Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019

Poster Jaarcongres 2019

Een schat aan kennis in nieuwe tijden

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis voorhanden. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben, is in veel gevallen bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve werkwijzen? Op 1 oktober verdiepen we ons in de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, met het beste uit twee werelden.

De ‘klassieke’ kinder- en jeugdpsychiatrie heeft degelijke kennis opgebouwd; we weten steeds meer over de behandeling van psychische problemen bij kinderen. Echter deze kennis biedt lang niet altijd antwoorden op de maatschappelijke vragen die nu leven: Hoe lossen we financiële tekorten en wachtlijsten op? Hoe zorgen we voor efficiënte jeugdhulp? Hoe gaan we om met kinderen die uitvallen en suïcide plegen?

De vraag is of de wijze waarop we behandelen nog wel in deze tijd past. We zijn anders gaan denken over labelen, separeren, de rol van het gezin in de behandeling en wat we verstaan onder integrale jeugdhulp. Op diverse plekken zijn er stevige discussies. Gemeenten willen zorg goedkoper en effectiever en zorgprofessionals willen de beste effectieve zorg voor iedereen.

Poster Jaarcongres 2019

Directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Ilse Tamrouti: “Iedereen is het erover eens dat zoals het nu loopt, niet de manier is. Niet alleen de documentaire Alicia heeft veel stof doen opwaaien maar ook het groeiende aantal suïcides baart zorgen en de jeugdhulp bereikt de kwetsbare gezinnen onvoldoende. Hoe het wel moet weet niemand precies. Ook is er geen eenduidige visie over de specifieke rol van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Diverse initiatieven zijn gestart om met elkaar te zoeken naar antwoorden.

Tijdens het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie wil het Kenniscentrum bijdragen aan de inhoudelijke discussie en vooral zorgen dat mensen gevoed worden om de discussie ook daadwerkelijk goed te kunnen voeren. Wat zijn de laatste inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Van welke innovaties en goede voorbeelden kunnen we leren?

Ilse Tamrouti: “Het gaat over de toekomst van de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar we met zijn allen voor staan. Op dit moment gebeurt er veel en wordt er op alle plekken geëxperimenteerd. Om profijt te hebben van al deze ontwikkelingen moeten we kennis bij elkaar brengen. We gaan leren van elkaar en ervaringen delen met als doel om beter te worden en de hulp aan kwetsbare kinderen te verbeteren.”

Terug naar boven

“Hoe het wel moet weet niemand precies.”

Ilse Tamrouti, directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Uw stand op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wilt u uw organisatie een prominente plek geven op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019? Netwerken met belangrijke spelers in de brede en specialistische jeugdhulp? Uw product of dienst tonen? U kunt uw plek aanvragen bij Nikwi Hoogland.

Meer informatie? Neem dan contact op met Nikwi Hoogland via n.hoogland@kenniscentrum-kjp.nl en 030 – 22 70 415.

Enkele feiten
Zwerfjongeren: Er zijn in Nederland zo’n 12.400 zwerfjongeren. Vrijwel allemaal hebben zij te maken met complexe, meervoudige problematiek. Ruim 40% van de zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen: het meest voorkomend zijn ADHD, bipolaire stoornis, borderline en schizofrenie. Daarnaast hebben zij ook vaak depressieve klachten en agressieproblemen (Factsheet zwerfjongeren Movisie/SZN, 2014).

Migrantenkinderen: Kinderen met een niet-westerse achtergrond blijken slecht aansluiting te kunnen vinden bij de kinder- en jeugdpsychiatrie: ongeveer de helft van het aantal kinderen dat verwacht zou worden op basis van prevalentiecijfers krijgt hulp. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen ervoor dat zij niet in behandeling komen. En als dat wel het geval is, zijn er vaak aanpassingen nodig in diagnostiek en behandeling, om de cultuurkloof tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen (Boon et al, 2017).

Jongeren met een LVB: Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 440.000 kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Bij ruim 250.000 van hen is sprake van bijkomende problematiek, vaak gedragsstoornissen (45%) of depressie (22%). In verhouding tot dit grote getal komt slechts een klein aantal in beeld bij de zorg en het onderwijs. (www.kenniscentrum-kjp.nl)

Thuiszitters: In Nederland is het recht op onderwijs geborgd in wet- en regelgeving, onder meer in de leerplichtwet en de wet passend onderwijs. Toch zitten jaarlijks vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare jongeren, om complexe problemen en om een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg (www.reikthuiszittersdehand.nl).

Accreditatie
Het Kenniscentrum vraagt accreditatie aan bij:

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)
NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist NIP (K&J/OG
Verpleegkundig Specialisten Register (VSR)
LV POH-GGZ
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1)
AJN Jeugdartsen Nederland
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling en huiselijk geweld (VVAK)

Programma

9.00 Inloop met koffie en thee
9.30 Opening door dagvoorzitter Arne Popma
10.05 Keynote sessie: Manon Hillegers
10.50 Pauze
11.20 Kennisronde 1

 1. Autisme en genderdysforie… so what?
 2. Tackle your Tics: haalbaarheid van een korte, intensieve exposuretherapie in groepsvorm voor kinderen met ticstoornissen.
 3. Een multidimensionaal en transdiagnostisch perspectief op diagnostische classificatie
 4. WGBO als hefboom in het omgaan met de Jeugdwet? Ruimte en beperkingen voor de kinder- en jeugdpsychiatrie in de praktijk
 5. Digitale innovatie in de jeugd-ggz
 6. De Experience Sampling Method: Inzicht en interventies in het dagelijks leven – een ‘how to’ workshop.
 7. Beweging van 0, grote doelen voor grote resultaten.
 8. Sociale ongelijkheid: Vroeg interveniëren loont en geeft kinderen een faire kans. Lessen van de VoorZorg-interventie
 9. GezinsFACT: Jongere met complexe psychiatrische problematiek lopen vast.
 10. Helping Young People Early: vroege detectie en interventie voor jongeren met kenmerken van borderline persoonlijkheidsstoornis.
12.25 Lunchpauze
13.25 Keynote sessie: Robert Vermeiren & jongeren met ervaringskennis
14.10 Wisselpauze
14.25 Kennisronde 2

 1. Jongerenparticipatie in onderzoek
 2. Werken met de verhalenbank
 3. G-moji: is de zorgprofessional straks vervangen door een smartphone?
 4. Eigen ervaring inzetten bij jeugd: Taboe? Of 1 + 1 wordt 3?
 5. Een plek waar jongeren @ease kunnen zijn
 6. Werken aan een toekomst zonder kindermishandeling
 7. Youth in Transition: Jongeren met een verslaving boeien en binden aan longitudinaal onderzoek
 8. De (on)mogelijkheden van big data in de ggz
 9. Hoe werkt integrale hulp? Samen aan de slag met nieuwe inzichten.
 10. De toekomst begint vandaag! Wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie
15.30 Pauze
16.00 Keynote sessie: Bram Orobio de Castro en Peter Deschamps
16.45 Afsluiting door dagvoorzitter Arne Popma
17.00 Netwerkborrel

>> Download het programmaboekje met de plattegrond van Spant!

Accreditatie voor dit congres is aangevraagd bij:

 • FGzPt
 • NIP/NVO
 • VGCt
 • VVAK
 • LV POH-GGZ
 • VSR
 • SKJ
 • V&V
 • ABAN (Daar vallen de volgende wetenschappelijke verenigingen onder: NVK/NVvP/ABC/AJN)

De aanvraag voor ABAN is goedgekeurd. De overige aanvragen zijn in behandeling.

Terug naar boven
Reguliere deelname congres €345,00
Deelname leden Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie & NVvP €295,00

 

De genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Terug naar boven

Schrijf u in voor het Jaarcongres

Embleem Jaarcongres kinder- en jeugdpsychiatrie 2019
Standhouders op het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Dagvoorzitter

Prof. dr. Arne Popma

Arne Popma: “De schatkist die we dit jaar samen mogen openen tijdens het Jaarcongres is rijker gevuld dan ooit tevoren. Nieuwe inzichten uit fundamenteel en praktijkonderzoek vinden hun weg naar kinder- en jeugdpsychiaters in heel Nederland. Jongeren en ouders worden meer dan ooit écht betrokken bij de vraag hoe we elke dag weer een beetje betere zorg kunnen bieden.

En op beleidsmatig niveau worden we zelfs uitdrukkelijk uitgenodigd. Dat betekent dat we ons inhoudelijke verhaal goed op orde moeten hebben, én dat we ons moeten blijven verzetten tegen alles wat preventie en behandeling van kinderpsychiatrische problematiek in de weg staat. Laten we deze dag gebruiken om een nog krachtiger geluid te laten horen, samen met jongeren en ouders. Samen hebben we echt een schat aan kennis; nu nog de schatkist openen voor iedereen.”

Arne Popma is kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule, hoofd van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het VUmc en hoogleraar Forensische Psychiatrie aan de Universiteit Leiden.

Samen hebben we echt een schat aan kennis; nu nog de schatkist openen voor iedereen.

Arne Popma
Dagvoorzitter Arne Popma

Download het programmaboekje

Een schat aan kennis in nieuwe tijden

Programmaboekje met plattegrond van het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019.

Keynote sprekers

Prof. dr. Manon Hillegers

Manon Hillegers spreekt in haar keynote sessie over de experience sampling method: jongeren krijgen meerdere keren per dag een vragenlijstje op hun telefoon, om bijvoorbeeld hun activiteiten, sociale interacties, locatie, emoties en gedrag in kaart te brengen. Deze zelfrapportage geeft zicht op hun mentale processen tijdens het leven van alledag.

De methode is geschikt voor onderzoek naar angst en stemming op individueel niveau. Behandelaars zien beter wat de stemming van de jongere in hun spreekkamer beïnvloedt, en kunnen daardoor een gepersonaliseerde behandeling aanbieden. Maar de metingen zijn ook interessant om grote groepen met elkaar vergelijken.

Denk aan hoogrisicogroepen voor angst- en stemmingsproblemen, zoals langdurig zieke kinderen of kinderen van ouders met een psychiatrische stoornis, vergeleken met leeftijdsgenoten uit de populatie. Welke angst- en stemmingsvariaties behoren nog tot de puberteit, en wat zijn aanwijzingen voor de ontwikkeling van een affectieve stoornis?

Manon Hillegers is kinder- en jeugdpsychiater en afdelingshoofd Kinderpsychiatrie in het Erasmus MC-Sophia.

Hoe geeft de experience sampling method meer inzicht in angst- en stemmingsproblemen bij jongeren?

Manon Hillegers
Manon Hillegers

Prof. dr. Robert Vermeiren

Robert Vermeiren gaat in zijn keynote sessie in gesprek met jongeren met ervaringskennis. Hoe denken zij over e-health? Kunnen zij professionals helpen bij het ‘implementatiedilemma’? Aan de ene kant zijn velen enthousiast over nieuwe technologieën, maar tegelijkertijd blijft de inzet ervan beperkt. Uit oriënterende gesprekken met jongeren blijkt dat hun opinies erg wisselen. Terwijl sommigen enthousiast zijn, verkiezen anderen het directe persoonlijke contact.

Ter voorbereiding op deze sessie kunnen jongeren deelnemen aan een focusgroep, met als doel om meer inzicht te krijgen in hun ideeën over al deze technische vernieuwing. Kent u jongeren die hieraan kunnen en willen bijdragen? Neem dan contact op via r.r.j.m.vermeiren@curium.nl .

Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en directeur patiëntenzorg van Curium-LUMC.

Hoe denken jongeren over e-health en nieuwe technologieën in de zorg?

Robert Vermeiren
Robert Vermeiren

Prof. dr. Bram Orobio de Castro

Bram Orobio de Castro spreekt in zijn keynote sessie samen met dr. Peter Deschamps over de ‘oude waarden die voorbij zijn’ in het vak psychiatrie. Classificatie, psychofarmaca of de verworpen hypothese van een enkel gen als oorzaak voor psychische stoornissen bleken niet te leiden tot een betere behandeling.

Hoe kunnen nieuwe manieren om met patiëntgegevens om te gaan leiden tot een nieuwe rol voor de professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie? Algoritmes toegepast op grote dataverzamelingen kunnen misschien helpen om de individuele context van patiënten bij de behandeling van hun psychische stoornis te betrekken.

Bram Orobio de Castro is hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht en vanaf 2019 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam.

Peter Deschamps is kinder- en jeugdpsychiater en medisch hoofd van de Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen in het UMC Utrecht Hersencentrum.

Hoe leiden nieuwe manieren om met patiëntgegevens om te gaan tot een nieuwe rol voor professionals in de kinder- en jeugdpsychiatrie?

Bram Orobio de Castro
Bram Orobio de Castro

Met het openbaar vervoer

Via station Bussum-Zuid: Vanaf dit station is het 15 minuten lopen naar Spant!. Volg vanaf het station de rode tegels naar Spant!. U kunt ook bus 109 richting Hilversum nemen. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Via station Naarden-Bussum: Neem bus 109 richting Hilversum. Stap uit bij de halte Dr. A. Kuyperlaan. Spant! ligt op 3 minuten loopafstand.

Met de auto

Vanuit Amsterdam (A1) / Almere (A6):

 • Houd bij knooppunt Muiderberg de A1 richting Amersfoort aan.
 • Neem afslag 7-Bussum/Naarden.
 • Sla linksaf naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem de eerste afslag rechts om op de Amersfoortsestraatweg te blijven.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

Vanuit Amersfoort (A1) / Utrecht (A27):

 • Houd bij knooppunt Eemnes de A1 richting Amsterdam aan.
 • Neem afrit 7-Bussum.
 • Neem een flauwe bocht naar links naar de Amersfoortsestraatweg.
 • Neem op de ‘ovatonde’ de derde afslag en rijd door op de Amersfoortsestraatweg.
 • Sla na 1 km rechtsaf naar de Ceintuurbaan.
 • Neem op de tweede rotonde de eerste afslag, de Doctor Abraham Kuyperlaan.
 • Spant! bevindt zich na 50 meter aan uw rechterhand.

>> Route plannen met Google Maps

Terug naar boven

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Sponsoren Jaarcongres 2019

Schrijf u nu in!

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019: Een schat aan kennis in nieuwe tijden
Reserveer nu uw plaats!

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten