Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor gedecentraliseerde zorg aan kinderen met psychische problemen

Een onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor jeugd met psychische problemen. Gemeenten staan voor de moeilijke opgave om de zorg voor kinderen met psychische problemen goed te organiseren en een bijdrage te leveren aan inhoudelijke vernieuwing. Betrouwbare kennis is hierbij onmisbaar. Bij de academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie is veel wetenschappelijke kennis ontwikkeld.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ziet het als zijn taak om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de praktijk. Daarom brengt het Kenniscentrum gemeenten en academische centra met elkaar in contact om samen een onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor de kinder- en jeugdpsychiatrie op te stellen. Het Kenniscentrum werkt hierin samen met de VNG.

Wat weten we al?

Nederland staat aan de wereldtop met het wetenschappelijk onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Wetenschappelijk onderzoek maakt duidelijk wat werkt in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen. Het is echter onvoldoende duidelijk wat dat onderzoek kan betekenen voor de transformatie in de gemeentelijke context. Een inventarisatie van afgerond en lopend onderzoek en speerpunten per academisch centrum geeft inzicht in de stand van zaken.

Lokale dialoog

Wanneer duidelijk is wat er al is, volgt het gesprek over waar het onderzoek zich de komende jaren op zou moeten richten. In het opstellen van de onderzoeks- en ontwikkelingsagenda vormen de wensen en behoeften van gemeenten een belangrijke voeding. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen zullen de VNG en het Kenniscentrum de dialoog tussen gemeenten en de academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie begeleiden. Het Kenniscentrum zal zeven regionale gesprekken organiseren: Groningen, Amsterdam, Leiden, Utrecht, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht. Wetenschappers en gemeenteambtenaren gaan met elkaar in gesprek over manieren waarop bij de centra aanwezige kennis, en afgerond en lopend onderzoek de praktijk in de gemeenten voordeel kan opleveren. Daarnaast krijgen gemeenten vragen over hun behoeften voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van belangrijke hulpvormen.

Onderzoeks- en ontwikkelingsagenda

Het proces leidt tot een helder overzicht van bestaande wetenschappelijke kennis en relevante thema’s in de kinder- en jeugdpsychiatrie, onderschreven door gemeenten en academische centra. Zo krijgen kinderen met psychische problemen betere toegang tot de best beschikbare zorg.

Laatste aanpassing: 16-06-2017
Sara van der Weerd

Senior beleidsmedewerker Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren