Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019

Flyer Jaarcongres 2019

Een schat aan kennis in nieuwe tijden

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis voorhanden. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve werkwijzen? Op 1 oktober verdiepen we ons in de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met het beste uit twee werelden.

De ‘klassieke’ kinder- en jeugdpsychiatrie heeft degelijke kennis opgebouwd; we weten steeds meer over de behandeling van psychische problemen bij kinderen. Echter deze kennis biedt lang niet altijd antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven: Hoe lossen we financiële tekorten en wachtlijsten op? Hoe zorgen we voor efficiënte jeugdhulp? Hoe gaan we om met kinderen die uitvallen en suïcide plegen?

De vraag is of de wijze waarop we behandelen nog wel in deze tijd past. We zijn anders gaan denken over labelen, separeren, de rol van het gezin in de behandeling en wat we verstaan onder integrale jeugdhulp. Op diverse plekken zijn er stevige discussies. Gemeenten willen zorg goedkoper en effectiever en zorgprofessionals willen de beste effectieve zorg voor iedereen.

Flyer Jaarcongres 2019

Directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Ilse Tamrouti: “Iedereen is het erover eens dat zoals het nu loopt, niet de manier is. Niet alleen de documentaire Alicia heeft veel stof doen opwaaien maar ook het groeiende aantal suïcides baart zorgen en de jeugdhulp bereikt de kwetsbare gezinnen onvoldoende. Hoe het wel moet weet niemand precies. Ook is er geen eenduidige visie over de specifieke rol van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Diverse initiatieven zijn gestart om met elkaar te zoeken naar antwoorden.

Tijdens het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie wil het Kenniscentrum bijdragen aan de inhoudelijke discussie en vooral zorgen dat mensen gevoed worden om de discussie ook daadwerkelijk goed te kunnen voeren. Wat zijn de laatste inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Van welke innovaties en goede voorbeelden kunnen we leren?

Ilse Tamrouti: “Het gaat over de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar we met zijn allen voor staan. Op dit moment gebeurt er veel en wordt er op alle plekken geëxperimenteerd. Om profijt te hebben van al deze ontwikkelingen moeten we kennis bij elkaar brengen. We gaan leren van elkaar en ervaringen delen met als doel om beter te worden en de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren.”

Terug naar boven

“Hoe het wel moet weet niemand precies.”

Ilse Tamrouti, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Enkele feiten
Zwerfjongeren: Er zijn in Nederland zo’n 12.400 zwerfjongeren. Vrijwel allemaal hebben zij te maken met complexe, meervoudige problematiek. Ruim 40% van de zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen: het meest voorkomend zijn ADHD, bipolaire stoornis, borderline en schizofrenie. Daarnaast hebben zij ook vaak depressieve klachten en agressieproblemen (Factsheet zwerfjongeren Movisie/SZN, 2014).

Migrantenkinderen: Kinderen met een niet-westerse achtergrond blijken slecht aansluiting te kunnen vinden bij de kinder- en jeugdpsychiatrie: ongeveer de helft van het aantal kinderen dat verwacht zou worden op basis van prevalentiecijfers krijgt hulp. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen ervoor dat zij niet in behandeling komen. En als dat wel het geval is, zijn er vaak aanpassingen nodig in diagnostiek en behandeling, om de cultuurkloof tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen (Boon et al, 2017).

Jongeren met een LVB: Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 440.000 kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Bij ruim 250.000 van hen is sprake van bijkomende problematiek, vaak gedragsstoornissen (45%) of depressie (22%). In verhouding tot dit grote getal komt slechts een klein aantal in beeld bij de zorg en het onderwijs. (www.kenniscentrum-kjp.nl)

Thuiszitters: In Nederland is het recht op onderwijs geborgd in wet- en regelgeving, onder meer in de leerplichtwet en de wet passend onderwijs. Toch zitten jaarlijks vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare jongeren, om complexe problemen en om een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg (www.reikthuiszittersdehand.nl).

Accreditatie
Het Kenniscentrum vraagt accreditatie aan bij:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist NIP (K&J/OG
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
LV POH-GGZ
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1)
AJN Jeugdartsen Nederland
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

Programma

9.00 Inloop met koffie en thee
9.30 Opening door dagvoorzitter Arne Popma
10.05 Keynote sessie: Manon Hillegers
10.50 Pauze
11.20 Kennisronde 1

 1. Autisme en genderdysforie… so what?
 2. Tackle your Tics: haalbaarheid van een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor kinderen met ticstoornissen.
 3. Een multidimensionaal en transdiagnostisch perspectief op diagnostische classificatie
 4. WGBO als hefboom in het omgaan met de Jeugdwet? Ruimte en beperkingen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk
 5. Digitale innovatie in de jeugd-ggz
 6. De Experience Sampling Method: Inzicht en interventies in het dagelijks leven – een ‘how to’ workshop.
 7. Beweging van 0, grote doelen voor grote resultaten.
 8. Sociale ongelijkheid: Vroeg interveniëren loont en geeft kinderen een faire kans. Lessen van de VoorZorg-interventie
 9. GezinsFACT: Jongere met complexe psychiatrische problematiek lopen vast.
 10. Helping Young People Early: vroege detectie en interventie voor jongeren met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis.
12.25 Lunchpauze
13.25 Keynote sessie: Robert Vermeiren & jongeren met ervaringskennis
14.10 Wisselpauze
14.25 Kennisronde 2

 1. Jongerenparticipatie in onderzoek
 2. Werken met de verhalenbank
 3. G-moji: is de zorgprofessional straks vervangen door een smartphone?
 4. Eigen ervaring inzetten bij jeugd: Taboe? Of 1 + 1 wordt 3?
 5. Een plek waar jongeren @ease kunnen zijn
 6. Werken aan een toekomst zonder kindermishandeling
 7. Youth in Transition: Jongeren met een verslaving boeien en binden aan longitudinaal onderzoek
 8. De (on)mogelijkheden van big data in de ggz
 9. Hoe werkt integrale hulp? Samen aan de slag met nieuwe inzichten.
 10. De toekomst begint vandaag! Wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie
15.30 Pauze
16.00 Keynote sessie: Bram Orobio de Castro en Peter Deschamps
16.45 Afsluiting door dagvoorzitter Arne Popma
17.00 Netwerkborrel

 

Accreditatie

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd via de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) bij:

 • FGzPt
 • NIP/NVO
 • VGCt
 • VVAK
 • LV POH-GGZ
 • VSR
 • SKJ
 • V&V
 • ABAN (Daar vallen de volgende wetenschappelijke verenigingen onder: NVK/NVvP/ABC/AJN)

De aanvragen zijn op dit moment in behandeling.

Met het openbaar vervoer

Via station Bussum-Zuid: Vanaf dit station is het 15 minuten lopen naar Spant!. Volg vanaf het station de rode tegels naar Spant!. U kunt ook bus 109 richting Hilversum nemen. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Via station Naarden-Bussum: Neem bus 109 richting Hilversum. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Met de auto

Vanuit Amsterdam (A1) / Almere (A6):

 • Houd bij knooppunt Muiderberg de A1 richting Amersfoort aan.
 • Neem afslag 7-Bussum/Naarden.
 • Sla linksaf naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem de eerste afslag rechts om op de Amersfoortsestraatweg te blijven.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

Vanuit Amersfoort (A1) / Utrecht (A27):

 • Houd bij knooppunt Eemnes de A1 richting Amsterdam aan.
 • Neem afrit 7-Bussum.
 • Neem een flauwe bocht naar links naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

>> Route plannen met Google Maps

Terug naar boven

Uw stand op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wilt u uw organisatie een prominente plek geven op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019? Netwerken met belangrijke spelers in de brede en specialistische jeugdhulp? Uw product of dienst tonen? U kunt uw plek aanvragen bij Nikwi Hoogland.

Meer informatie? Neem dan contact op met Nikwi Hoogland via n.hoogland@kenniscentrum-kjp.nl en 030 – 22 70 415.

Schrijf u in voor het Jaarcongres

Embleem Jaarcongres kinder- en jeugdpsychiatrie 2019

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Sprekers

Prof. dr. Arne Popma (dagvoorzitter)

Arne Popma is hoofd van de afdeling en hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het VUmc. Hij is daarnaast als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule en hij is hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden.

Arne is de beste

Arne Popma
Arne Popma (Vumc/De Bascule)

Prof. dr. Bram Orobio de Castro (keynote spreker)

Bram Orobio de Castro is hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Bram Orobio de Castro
Bram Orobio de Castro

Prof. dr. Manon Hillegers (keynote spreker)

Bram Orobio de Castro is hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Bram Orobio de Castro
Bram Orobio de Castro

Prof. dr. Robert Vermeiren (keynote spreker)

Bram Orobio de Castro is hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Bram Orobio de Castro
Bram Orobio de Castro

Sponsoren Jaarcongres 2019

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten