlijks zijn ruim 13.000 kinderen bij Accare in behandeling.

Circa twintig vestigingen en afdelingen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Altrecht

Altrecht verleent geestelijke gezondheidszorg vanuit verschillende vestigingen in de regio Utrecht. De hoofdtaak van Altrecht is het bieden van specialistische en complexe zorg aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische stoornissen.

Arkin

Altrecht verleent geestelijke gezondheidszorg vanuit verschillende vestigingen in de regio Utrecht. De hoofdtaak van Altrecht is het bieden van specialistische en complexe zorg aan mensen met ernstige psychiatrische en psychische stoornissen.

Arq

Arq Psychotrauma Expert Groep is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Elke partner in Arq is expert op een deelterrein. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning. Voor individu, organisaties en samenleving.

De Bascule

De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, met locaties in Amsterdam, Duivendrecht, Purmerend en Hilversum.

Circa 45 vestigingen en afdelingen in de regio’s Amsterdam, Het Gooi, Purmerend, Zaandam en Hoofddorp.

Curium-LUMC

Curium-LUMC is hét academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Zuid-Holland noord en Midden-Holland, bestuurlijk verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Curium biedt specialistische behandelingen bij complexere psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren. Elke patiënt krijgt behandeling op maat. Het gezin van de patiënt wordt intensief betrokken bij de behandeling. Naast patiëntenzorg leidt Curium specialisten op, geeft onderwijs aan studenten en doet Curium wetenschappelijk onderzoek om onze behandelingen te evalueren en verbeteren.

Vestigingen in Leiden, Oegstgeest en Gouda.

GGMD

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. GGMD helpt doven, mensen met een hoorprobleem en de horende mensen om hen heen zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.

GGz Breburg

GGz Breburg is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West-Brabant. GGz Breburg biedt de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven. Centrum Jeugd is het specialistische centrum van GGz Breburg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot en met 23 jaar en biedt ambulante-, thuis-, deeltijd- en klinische behandeling.

Circa twintig vestigingen en afdelingen in Noord-Brabant.

GGz Centraal

Kinderen en jongeren – van 0 tot 18 – met psychiatrische problemen kunnen voor het stellen van een diagnose en behandeling terecht bij GGz Centraal Fornhese. De hulp bestaat uit specialistisch onderzoek, behandeling en begeleiding en is afgestemd op de ontwikkelingsfase van het kind. De behandeling is gericht op het verminderen van de problemen én op het ondersteunen van de omgeving. Daarom worden ouders en/of verzorgers altijd nauw bij de behandeling betrokken.

Ongeveer tachtig vestigingen en afdelingen in de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Noord-Holland (Het Gooi).

GGZ Delfland

GGZ Delfland profileert zich als een streekziekenhuis met twee regio’s. Delft Westland & Omstreken (DW&O) en Nieuwe Waterweg Noord (NWN).  Deze twee regio’s leveren psychiatrische zorg aan alle doelgroepen: jeugd, volwassenen en ouderen.

GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Alle zorg en ondersteuning is erop gericht dat iemand zo goed mogelijk kan meedoen aan de maatschappij.

Ongeveer 25 vestigingen en afdelingen in de regio Eindhoven en De Kempen.

GGZ Rivierduinen

GGZ Rivierduinen biedt hulp bij psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. De filosofie van onze organisatie is zorg bieden dichtbij huis, dichtbij de cliënt, de verwijzer en onze samenwerkingspartners. GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd is een van de centra van Rivierduinen, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Het werkgebied van de gehele organisatie beslaat globaal het noorden en midden van de provincie Zuid-Holland.

Vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden en Sassenheim.

Herlaarhof

Herlaarhof is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt ook in de jeugdhulpverlening. Herlaarhof is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die ernstige problemen hebben thuis, op school of in het contact met leeftijdsgenoten, en hun ouders. Naast poliklinisch, is Herlaarhof ook (dag)klinisch en outreachend actief. Herlaarhof werkt daarbij intensief samen met de Zwengel (cluster 4 school) en heeft vestigingen in Vught, het oosten van Brabant en de Bommelerwaard.

Elf vestigingen in Noord-Brabant en Gelderland.

Intermetzo

Intermetzo zet zich onvoorwaardelijk in voor kinderen, jongeren en gezinnen met meervoudig complexe problemen. Intermetzo geeft kinderen en jongeren, hun ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties integrale professionele steun én expertise. Samen met hen werkt Intermetzo aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan. Door specifieke zorg, behandeling, onderwijs, arbeidstoeleiding of dagbesteding begeleidt Intermetzo kinderen en jongeren naar een perspectief dat aansluit op hun individuele mogelijkheden. Intermetzo is daarbij aanvullend op het werk van anderen.

Dertig vestigingen en afdelingen in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Jonx

Jonx helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders/verzorgers. Daarnaast biedt Jonx hulp aan volwassenen met een Autismespectrumstoornis.

Twintig locaties in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Gelderland.

De Jutters

De Jutters diagnosticeert en behandelt kinderen, jongeren en jong-volwassenen met psychische klachten.

Tien vestigingen en afdelingen in Den Haag, Gouda, Leiden, Voorburg en Zoetermeer.

't Kabouterhuis

’t Kabouterhuis is een instelling die zowel jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg biedt. ‘t Kabouterhuis heeft ruim 70 jaar ervaring in het behandelen van gedrags- en ontwikkelingsproblematiek van kinderen van 0 t/m 7 jaar en de begeleiding van ouders. Zij werken vanuit acht vestigingen: in Amsterdam, Hoofddorp, Amstelveen en Uithoorn.

Karakter

Karakter is een expertisecentrum voor zorg en kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie, met locaties in Gelderland en Overijssel. Karakter biedt diagnostiek en behandeling voor alle kinder- en jeugdpsychiatrische ziektebeelden. Dat kan op de polikliniek, thuis, via een opname of op de crisisafdeling.

Veertig vestigingen en afdelingen in Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant.

Kenter Jeugdhulp

Kenter Jeugdhulp richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen én hun gezinnen.

Actief in vier regio’s: Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland.

Lucertis

Lucertis biedt een breed behandelaanbod voor kinderen en jongeren (en hun omgeving) met psychische en psychiatrische problemen. Ambulant, outreachend, in deeltijd of klinisch. Ook wordt diagnostisch onderzoek verricht.

Meer dan twintig vestigingen en afdelingen in de regio’s Rotterdam-Dordrecht en Zaandam-Purmerend.

MET gzz

MET ggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Zij behandelen kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten en stoornissen en zijn specialist op het gebied van crisis- en specialistische zorg.

Pluryn

Pluryn is een landelijk werkende organisatie voor zorg en behandeling aan mensen met complexe zorgvragen.

De Praktijk

De Praktijk – onderdeel van Parlan Jeugdhulp – is een centrum voor ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie en biedt onderzoek, ambulante behandeling en jeugdhulpverlening aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen en hun gezinnen. De Praktijk heeft vestigingen in Alkmaar, Hoorn, Heerhugowaard, Schagen, Grootebroek en Wijdenes. Het behandelcentrum in Wijdenes heeft een dagbehandeling en een kleinschalige 24-uurssetting voor kinderen tot 12 jaar.

Triversum

Triversum is een specialistisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Noord Holland. Triversum helpt kinderen en jongeren van 0-18 jaar met psychiatrische problemen. Binnen de klinische psychotherapie biedt Triversum tot 23 jaar gespecialiseerde zorg. Kinderen en jongeren kunnen bij Triversum terecht voor diagnostisch onderzoek, voor ambulante en (dag) klinische behandeling en voor crisisopname. Daarnaast biedt Triversum intensief ambulante zorg in de thuissituatie.

Circa twintig locaties in Noord-Holland.

Virenze

Virenze is een instelling die ambulante zorg biedt aan kinderen en jeugdigen (K&J), gezinnen en volwassenen (VWZ). Sinds 2003 is Virenze actief en levert nu op 24 locaties zorg in het hele land. De bestuurslocatie van Virenze is gelegen in Gronsveld, vlakbij Maastricht.

25 vestigingen en afdelingen in het hele land.

Yulius

Yulius is een expertiseorganisatie in de regio Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van cliënten met complexe psychische problematiek en op leerlingen met psychische problemen (cluster4-onderwijs).

Bijna zeventig vestigingen en afdelingen in de provincies Zuid-Holland en Gelderland.

Reageren

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht?
Laat het ons weten.