JIM-aanpak

Samenwerken met informele mentoren uit het netwerk van jongeren: dat is de kern van de JIM-aanpak. Het Kenniscentrum en haar leden dragen graag bij aan het samenwerken met netwerken rondom kinderen en jeugd. Levi van Dam (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Spirit Jeugdhulp) ontwikkelde de JIM-aanpak als alternatief voor uithuisplaatsing.

Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die de ouders als ondersteunend ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals. Deze benadering past goed bij de internationale tendens om binnen de jeugdhulp beter gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk. 

Toepassing bij FACT-jeugd

Lucertis is de eerste jeugd-ggz-aanbieder in Nederland die de JIM-aanpak integreert in het beproefde ‘FACT Jeugd & Gezin’-model. Vanaf het najaar van 2016 combineren professionals hun specialistische behandeling met het inzetten van informele mentoren uit het sociale netwerk.

Onderzoeksresultaten

Levi van Dam, onderzoeker bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ontwikkelaar van de JIM-aanpak, deed onderzoek onder 200 jongeren die intersectorale behandeling ontvingen. Hij vergeleek 96 jongeren waarbij een JIM werd ingezet met een controlegroep van 104 jongeren binnen de residentiële zorg. 83 procent van de jongeren in de JIM-groep wist een mentor te vinden na gemiddeld 33 dagen. De meesten van hen (44 procent) kozen voor een familielid. Hulpverleners rapporteerden dat deze mentoren met name sociaalemotionele steun boden. 90 procent van de jongeren in de JIM-groep kreeg ambulante behandeling als alternatief voor uithuisplaatsing, terwijl hun problemen vergelijkbaar waren met die van jongeren in residentiële zorg. De resultaten wijzen erop dat het betrekken van belangrijke volwassenen naast de ouders, uithuisplaatsing kan helpen voorkomen bij jongeren met complexe problematiek.

Publicatie

Het onderzoek is uitgevoerd bij de zorgorganisaties Youké, Reinaerde, Amerpoort, Victas, Jellinek en Altrecht onder begeleiding van prof. Geert Jan Stams en prof. Micha de Winter. Over dit onderzoek is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in de British Journal of Social Work.

Meer informatie

>> website van Stichting JIM

>> videoverslag theaterlezing

>> meer lezen: boek 'De JIM-aanpak'


Ilse Tamrouti

Directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren