• Protocollen
  •  > 
  • ADHD
  •  > 
  • Behavioral Parent Training Groningen (BPTG) voor kinderen met ADHD
Behavioral Parent Training Groningen (BPTG) voor kinderen met ADHD  

Doelgroep

Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met ADHD en gedragsproblemen.

Het protocol is gericht op het vergroten van kennis van ouders over ADHD en het leren van gedragstherapeutische vaardigheden. Ook het leren van elkaars ervaringen en lotgenotencontact zijn een belangrijk doel van de training.

Aantal zittingen

De training bestaat uit 13 bijeenkomsten. Bij de bijeenkomsten zijn de ouders van maximaal zes kinderen aanwezig. Er vinden individuele gesprekken plaats voor en na de training. De sessies duren twee uur. De 13e bijeenkomst is een terugkombijeenkomst die 3 maanden na de laatste bijeenkomst plaatsvindt.  

Vorm

Er bestaan aparte versies voor kinderen met ADHD en kinderen met ASS en versies voor jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd. De training bestaat uit vier fasen: psycho-educatie; stimuluscontrole technieken, contingentie managementtechnieken en het leren vasthouden van aangeleerde vaardigheden.

Het protocol bevat een draaiboek voor therapeuten en een huiswerkmap voor ouders. Ook bestaat de mogelijkheid een gedeelte van de training online te doen.

Uitvoerenden

De trainingen worden geleid door twee therapeuten.

Voorbereiding

Accare verzorgt trainingen voor therapeuten die de blended BPTG gaan uitvoeren. De training geeft de verschillen en overeenkomsten aan tussen de face to face en blended behandeling.

Naar de website

Beoordeling  

Algemeen

De doelgroep wordt helder omschreven met bijbehorende indicaties en contra-indicaties. Het is niet geheel duidelijk of kinderen tot of tot en met 12 jaar mogen meedoen. Zowel de hoofd- als subdoelen van de interventie worden beschreven. Het aantal sessies staat expliciet beschreven waarbij er optioneel 1 a 2 extra onderwerpen kunnen worden toegevoegd, waaronder time-out. Het betreft een oudergroepsbehandeling. Benodigde kennis, vaardigheden en vooropleiding van de uitvoerenden worden beschreven. Ook wordt per bijeenkomst de benodigde voorbereiding beschreven. De kosten voor de aanschaf van het behandelprogramma voor externen worden niet vermeld.

Onderbouwing en theoretische verantwoording 

Er wordt gesproken over de prevalentie en etiologie, maar er wordt weinig ingegaan op de kenmerken van de stoornis ADHD en het natuurlijk beloop. De beschrijving van de onderzoeksgegevens met betrekking tot de behandeling van de stoornis beperkt zich slechts tot behandeling middels oudertraining. Onderzoeksgegevens met betrekking tot andere behandelmethodieken komen niet aan bod. Er worden praktische aspecten van de toegepaste technieken en strategieën besproken, maar er is nauwelijks aandacht voor de houding van de therapeuten. Onderbouwing van de theoretisch werkzame onderdelen wordt gegeven. Zowel de nationale als internationale bevindingen met betrekking tot oudertraining worden gegeven, inclusief reviews en meta-analyses.

Toepasbaarheid 

Het protocol is helder en heel toegankelijk. Het protocol is zeer gedetailleerd beschreven, zowel met betrekking tot voorbereiding, benodigdheden en doelen, naast een meer gedetailleerde uitwerking van de inhoud, met tevens een evaluatieformulier voor de therapeuten aan het eind van iedere sessie. Er wordt aandacht besteed aan behandelintegriteit, maar dit beperkt zich tot een (niet verplichte) training voorafgaand aan en supervisie tijdens de eerste groepstraining. Voor de patiënten kost de behandeling niets omdat de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Per behandelaar kost het 4 uur per week.

 
Deel deze pagina via:
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren