Organisatie

De samenstelling van organisaties die betrokken zijn bij integrale jeugdhulp verschilt per initiatief. Daardoor is ieder integraal team anders. Het is niet duidelijk wat het effectiefst is: een samenwerking tussen afzonderlijke organisaties of een fusie tussen organisaties. Beide samenwerkingsvormen kennen voor- en nadelen.

Werkzame factoren

Uit interviews met professionals en uit de literatuur blijkt een aantal factoren werkzaam voor de organisatie van integrale jeugdhulp. Deze randvoorwaarden zijn van belang voor faciliterende partijen die integrale jeugdhulp inrichten:

 • Partijen die samenwerken hebben vertrouwen in elkaar.
 • Partijen die samenwerken zijn van meerwaarde voor elkaar. Het eigen belang van organisaties wordt omgezet naar gezamenlijk belang (Wienke, 2014).
 • Er is een onafhankelijke regievoerder. Deze regievoerder is geen casusregisseur, maar iemand die casusoverstijgend de kar trekt bij het opzetten en uitvoeren van integrale jeugdhulp.
 • Er zijn afspraken over de regie op verschillende niveaus: casuïstiek, coördinerend, bestuurlijk (Van der Zijden & Diephuis, 2012; Ter Berge et al. 2012; Wienke, 2014; Ungar et al., 2014).
 • Er zijn afspraken over de vorm en inzet van mensen en middelen, met aandacht voor de privacy van cliënten, bijvoorbeeld door middel van een gezamenlijk digitaal registratiesysteem.
 • Er zijn afspraken over de gedeelde eindverantwoordelijkheid (Wienke, 2014). Gezamenlijk risico dragen betekent ook dat organisaties achter hun professionals moeten staan.
 • Er is aansturing door een stuurgroep. Die biedt het team voldoende ruimte voor ontwikkeling en 'speelruimte'.
 • Er is eenheid van taal, een gedeeld begrippenkader (Wienke, 2014). 
 • Er wordt geïnvesteerd in goede werkomstandigheden. Dat houdt in dat er tijd en ruimte is voor het opbouwen van vertrouwen, maar ook dat er permanente ondersteuning is en dat er voldoende financiering beschikbaar is (Van der Zijden & Diephuis, 2012; Wienke, 2014).
Bekijk ook de werkzame factoren voor de inhoudelijke aanpak van integrale jeugdhulp en belangrijke competenties voor professionals

Financiering

De Jeugdwet bepaalt dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. De gedachte hierachter is dat één verantwoordelijke organisatie meer samenwerking en vernieuwing kan organiseren in de hulp aan kinderen en hun gezin. Experts in de integrale jeugdhulp melden echter dat de gemeentelijke financiering het integraal werken binnen de jeugdhulp in de weg kan staan. Dit doordat maar één partij financiering ontvangt, terwijl meerdere partijen hulp bieden. Trajectfinanciering zou volgens hen wenselijk zijn.

Technologie

Samenwerking tussen diverse partijen vraagt om een passende en veilige digitale omgeving. Daarin kunnen gegevens worden gedeeld tussen hulpverleners, met de cliënt en met het netwerk. Cliënten kunnen zo de regie behouden over hun eigen plan van aanpak.

Voorbeelden van zulke digitale platforms:

 • Samen1plan: online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn.
 • Blogboek: een digitaal dagboek of dossier voor professionals en betrokkenen bij hulpverlening aan het kind, waarin gemakkelijk samengewerkt kan worden.
 • Quli: digitaal zorgplatform voor cliënten, hun hulpverleners en personen uit het sociale netwerk, om te communiceren en een dossier bij te houden.
 • Psynet: digitaal zorgplatform waar psychiatrische patiënten en hun zorgnetwerk op een beschermde manier contact kunnen hebben en informatie kunnen delen over de behandeling.
 • Jouwomgeving: een veelzijdig eHealth-platform waar cliënten zelf de regie over hun hulpverlening nemen. Biedt mogelijkheden om te communiceren met hulpverleners, plannen in te zien en 'blended' hulpverlening in te zetten.
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren