Generieke modules

Wat werkt goed voor kinderen met psychische problemen? En hoe kan de hulp aan deze kinderen het beste worden georganiseerd? Hierover is al veel kennis beschikbaar, maar deze kennis is versnipperd. Om dit te bundelen en bruikbaar te maken voor de jeugdhulpverlening werkt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met het hele veld rondom jeugdhulp: ouder- en patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, gemeenten, beroepsverenigingen, kennisinstituten en hulpverleners.

“We kunnen het beter samen in een keer goed doen. Stap over je eigen tuinhekje heen, over je eigen vakgebied. En zet het niet alleen op papier, maar regel het ook praktisch.”

Het doel is om met behulp van de kennis uit het veld tot een kwaliteitsstandaard te komen voor iedereen die met jeugd werkt. Dit gebeurt met de ontwikkeling van twee generieke modules: Psychische Klachten in de Kindertijd en – in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) - Organisatie van Zorg voor Kind en Jongere. De oplevering is gepland in mei 2017. Daarnaast is het Kenniscentrum als mede-aanvrager betrokken bij de ontwikkeling van de generieke module Diversiteit. Deze module is gericht op zowel jeugd-ggz als volwassenen-ggz. De oplevering hiervan is gepland in juni 2017.

Wat is een generieke module?

Een generieke module is een onderdeel van een kwaliteitsstandaard, een verzamelnaam van richtlijnen, zorgmodules en zorgstandaarden, die vastleggen wat goede zorg is. ‘Generiek’ slaat op het ziekte- of stoornisoverschrijdende karakter; een generieke module beschrijft dus wat werkt voor kinderen met psychische problemen, ongeacht welke problemen dat zijn en of er sprake is van een stoornis.

Module Psychische Klachten in de Kindertijd

Voor kinderen en jongeren geldt bij uitstek dat we verder moeten kijken dan hun stoornis. Naarmate kinderen jonger zijn, is het namelijk moeilijker hun problemen diagnostisch af te bakenen en te classificeren. Opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling kunnen een positieve invloed uitoefenen op het beloop van psychische problemen. Maar wat zijn nu precies de werkzame elementen?

“Beter luisteren naar ouders is belangrijk. Ik hoor zo vaak dat ouders al vanaf het tweede levensjaar van hun kind roepen: ‘Mijn kind heeft wat.’ Achteraf blijkt dat vaak te kloppen.”

Er bestaat al veel kennis over wat er goed werkt in bijvoorbeeld de opvoedhulp, residentiële hulp en kinder- en jeugdpsychiatrie. Het doel van deze module is het samenbrengen van deze kennis in een overzichtelijk document. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de omgevingsfactoren.

“Laten we vooral niet vergeten dat er een kind centraal staat. Niet een dossier, of een case, maar een kind.”

Meer informatie >>

Module Organisatie van Zorg voor Kind en Jongere

Het werken met kinderen en jongeren met psychische problemen stelt niet alleen eisen aan de inhoud, maar ook aan de organisatie van de hulp. Een kind met psychische problemen of stoornissen staat niet stil, maar maakt verschillende stadia door. Deze vragen om verschillende vormen van zorg, hulp en behandeling.

“Breng ouders en kind vroeg in het zorgproces in contact met een ouder- of patiëntenvereniging. Door goede informatie, steun en adviezen neemt vaak al een deel van de hulpvraag af.”

Het doel van de module Organisatie van Zorg voor Kind en Jongere is het beschrijven van de manier waarop de zorg voor kinderen en jongeren met psychische problemen het beste kan worden georganiseerd. Ook hier vormt de kennis en ervaring vanuit het veld daarvoor de basis. Binnen deze module wordt gewerkt aan informatie voor ouders, kinderen en jongeren in het format van de NHG-publiekswebsite www.thuisarts.nl.

“Hou het simpel. Heb het lef om te regelen wat nodig is.”

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt deze module samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het NHG is verantwoordelijk voor het onderdeel Samenwerkingsafspraken.

“Geef ouders en kinderen meer regie. Zodat ze kunnen zeggen: ‘Ik wil jou als therapeut, en jou als begeleider. Gemeente, wij denken met elkaar dat dit nodig is voor dit kind, kunnen jullie dit financieren?’ En dan gewoon DOEN.”

Meer informatie >>

Module Diversiteit

Kinderen (en volwassenen) met een migrantenachtergrond die psychische hulp nodig hebben, komen niet altijd in behandeling. Bovendien ontvangen zij niet altijd de juiste zorg. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen de hulp ontvangen die zij nodig hebben, ontwikkelt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met Arq Psychotrauma Expert Groep en het Verwey-Jonker Instituut de generieke module Diversiteit.

De generieke module Diversiteit bevat cultuursensitieve aanpassingen en toevoegingen aan evidence based diagnostiek en behandelingen. Met deze kennis kunnen ggz-professionals passende zorg bieden aan patiënten van niet-westerse afkomst. Daarnaast biedt de generieke module Diversiteit advies over onder andere de inhoud en organisatie van zorg, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, consensus en ervaringsdeskundigheid. Op basis van deze generieke module ontwikkelt de projectgroep ook onderwijsmodules voor ggz-professionals.

Meer informatie >>


Sara van der Weerd

Senior beleidsmedewerker Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren