Nieuws

23-06-2017 Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp

Heeft u in de zomerperiode ook meer tijd om te reflecteren?

Doe mee aan de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp. Het Ondersteuningsteam zorglandschap specialistische jeugdhulp organiseert in juli en augustus 2017 vijf inspirerende sessies over de samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders. De vijf bijeenkomsten vinden plaats op het Stadskantoor van de gemeente Utrecht, vlakbij Utrecht Centraal Station.

Aanmelden voor sessie(s)

Voor wie?

Genodigd zijn alle geïnteresseerde medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders, brancheorganisaties, kennisinstituten, cliëntorganisaties en opleidingen.

Vijf sessies, vijf thema’s rondom Specialistische Jeugdhulp

U kunt deze sessie als reeks of afzonderlijk volgen.

Sessie 1: Cijfers over jeugdhulptrajecten per jeugdhulpregio: wat weten we wel en wat niet?

CBSDatum: donderdag 6 juli 13.30-16.30 uur
Onderwerp: Hoe ziet de vraag naar specialistische jeugdhulp er per jeugdregio uit? Ondersteunen deze cijfers de huidige (boven)regionale samenwerkingsverbanden of zijn er ook andere verbanden te leggen? Goede cijfers leggen het fundament voor een gedegen visie en haalbare (tussentijdse) doelstellingen. Begeleider: Maarten Batterink Significant i.s.m. CBS

Sessie 2: Passende zorg voor jeugdigen, hoe kijken aanbieders daartegenaan?

AccareDatum: donderdag 20 juli 9.30 - 12.30 uur
Onderwerp: Hoe geven we met elkaar als (specialistische) aanbieders en lokale teams de samenwerking in de jeugdhulp vorm? En hoe zorgen we samen dat het elk jaar beter wordt? Tijdens deze sessie vertalen we de visie van de jeugdbranches naar concrete acties. Begeleider: Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare

Sessie 3: Het JIMtheater: ‘stop met praten, start met ervaren’

JIMtheaterDatum: 3 augustus 13.30 tot 16.30 uur
Onderwerp: theatervoorstelling met nabespreking door Levi van Dam, werkzaam bij Spirit en mede-auteur boek ‘De JIM-aanpak’ Laat ouders en professionals ervaren wat de JIM-aanpak betekent: ‘Ik ben blij hoe mijn zoon is geholpen door JIM, die uit ons eigen netwerk komt. Het JIMtheater laat mensen voelen hoe deze aanpak werkt.’, aldus ervaringsdeskundige vader Fons die initiatief nam tot het JIMtheater. De voorstelling maakt mensen bewust van eigen mogelijkheden om zichzelf en de samenleving te veranderen. Het JIMtheater is spannend, leuk en geeft inzicht in samenwerking met een door Jouw Ingebrachte Mentor. Denk mee tijdens dit interactief theater en ga in gesprek over volwaardige samenwerking tussen professionals en niet-professionals. Begeleiders: JIMtheater en Levi van Dam

Sessie 4: Samenwerking Veilig Thuis en wijkteams

Samen VeiligDatum: 17 augustus 9.30 tot 12.30 uur
Onderwerp: Als de veiligheid van een kind in het geding is, luistert samenwerking nauw. Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis? Zijn de afspraken voor iedereen helder. Hoe zorg je dat de verschillende professionals elkaar begrijpen en elkaar versterken? Deze sessie biedt concrete handvatten om ook in uw jeugdregio de samenwerking tussen Veilig Thuis en wijkteams te verbeteren. Begeleider: Tanno Klijn, bestuurder Samen Veilig Midden-Nederland

Sessie 5: Professionalisering van de jeugdhulp, jeugdbescherming en wijkteams

Datum: 31 augustus 13.30 - 16.30 uur
Onderwerp: Wat is de juiste professional op de juiste plek? Deze vraag speelt voor lokale teams, maar is ook van belang voor jeugdzorgaanbieders. Om samen te kunnen werken is het immers cruciaal om van elkaar te weten van welke competenties je uit kunt gaan en hoe je elkaar kunt versterken. Begeleider: Ineke Hoekstra, AEF

Locatie en route:

Locatie: Stadskantoor van de gemeente Utrecht, de exacte locatie volgt nog. Route

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden. U kunt sessies afzonderlijk volgen. De deelname is gratis. 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Johanneke Smeding via 06-51509451 of via Johanneke.smeding@ede.nl

Meer informatie

Meer informatie over het Ondersteuningsteam zorglandschap specialistische jeugdhulp vindt u op www.vng.nl/specialistischejeugdhulp.

21-06-2017 TOPGGz-erkenning voor twee afdelingen van de Bascule

Twee afdelingen van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voldoen volgens het bestuur van Stichting TOPGGz aan de eisen om het TOPGGz-keurmerk te mogen dragen. Het gaat om de hoogspecialistische afdelingen Centrum voor Trauma en Gezin en de poliklinieken Complexe gedragsstoornissen en Forensische jeugdpsychiatrie.

Het TOPGGz-keurmerk wordt toegekend aan hoogspecialistische ggz-afdelingen die voldoen aan hoogwaardige kwaliteitscriteria, zoals topklinische- en topreferente patiëntenzorg, toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding.

Behandeling

De beide afdelingen bieden hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen met zeer complexe problemen die moeilijk te behandelen zijn. Veel van hen zijn vaak al elders in behandeling geweest, helaas zonder het gewenste resultaat. De afdelingen bieden hulp aan kinderen en jongeren met ernstige traumaklachten of complexe gedragsproblemen, multiproblem gezinnen en jongeren die door psychische problemen met justitie in aanraking
(dreigen te) komen. Vanwege de ernst en complexiteit van de klachten is er naast de benodigde expertise ook veel doorzettingsvermogen nodig om deze kinderen succesvol te behandelen zodat zij weer grip op hun leven krijgen. Als specialistische centra hebben de afdelingen ook een taak op het gebied van second opinions en consultaties aan andere hulpverleners.

Onderzoek en opleiding

Naast diagnostiek en behandeling richten de afdelingen zich ook op wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Op deze manier wordt er continue gewerkt aan de verbetering van zorg en de opleiding van hoogwaardige professionals. Prof. dr. Arne Popma is als hoogleraar betrokken bij de poliklinieken Complexe gedragsstoornissen en Forensische psychiatrie. Voor het Centrum voor Trauma en Gezin is dat prof. dr. Ramón Lindauer. Hij is tevens verbonden aan het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiaterie als lid van de expertgroep Trauma en Kindermishandeling.

Dwang, angst en tics

Het TOPGGz keurmerk zal op een nader vastgesteld moment feestelijk worden uitgereikt aan de afdelingen. In 2012 ontving het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics van de Bascule al het TOPGGz keurmerk, in 2016 werd dit geprolongeerd. De Bascule is een van de 25 lidorganisaties van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met locaties in Amsterdam, Duivendrecht, Purmerend en Hilversum.

>> meer informatie over de Bascule

21-06-2017 ESCAP-congres over transitie: laatste oproep

Het tweejaarlijkse congres van de European Society for Child and Adolescent Psychiatrie (ESCAP) is dit jaar van 9 tot 11 juli in Genève. Het thema is transitie in diverse betekenissen: de Nederlandse, politieke transitie komt aan de orde, maar ook de transitie naar volwassenheid, het vervagen van grenzen tussen stoornissen, en de transitie van het vak. De kinder- en jeugdpsychiatrie viert de beweging van de professie en de wetenschap. Het ESCAP-congres is hét internationale congres voor professionals en onderzoekers in de jeugd-ggz en brede jeugdhulp.

>> meer informatie en aanmelden

19-06-2017 Schrijf u nu in voor Van wijk tot wetenschap 2017

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen? 'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie van 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp, op 23 november in ‘s-Hertogenbosch. Het programma is bekend. Schrijf u nu in en profiteer van de vroegboekkorting.

Meer lezen over Schrijf u nu in voor Van wijk tot wetenschap 2017
14-06-2017 Headspace in Amsterdam: denk mee!

Headspace NL is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn, willen meedenken en meedoen bij de opzet van Headspace NL in de regio Amsterdam.

Meer lezen over Headspace in Amsterdam: denk mee!
06-06-2017 7 juni: Europese Tourettedag

Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat het syndroom van Gilles de la Tourette gediagnosticeerd wordt en kinderen passende behandeling of begeleiding krijgen. Op woensdag 7 juni vragen de Nederlandse Stichting Gilles de la Tourette en haar Europese zusterverenigingen aandacht voor dit complexe syndroom, om hiermee het begrip en de signalering te verbeteren.

Meer lezen over 7 juni: Europese Tourettedag
06-06-2017 Ilse Tamrouti nieuwe directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Per 1 juli start Ilse Tamrouti als nieuwe directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij volgt de huidige directeur ad interim, André van Boekholt, op.

Meer lezen over Ilse Tamrouti nieuwe directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
31-05-2017 Nanda Rommelse benoemd tot Principal Investigator

Dr. Nanda Rommelse (Karakter KJP, lid van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) is door het Radboud UMC benoemd tot Principal Investigator. Haar onderzoek richt zich met name op ADHD en autisme, met een focus op neuropsychologie.

Meer lezen over Nanda Rommelse benoemd tot Principal Investigator
17-05-2017 Online platform met praktijkvoorbeelden integrale specialistische jeugdhulp

Een nieuw en openbaar online platform gaat een overzicht bieden van goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp, zodat jeugdzorgprofessionals niet steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Meer lezen over Online platform met praktijkvoorbeelden integrale specialistische jeugdhulp
15-05-2017 Wat werkt voor wie bij agressief gedrag?

Bij agressieproblemen bij adolescenten is er een verschil tussen reactieve agressie door frustratie van binnenuit en reactieve agressie door provocatie of dreiging van buitenaf. Kirsten Smeets toont dit onderscheid aan in haar proefschrift en beschrijft daarnaast welke variabelen de behandelrespons van een cognitieve gedragstherapie kunnen voorspellen. Op 15 mei promoveert zij aan de Radboud Universiteit. 

Meer lezen over Wat werkt voor wie bij agressief gedrag?
03-05-2017 Nieuwe cijfers over jeugdhulp en jeugdbescherming

Vorig jaar kregen 367.000 kinderen van 0 tot en met 17 jaar jeugdhulp. Dit komt overeen met bijna 11 procent van alle kinderen. Ruim een kwart van de kinderen die jeugdhulp krijgen komt uit een eenoudergezin. De percentages kinderen met jeugdhulp verschillen per gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week publiceerde. 

Meer lezen over Nieuwe cijfers over jeugdhulp en jeugdbescherming
06-04-2017 Toolkit om allochtone kinderen met autisme beter te helpen

In Nederland worden veel minder allochtone dan autochtone kinderen met autisme behandeld voor hun stoornis. Ook blijkt vervolgens de kans op een succesvolle behandeling lager bij allochtone kinderen. In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland deed Kenniscentrum-expert Albert Boon onderzoek naar de oorzaken hiervan. Hij ontwikkelde een toolkit voor hulpverleners met aanbevelingen om diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen te verbeteren. 

Meer lezen over Toolkit om allochtone kinderen met autisme beter te helpen
06-04-2017 Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

Meer lezen over Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys
31-03-2017 Snellere diagnostiek en intensievere samenwerking bij ADHD

Het 'Tornadoprogramma' is ontwikkeld om de zorg voor kinderen met ADHD te verbeteren. Mijnke Janssen, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter, onderzocht de effecten bij de behandeling van kinderen en jongeren met ongecompliceerde ADHD. Op vrijdag 31 maart promoveerde zij op haar onderzoek 'Verbetering van kwaliteitsmeting en ketensamenwerking in de kinder- en jeugdpsychiatrie'.

Meer lezen over Snellere diagnostiek en intensievere samenwerking bij ADHD
30-03-2017 Startschot voor ontwikkeling functie ‘transitiecoach LVB’

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiële steun voor het ontwikkelen van de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Meer lezen over Startschot voor ontwikkeling functie ‘transitiecoach LVB’
30-03-2017 NVA Autismeweek 2017

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vraagt van 1 tot en met 8 april aandacht voor de ongeveer 190.000 kinderen en volwassenen met autisme in ons land. 2 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot World Autism Awareness Day.  Dit jaar staat de NVA Autismeweek met het thema 'Jong & AUT' in het teken van vroegherkenning van autisme.

Meer lezen over NVA Autismeweek 2017
29-03-2017 Oratie Ramón Lindauer: ‘Het psychisch kwetsbare kind: onze gezamenlijke zorg!’

Ramón Lindauer is specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen bij kinderen en jongeren. Op vrijdag 19 mei 2017 zal hij zijn oratie uitspreken ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Voorafgaand aan de oratie vindt het symposium ‘Het psychisch kwetsbare kind’ plaats.

Meer lezen over Oratie Ramón Lindauer: ‘Het psychisch kwetsbare kind: onze gezamenlijke zorg!’
29-03-2017 Uw workshop of presentatie op 'Van wijk tot wetenschap' 2017?

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen? Meld u voor 1 mei met uw samenwerkingspartner aan om uw initiatief te presenteren in een workshop. Of presenteer uw onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Meer lezen over Uw workshop of presentatie op 'Van wijk tot wetenschap' 2017?
22-03-2017 HoNOSCA-basistraining op 11 mei

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gaan gebruiken? De HoNOSCA-training voor zorgprofessionals leert u de benodigde vaardigheden. Op 11 mei organiseert het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie weer een basistraining. U kunt zich aanmelden tot 4 mei. 

Meer lezen over HoNOSCA-basistraining op 11 mei
08-03-2017 Nieuwe richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’

De jeugdgezondheidszorg kan vanaf nu aan de slag met de nieuw ontwikkelde jgz-richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’. De richtlijn biedt jgz-professionals handvatten om gezond slaapgedrag bij kinderen van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Daarnaast geeft de richtlijn sturing aan jgz-professionals bij het voorkomen en verminderen van slaapproblematiek bij kinderen. Drie experts van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Frits Boer, Kristiaan van der Heijden en Ed de Bruin) werkten aan de richtlijn mee.

Meer lezen over Nieuwe richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’
02-03-2017 Referatencyclus de Bascule 2017

Save the dates!

Na het succes van de vorige referatencyclus organiseert de Bascule ook dit jaar weer een referatencyclus voor professionals die vanuit hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Vanuit ons motto: Samen, beter,hebben we deze referatencyclus opgebouwd rondom het thema samenwerken. Diverse deskundigen van binnen en buiten de Bascule laten zien hoe we in de jeugdhulp met diverse partners samenwerken om de kinderpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren en hoe wetenschappelijk onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren.

De referaten vinden plaats in het AMC op zes dinsdagen in 2017 en een dinsdag in 2018, steeds van 17.00 tot 19.00 uur.

Meer lezen over Referatencyclus de Bascule 2017
23-02-2017 Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie op 23 november een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Meer lezen over Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen
23-02-2017 Directeur Ariëlle de Ruijter neemt afscheid van het Kenniscentrum

Directeur Ariëlle de Ruijter verlaat het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor een nieuwe uitdaging bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Zij heeft er in 8 jaar tijd voor gezorgd dat het Kenniscentrum zich kon ontwikkelen tot dé schakel tussen de wetenschap en de praktijk van de jeugd-ggz. Altijd met het ideaal van de beste zorg voor kinderen met psychische problemen voorop.

Meer lezen over Directeur Ariëlle de Ruijter neemt afscheid van het Kenniscentrum
22-02-2017 Staatssecretaris Van Rijn ontvangt aanbevelingen voor hulp aan slachtoffers van loverboys

“Laten we niet naïef zijn” benadrukte staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) bij het in ontvangst nemen van aanbevelingen voor hulp aan kwetsbare slachtoffers van loverboys of mensenhandel. "Er zijn nog steeds kwetsbare jongeren die tussen de kieren van onze aanpak glippen."

Meer lezen over Staatssecretaris Van Rijn ontvangt aanbevelingen voor hulp aan slachtoffers van loverboys
15-02-2017 Nieuw lid: GGZ Delfland

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwelkomt GGZ Delfland als nieuw lid. De 25 ledenorganisaties maken de Vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie financieel mogelijk en vormen samen met ouders, jongeren, gemeenten en leerkrachten een uitgebreid, sterk kennisnetwerk. 

Meer lezen over Nieuw lid: GGZ Delfland
01-02-2017 4 maatregelen om e-health te bevorderen

E-health biedt vele mogelijkheden om de zorg te verbeteren, maar deze worden nog te weinig gebruikt. De werkgroep E-Community stelde daarom het onderzoeksrapport ‘Beter met elkaar’ op. In dit rapport doet de werkgroep 4 concrete aanbevelingen om de mogelijkheden van digitalisering beter te benutten. Tijdens de E-healthweek nam minister Edith Schippers het rapport en de aanbevelingen in ontvangst.

Meer lezen over 4 maatregelen om e-health te bevorderen
31-01-2017 Psycho-educatieboek over gedragsproblemen

Onlangs verscheen bij Hogrefe ‘Gedragsproblemen bij kinderen; wegwijzer voor ouders van kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag’ van Walter Matthys en Christine Boersma, een boek voor ouders, geschreven in eenvoudig Nederlands.

Meer lezen over Psycho-educatieboek over gedragsproblemen
18-01-2017 Conferentie over hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys of mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB organiseert op donderdagmiddag 16 februari een conferentie over hulp aan deze jonge (potentiële) slachtoffers. Tijdens de conferentie maakt u kennis met de inzichten en good practices die zijn voortgekomen uit het project ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel en loverboyproblematiek LVB/GGZ', in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Meer lezen over Conferentie over hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel
11-01-2017 Inschrijven HoNOSCA-hertraining en intervisie (21 maart)

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gebruiken en heeft u de basistraining al gevolgd? Of bent u op zoek naar de ervaringen van anderen om te toetsen of u op dezelfde wijze meet? U kunt een HoNOSCA-hertraining en/of -intervisietraining volgen op 21 maart.

Meer lezen over Inschrijven HoNOSCA-hertraining en intervisie (21 maart)
11-01-2017 Zelftest van Mindmasters is betrouwbaar

Tijdens de nationale e-healthweek (van 21 t/m 27 januari) staan de voordelen van digitale zorg voor de patiënt centraal. Een van de e-healthtoepassingen voor de jeugd is Mindmasters.nl. Op deze website hebben al veel jongeren de toegankelijke zelftest ingevuld. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hecht grote waarde aan wetenschappelijke onderbouwing van e-healthtoepassingen en deed onderzoek. De zelftest blijkt een betrouwbaar instrument om de psychische gezondheid van jongeren in kaart te brengen. 

Meer lezen over Zelftest van Mindmasters is betrouwbaar
04-01-2017 Generieke module ‘Psychische klachten in de kindertijd’ in consultatiefase

Wat is goede zorg voor kinderen met psychische problemen? Opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling kunnen een positieve invloed uitoefenen. Maar wat zijn nu precies de werkzame elementen? In de generieke module ‘Psychische klachten in de kindertijd’ komt kennis samen van experts uit het brede jeugdhulpveld. Inmiddels is de consultatiefase gestart en kunnen belanghebbenden reageren op de concepttekst.

Meer lezen over Generieke module ‘Psychische klachten in de kindertijd’ in consultatiefase

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren