Samen werken, voor een psychisch gezonde jeugd

Zoeken
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Meestgezocht: ADHDAutismeBijwerkingenSertralineVluchtelingenkinderen

Rol van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

De belangrijkste rol van het Kenniscentrum is het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijk onderbouwde kennis in de vorm van praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling.

De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie moeten eerst ‘vertaald’ worden, voordat een professional ermee in de praktijk aan het werk kan. Die vertaalslag levert het Kenniscentrum. De vertaling van de wetenschappelijke kennis resulteert in een praktijkstandaard – een praktisch hulpmiddel bij de diagnostiek en de behandeling die is opgebouwd als een soort routekaart voor behandelaars in de jeugd-ggz. Behalve van deze wetenschappelijke kennis, zijn de praktijkstandaarden ook steeds voorzien van praktische kennis, afkomstig van behandelaren, en van ervaringskennis, afkomstig van patiënten en hun ouders. Zo beschikken behandelaars steeds over de kennis om op de beste manier een diagnose te stellen bij hun jonge patiënten, en hen de beste behandeling te bieden.

Naast de praktijkstandaarden voor professionals beschrijft het Kenniscentrum ook alle kennis op een manier die goed te begrijpen is voor kinderen, jongeren, hun ouders en door iedereen die bij gemeenten en in regio’s betrokken is bij de hulp aan jonge mensen met ernstige psychische problemen. Deze kennis is gratis beschikbaar op deze website.

Het kennisnetwerk

Het Kenniscentrum is een echte netwerkorganisatie. Het netwerk is de kennis, het is zo deskundig omdat de afzonderlijke deelnemers hun kennis actief delen.

Het Kenniscentrum organiseert bijeenkomsten per thema of per psychische ziekte. Daar komen mensen bij elkaar die te maken hebben met die bepaalde stoornis. Hoogleraren, onderzoekers, psychiaters, ouders, kinderen, hulpverleners en medewerkers uit de brede jeugdhulp. Allemaal experts die hun bijdrage leveren aan de verbetering van diagnostiek en behandeling. Puur uit betrokkenheid, want niemand wordt hiervoor betaald.

Het Kenniscentrum organiseert dus de kennis, zorgt dat deze wordt aangeboord, en vervolgens op de goede plek terechtkomt. Namelijk daar, waar kinderen met psychische problemen behandeld worden.

Systematische effectmeting (ROM)

Alle behandelpraktijken in het netwerk meten het effect van behandelingen. Zo kunnen zij direct zien of het beter gaat met kind en gezin, of dat de behandeling aangepast moet worden. Deze systematiek heet Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een bijzonder nauwkeurige manier van meten omdat het effect van alle behandelingen (outcome) herhaaldelijk, systematisch wordt vastgelegd. Naast het verzamelen en verspreiden van kennis in de vorm van praktijkstandaarden is de tweede kerntaak van het Kenniscentrum dan ook het beschikbaar stellen van vergelijkingen van de outcomes. Zo ontstaat een proces waarin de kinderpsychiatrie zichzelf continu verbetert. Door gegevens centraal te verzamelen en te vergelijken weten de wetenschappers weer meer voor hun onderzoek. En behandelaren weten daardoor uiteindelijk welke manier van behandelen het beste helpt.

Efficiëntie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werkt landelijk. Het vormt een centrale kennisinfrastructuur. Waar voorheen iedere instelling voor zichzelf de nodige kennis moest verzamelen, gebeurt dat nu op één punt. Dat bespaart bij alle deelnemende organisaties op de kosten voor research & development. En deze kostenbesparing werkt veel verder door, omdat immers álle behandelcentra gebruik kunnen maken van de openbaar beschikbare kennisbank. Vrijwel alle behandelaren in Nederland maken inmiddels gebruik van de praktijkstandaarden voor diagnostiek en behandeling die het Kenniscentrum aanbiedt. Daarmee is de beste kennis voor de kinder- en jeugdpsychiatrie beschikbaar tegen gedeelde kosten. Deze kosten zijn bovendien extreem laag, zoals de jaarcijfers van het Kenniscentrum laten zien. Het Kenniscentrum weet met een bescheiden begroting een zeer hoge productiviteit te realiseren. Door deze hoge output zijn inmiddels

praktijkstandaarden beschikbaar voor alle belangrijke psychische aandoeningen.

Reageren

Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt gebruik van cookies voor analyse van het gebruik van deze website en om de website optimaal te laten werken. Uw bezoek blijft daarbij anoniem. Voor meer informatie, zie onze privacyverklaring

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close