Algemeen  
  Moderate prematurity, socioeconomic status, and neurodevelopment in early childhood a life course perspective
Auteur: Marieke R. Potijk

Uitgever: GVO Drukkers

Sociale achterstand versterkt negatieve effecten van vroeggeboorte op ontwikkeling en gedrag.

Meer lezen over Moderate prematurity, socioeconomic status, and neurodevelopment in early childhood
  Ethnic minority youth in youth mental health care: utilization and dropout
Auteur: Anna Marte de Haan

Uitgever: Ipskamp Drukkers BV

In dit proefschrift worden verschillen tussen etnische groepen in de Jeugd-GGZ beschreven vanuit drie invalshoeken: het gebruik van de Jeugd-GGZ, de gestelde diagnoses, en het voortijdig beëindigen van de behandeling (drop-out).

Meer lezen over Ethnic minority youth in youth mental health care:
  At risk, or not at risk Epidemiological approaches for assessing psychiatric (genetic) risk factors in the general population
Auteur: Elemi Job Breetvelt

Uitgever: Ipskamp Drukkers BV

This thesis “At risk, or not at risk” describes several approaches - cross-sectional, prospective, phenotype mining and forward genetics - for assessing psychiatric (genetic) risk factors in a general population study. The aims were 1) to investigate how routine and follow-up data from populationbased studies can be used for investigating associations of psychiatric traits with (genetic) risk factors, and 2) to evaluate the additional value of a nested study with extensive psychiatric assessments within such a population study.

Meer lezen over At risk, or not at risk
  Gross motor performance in children with psychiatric conditions
Auteur: Claudia Emck

Uitgever: Ponsen & Looijen
  Ouders adviseren in de jeugd-ggz Het ontwerp van een gestructereerd adviesgesprek
Auteur: George Westermann

Uitgever: Datawyse

Dit proefschrift beschrijft het ontwerp en onderzoek van een gestructureerde wijze van adviseren in de jeugd-geestelijke gezondheidszorg (jeugd-ggz). Deze methode, het zogenaamde Adviesgesprek in Dialoog (AiD), is gerandomiseerd gecontroleerd onderzocht ten opzichte van de gebruikelijke manier waarop adviesgesprekken plaatsvinden.

Meer lezen over Ouders adviseren in de jeugd-ggz
  Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis functioning and psychopathology in a developmental perspective
Auteur: Dirk van West

Stressreactiviteit kan beter begrepen worden als het resultaat van een samenspel tussen biologische en psychologische processen die uiteindelijk instaan voor overle-ving van het organisme. Hoewel vroege stressvolle ervaringen de onderliggende ge-netische kwetsbaarheid al kunnen verhogen, kan bijkomende stress tijdens de kin-derjaren het ontstaan van een psychiatrisch beeld induceren. De hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HHB)-as is het belangrijkste neuro-endocriene systeem dat rea-geert op stress.

Meer lezen over Hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis functioning and psychopathology in a developmental perspective
  Helping Infants and Toddlers in Foster Family Care The evidence base of the Foster carer Foster child Intervention
Auteur: Hans van Andel

Uitgever: Ridderprint BV

De Pleegouder-Pleegkind Interventie (PPI) helpt jonge pleegkinderen uit de knel.

Meer lezen over Helping Infants and Toddlers in Foster Family Care
  Towards a strong parent-team alliance for improved treatment outcomes in child residential psychiatry
Auteur: Audri Lamers

Uitgever: Ipskamp Printing, Enschede

Het doel van dit proefschrift is driedelig: 1) Ontwikkeling van strategieën (instrumenten) om betrouwbaar en valide de ouder-team alliantie te meten en te monitoren in een (dag)klinische setting voor kinderpsychiatrie, 2) De longitudinale relatie onderzoeken tussen de ouder-team alliantie, ouderlijke stress en symptomen bij het kind, en 3) Onderzoeken of het mogelijk is de ouder-team alliantie te versterken na de implementatie van alliantie versterkende strategieën. 

Meer lezen over Towards a strong parent-team alliance
  Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care
Auteur: Margot Jager

Uitgever: Gildeprint - Enschede

Dit proefschrift onderstreept het belang van cliëntgerichte communicatie in de psychosociale zorg voor adolescenten met emotionele en gedragsproblemen. 

Meer lezen over Unraveling the role of client-professional communication in adolescent psychosocial care
  Callous-Unemotional Traits in a Cross-Disorder Perspective
Auteur: Pierre Herpers

Uitgever: Ipskamp Printing, Enschede

Kilheid en ongevoeligheid (in het Engels “callous-unemotional (CU) traits” genoemd) worden gezien als belangrijke symptomen van psychopathie. Psychopathie is een persoonlijkheidsstoornis waarbij de gewetensfunctie achterblijft in de ontwikkeling of geheel ontbreekt. Pierre Herpers onderzocht in hoeverre CU traits ook bij jongeren zonder psychopathie kunnen voorkomen en wat dan de gevolgen zijn. Hij toont aan dat CU traits ook bij aandoeningen voorkomen waarbij gedrag niet de kern van de problematiek vormt, zoals ADHD en autisme. Ook bleek uit Herpers onderzoek dat hoe sterker CU traits aanwezig zijn, hoe slechter de kwaliteit van leven, ongeacht de diagnose. Verder onderzoek is nodig om effectieve preventieve en therapeutische methoden te ontwikkelen die deze persoonlijkheidskenmerken doen verminderen, om zo de last voor individuen als wel de maatschappij te verlichten.

Meer lezen over Callous-Unemotional Traits in a Cross-Disorder Perspective
  Mental Health in Ethnic Minority Youth Prevalence - Risk and Protective Factors - Identification
Auteur: Marcia Adriaanse

Uitgever: Ipskamp B.V., Enschede

In dit proefschrift wordt het voorkomen van kinderpsychiatrische problemen, het verhoogde risico op psychotische stoornissen op latere leeftijd, risico- en beschermende factoren voor en het screenen op psychiatrische stoornissen bij jeugd met een migrantenachtergrond beschreven.

Meer lezen over Mental Health in Ethnic Minority Youth
  Pathways to care
Auteur: Marieke Zwaanswijk

Uitgever: NIVEL

Hoewel ongeveer 20% van de Nederlandse kinderen emotionele of gedragsproblemen heeft en zulke problemen het functioneren thuis en op school ernstig kunnen belemmeren, maakt maar een kleine minderheid van hen gebruik van de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dit proefschrift beschrijft verschillende obstakels die ouders en kinderen kunnen tegenkomen op hun weg naar de zorg.

Meer lezen over Pathways to care
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren