Kennisinitiatieven

Hieronder ziet u projecten van experts uit het netwerk van het Kenniscentrum, veelbelovende initiatieven voor het verzamelen en verspreiden van kennis.

Wetenschappelijke onderzoeken kinder- en jeugdpsychiatrie

Als onderdeel van de Ontwikkelingsagenda voor de kinder- en jeugdpsychiatrie die in de eerste helft van 2017 is opgesteld, heeft het Kenniscentrum een overzicht samengesteld met de lopende en recent afgeronde onderzoeken van de academische centra binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hierdoor is het voor iedereen inzichtelijk wat er op dit moment aan onderzoeken loopt en de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Meer lezen over lopend onderzoek in de kinder- en jeugdpsychiatrie

Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen

Kinderen van ouders met psychiatrische problemenKinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische of verslavingsproblemen te ontwikkelen. Gezien de omvang van de KOPP/KVO-doelgroep en de ernstige gevolgen is het essentieel dat gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten samenwerken om deze problematiek te voorkomen. 

Meer lezen over kinderen van ouders met problematiek

Tranformatieprojecten van de jeugd-ggz

De leden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie werken intensief mee aan de transformatie van de jeugdhulp. Hiertoe zijn zij projecten met uiteenlopende onderwerpen gestart, zodat kinderen met ernstige psychische problemen specialistische hulp krijgen waar en wanneer ze dat nodig hebben.

Transformatieprojecten bekijken

 

Dwang en drang

De laatste jaren zijn in de GGZ veel initiatieven genomen om ingrijpende dwangmaatregelen, met name separaties, te reduceren. Zeven instellingen, verenigd in het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP), hebben hun krachten gebundeld en de ambitie uitgesproken om dwang en drang bij kinderen en jeugdigen te reduceren naar (bijna) nul.

Meer lezen over Dwang en Drang

Dialoogmodel

Dialoogmodel gevisualiseerd

Met het Dialoogmodel bereiken ouders en behandelaars een betere afstemming, overeenstemming en samenwerking. De methode gaat uit van autonomie en competentie van beide partijen, zodat wederzijds vertrouwen en partnerschap ontstaat als essentiële basis voor effectieve hulpverlening. Zo voelen ouders en kinderen zich beter gehoord, gezien en erkend in hun behoeften en voorkeuren.

Meer lezen over het Dialoogmodel

 

Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind

Het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind (LNAJK) is een interdisciplinair netwerk voor wetenschappers en wetenschappelijk georiënteerde clinici die zich inzetten voor de verbetering van vroege herkenning, diagnostiek en behandeling van jonge kinderen (0-6 jaar) met een autismespectrumstoornis (ASS). Ook is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer lezen over het Landelijk Netwerk Autisme Jonge Kind

FACT

Een deel van de kinderen en jongeren met psychiatrische problemen heeft langdurige ondersteuning nodig. Een passend organisatiemodel voor ambulante zorg bij deze groep is FACT, Functie Assertive Community Treatment. Uit een eerste evaluatie blijkt dat de FACT -teams van Accare kinderen en jongeren in behandeling hebben met problemen op meerdere levensgebieden, waarbij vooral emotionele problemen en gezinsproblemen vaak voorkomen. In een relatief korte periode laat 7 tot 10% van deze cliënten een verbetering zien. In afwachting van harde bewijzen lijkt FACT een veelbelovend model in de zorg voor langdurig zorgafhankelijke kinderen en jongeren.

Meer lezen over FACT

OCD Netwerk

Dialoogmodel gevisualiseerd

Hoe kunnen we begrip van de dwangstoornis (OCD) verbeteren, zorgen dat de problematiek beter herkend wordt en meer bekendheid geven aan de behandelmogelijkheden? Door informatie, ervaringen en behandelmogelijkheden voor iedereen toegankelijk te maken, aldus Menno Oosterhoff, (kinder- en jeugd)psychiater bij Jonx|Lentis.

Meer lezen over het OCD Netwerk

Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren