Profiel

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een landelijke netwerkorganisatie waarin professionals, experts, onderzoekers, ouders en kinderen samenwerken aan de wetenschappelijke onderbouwing van het dagelijkse werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het Kenniscentrum vertaalt wetenschappelijke kennis over de grote thema’s binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie in praktische protocollen. Deze protocollen zijn beschikbaar via online kanalen gericht op verschillende gebruikersgroepen: professionals, ouders, jongeren, leerkrachten en gemeenten. Ouders en kinderen beschikken zo over betrouwbare informatie, die hen in het gesprek met de behandelaar kan helpen bij het proces van gezamenlijk beslissen over bijvoorbeeld de keuze van de behandeling. Aan gemeenten wordt relevante, betrouwbare kennis aangeboden over de inhoud van de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Het Kenniscentrum zorgt daarnaast voor de vergelijking van de uitkomst van de systematische metingen van het effect van de behandelingen met behulp van een wetenschappelijke methode, Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat levert leerzaam materiaal op voor het wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van behandelmethoden. En behandelaren weten daardoor welke manier van behandelen het beste helpt en kunnen hun behandeling nog beter afstemmen op de veranderingen bij hun patiënten.

Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. Prof. dr. R.R.J.M. Robert Vermeiren is de secretaris en Mevrouw mr. C. Caroline Schippers is penningmeester. Zij vertegenwoordigen de deelnemende organisaties. De onafhankelijk voorzitter is Prof. dr. Jan Buitelaar. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging. Deze komt in ieder geval twee keer per jaar bijeen.

Wetenschap

De wetenschappelijke inbreng is geborgd door de bijdragen van experts en de Wetenschappelijke Raad. De Raad adviseert het bestuur over inhoud en koers van het Kenniscentrum, inclusief de activiteiten rondom Routine Outcome Monitoring (ROM). De leden zijn afkomstig uit de deelnemende centra, het UMCU, het Erasmus MC en de betrokken beroepsverenigingen.

Ouders en kinderen

Ouders en/of kinderen werken mee aan alle projecten van het Kenniscentrum. Daarnaast is er een structureel samenwerkingsverband met patiëntenorganisaties en ouderverenigingen. In 2011 is de Ervaringsraad opgericht waarin alle betrokken patiëntenverenigingen vertegenwoordigd zijn. De Ervaringsraad komt twee maal per jaar bijeen en adviseert het bestuur.


Ilse Tamrouti

Directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren