Transitiecoach LVB

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn vaak nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om deze jongeren te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Elk jaar worden ongeveer 6000 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden zoals werk en school. In hun ontwikkeling zijn zij vaak niet ouder dan een jaar of 12 of 13. Voor deze groep is ondersteuning bij de veranderingen die plaatsvinden als zij 18 worden daarom cruciaal.

E-learning

Om deze jongeren de optimale professionele ondersteuning te bieden, ontwikkelt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met input van LVB-jongeren, ouders en experts, een e-learningmodule voor een nieuwe functie, de transitiecoach LVB. Deze bereidt jongeren met een LVB en hun ouders op professionele wijze voor op de veranderingen in het leven en de zorg rond het 18e jaar en betrekt hen zo goed mogelijk bij de besluitvorming hierover.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de e-learningmodule:

  • zijn transitiecoaches LVB zich bewust van hun rol, ook ten opzichte van andere personen in het netwerk (zoals behandelaren en ouders)
  • weten zij in welke domeinen zij moeten nagaan of de transitie goed verloopt
  • weten zij hoe zij moet identificeren waar problemen liggen
  • zijn zij vaardig in het coachen van jongeren
  • kennen ze tools en technieken die ze kunt inzetten bij het coachen
  • zijn ze in staat de jongere de eigen regie te geven

Verwacht eindresultaat

De werkgroep Transitiecoach LVB werkt van september 2017 tot september 2018 aan dit project, met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Door jongeren met een LVB vanaf het begin te betrekken bij het vormgeven van deze nieuwe functie en de ontwikkeling van de e-learning module, sluit de ondersteuning zo goed mogelijk aan bij hun behoeften en ervaren knelpunten. De e-learningmodule gaat vanaf 1 maart 2018 proefdraaien bij 3 organisaties (de Banjaard, Karakter en de Koraalgroep).

Na een jaar heeft het project het volgende opgeleverd:

  • een e-learning module voor transitiecoaches LVB, op basis van ervaringen van jongeren met een LVB en ouders, literatuuronderzoek en input van experts
  • implementatie van transitiecoaches LVB in drie zorginstellingen
  • inzicht in de sterke en zwakke kanten van de werkwijze volgens jongeren met een LVB, hun ouders en coaches

Meer informatie

Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Sara van der Weerd via s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl


Sara van der Weerd

Senior beleidsmedewerker Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren