Forensische jeugdpsychiatrie

Forensische jeugdpsychiatrie speelt zich af op het raakvlak van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, jeugdzorg en justitie. Het gaat dan ook altijd over jongeren met grensoverschrijdend gedrag. 

De forensische jeugdpsychiatrie heeft twee hoofdtaken:  

  • Rapporteren en adviseren over de jongere; 

  • Verplegen en behandelen.  

Rapporteren/adviseren en behandelen kan plaatsvinden binnen verschillende kaders:  

  • Strafrechtelijk; 

  • Civielrechtelijk; 

  • 'Vrijwillig'. 

Binnen een strafrechtelijke kader, in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) bijvoorbeeld, gaat het om diagnostiek en behandeling van jongeren van 12 tot 18 of 23 jaar, die strafbare feiten hebben gepleegd. 

Bij civielrechtelijke beslissingen gaat het om de beslissing van de rechter bij een geschil tussen twee partijen. Dit kunnen twee ouders zijn (denk aan echtscheidingszaken) maar ook bijvoorbeeld jeugdzorg en de ouders (denk aan uithuisplaatsing of adoptiezaken).  

Op ‘vrijwillige basis’ gaat het om diagnostiek en behandeling van jongeren met grensoverschrijdend gedrag, maar dan zonder jeugdbeschermingsmaatregel. Het betreft jongeren die niet naar een forensische kinder- en jeugdpolikliniek worden gestuurd vanwege een strafbaar feit, maar voor preventie worden aangemeld, door bijvoorbeeld school of Bureau Jeugdzorg. Deze jongeren komen formeel ‘vrijwillig’ maar wel onder drang

Jeugdigen die te maken hebben met forensische psychiatrie hebben vaak oppositioneel opstandige gedragsproblemen (ODD) of gedragsstoornissen (CD). Lees meer over ODD en CD.

Bij forensische psychiatrie is er altijd sprake van drang of dwang vanwege een dreigende problematische situatie – kleine of grotere criminaliteit, agressie – en van een mogelijke rechterlijke veroordeling of rechterlijk besluit. Soms is het voor ouders en jongeren moeilijk om het onderzoek en de behandeling te accepteren, onder andere vanwege de drang en /of dwang. Maar er zijn ook jeugdigen en ouders die blij zijn met de opgelegde hulpverlening. 

De medewerkers van de forensische psychiatrie zullen altijd proberen een vertrouwensrelatie met hun cliënten op te bouwen. Daarbij spelen garanties van geheimhouding die de cliënten beschermen een belangrijke rol – zie wetten en regels.


Marieke Verhave

Voormalig projectmanager Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren