Opstandige kinderen  

Doelgroep

Ouders van kinderen met opstandig en ongehoorzaam gedrag (mogelijk in combinatie met ADHD) in de leeftijd van 2-12 jaar.

Doelstelling

Het verbeteren van de competentie en de kennis van de ouders, de gehoorzaamheid van het kind en de sfeer in het gezin.

Aantal zittingen

De training bestaat uit negen bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten leren ouders hoe zij gewenst gedrag van hun kind kunnen bevorderen en ongewenst gedrag kunnen verminderen.

Vorm

Tijdens de training leren ouders principes voor het belonen en straffen van het gedrag van het kind.

Uitvoerenden

Twee trainers met voldoende kennis van de ontwikkeling van het kind, van ontwikkelingspsychopathologie, sociale leer- en gedragsveranderende technieken en andere klinische interventies in een gezin.

Voorbereiding

Het protocol is direct bruikbaar in de praktijk.

Beoordeling  

Algemeen

De doelgroep en de doelen worden in het protocol duidelijk beschreven. De behandeling bestaat uit 9 sessies, waarvan de 7e bijeenkomst (omgaan met probleemgedrag op school) facultatief is en de 9e een vervolgbijeenkomst na een maand betreft. Het programma kan zowel in een groep als individueel gebruikt worden. Specificaties voor uitvoerenden worden niet beschreven. De zittingen kunnen aan de hand van het protocol goed uitgebreid worden.

Onderbouwing en theoretisch verantwoording

In het protocol wordt uitvoerig aandacht besteed aan de stoornissen die in aanmerking komen voor behandeling met het protocol. De wetenschappelijke onderbouwing is echter verouderd. Dit geldt ook voor de behandeling. Er is een goede beschrijving van de technieken en strategieen die worden toegepast. Bij onderzoek is gebruik gemaakt van internationale literatuur. 

Toepasbaarheid 

Het protocol is gemakkelijk te gebruiken zonder veel eisen aan training en ervaring. Het is goed te hanteren in de dagelijkse praktijk. Echter, voor veel gezinnen is de behandeling wat aan de korte kant en weinig individueel toegespitst voor gezinnen die in een groep behandeling volgen. Qua inzet van therapeuten gaat het om een relatief korte - en dus goedkopere -  vorm van oudertraining, vergeleken met veel andere oudertrainingsprogramma's voor deze doelgroep. 

Verzorging van het protocol

De beschrijving van de behandeling is helder en goed te volgen. Het protocol heeft uitstekende bijlagen met vragenlijsten en een ouderhandleiding. Een apart werkboek voor ouders ontbreekt. 

 
Deel deze pagina via:
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren