Protocollaire behandeling van boulimia nervosa en verwante eetstoornissen  

'Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten / druk 1' bestellen bij Bol.com

Doelgroep

Adolescenten met boulimia nervosa, atypische eetstoornissen of eetstoornissen NAO van het boulimische type.

Doelstelling

Het hier beschreven protocol is grotendeels gebaseerd op het cognitief gedragstherapeutisch protocol voor eetstoornissen van Fairburn (Fairburn e.a., 1993; 2003). Het protocol is een kortdurend en doelgericht CGT-protocol om veranderingen te bewerkstelligen in het gedachtegoed en eetgedrag van adolescenten met boulimia nervosa en bestaat uit 3 hoofdcomponenten: dieetmanagement, verschillende exposures en cognitieve interventies. In de behandeling ligt de focus op zowel het abnormale eetgedrag als op de overmatige zorgen over het lichaam en gewicht, gerelateerd aan de lage zelfwaardering.

Aantal zittingen

Twintig bijeenkomsten van vijftig minuten. De eerste vier weken twee keer per week, daarna één keer per week. Vanaf sessie 16 of 17 voldoet eens in de twee weken.

Vorm

Dieetmanagement, verschillende exposures, cognitieve interventies, huiswerkopdrachten en terugvalpreventie.

Uitvoerenden

Therapeuten

Beoordeling  

Algemeen

Het protocol is gebaseerd op het cognitief-gedragstheoretische model van boulimia nervosa van Fairburn e.a. (1993). Dit model verklaart hoe eetstoornissen in worden gehouden.

Onderbouwing

Er zijn geen studies gedaan naar de meest effectieve behandeling van boulimia nervosa voor adolescenten. Er is op basis van onderzoek bij volwassenen echter geen reden om aan te nemen dat het volwassenenprotocol niet ook voor adolescenten geschikt is. Er zijn enkele casestudies die suggereren dat CGT heilzaam kan zijn voor adolescenten met boulimia nervosa.

Verzorging

Het protocol is duidelijk per sessie beschreven.

Beoordeling

Gebaseerd op beschrijving in Braet en Bögels, 2008.

 
Deel deze pagina via:
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren