Nieuws

15-11-2017 Laatste week: schrijf u nog snel in voor Van wijk tot wetenschap 2017

Donderdag 23 november zetten we een volgende stap in de samenwerking tussen alle ketenpartners in de brede jeugdhulp. Duo's van deskundigen vertellen hoe zij al samenwerken en betrouwbare kennis delen over effectieve hulp voor kinderen en jongeren. Laat u inspireren tot nieuwe samenwerkingsvormen in uw eigen werk tijdens Van wijk tot wetenschap 2017: Samen ontwikkelen.

Kies uit 39 workshops over nieuwe samenwerkingsvormen tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Of kies uit de 15 korte presentaties van de laatste onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Keynote-sprekers:

Prof. dr. Norman Sartorius

"Voordat u kunt samenwerken moet u begrijpen wat de anderen zeggen. Als u dit niet doet, zijn mensen alleen aanwezig. Ze zullen niet luisteren of begrijpen wat u zegt.“

Deze Kroatische psychiater (1935) wordt beschreven als een van de meest prominente en invloedrijke psychiaters van zijn generatie en was onder meer hoofd van de afdeling Mental Health van de World Health Organization (WHO). Prof. Sartorius komt naar Van wijk tot wetenschap 2017 om te spreken over wat nodig is voor samenwerking tussen verschillende werelden in de jeugdhulp (lees ook het interview op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie).

Dr. Jochen Mierau

“Wat is de impact van goede kinder- en jeugdhulp op het hele leven, wat gebeurt er als er vroeg in het leven behandeld wordt of wat later?”

Dr. Jochen Mierau is universitair hoofddocent gezondheidseconomie aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Als keynote speaker op Van wijk tot wetenschap 2017 zal hij spreken over de ‘levensloopeffectiviteit’ van behandelingen in de kinder- en jeugdpsychiatrie en het project HeadsUP, waarin hij samenwerkt met ggz-organisatie Accare (lees ook het interview met hem).

Uitreiking Parel ZonMw

Tijdens het ochtendprogramma van Van wijk tot wetenschap reikt Han de Ruiter namens ZonMw de Parel uit aan bijzondere projecten op het gebied van onderzoek en implementatie.

Meer informatie

>> Bekijk het programma en meld u nog snel aan! 

Het congres 'Van wijk tot wetenschap' is georganiseerd door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de afdeling Kinderen en Jeugd van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

15-11-2017 Week tegen kindermishandeling 20-26 november

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gegenereerd, niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Het thema van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is ‘Verbind voor het kind’, omdat we samen de sterkste aanpak tegen kindermishandeling realiseren. Iedere professional is een onmisbare schakel en kan vanuit zijn expertise bijdragen aan een veiligere situatie. Deel je zorg, betrek de ouders en het kind en werk samen.

Professionals

Het belangrijkste doel van de Week tegen Kindermishandeling 2017 is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. In de Week stimuleren we partijen om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders krijgt daarin een belangrijke plek.

Meer informatie

>> website Week tegen Kindermishandeling

>> zie ook: richtlijn Trauma en kindermishandeling

13-11-2017 Live online leren: cultuursensitief werken en vroegsignalering

Werkt u als professional met jeugd van diverse culturele achtergronden? In de workshop 'Live Online Leren' krijgt u een inkijkje in de Live Online Leren (LOL)-school en trainingen. Thema’s zijn cultuursensitief werken, vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek, risicojeugd en multiprobleemgezinnen. U kunt zich nog inschrijven voor deze workshop op het congres Van wijk tot wetenschap, 23 november in Den Bosch.

De basistraining van Live Online Leren bestaat uit 5 sessies en e-learningmodules voor zelfstudie, alsmede testjes, literatuur, praktische tools (ontwikkeld door Lucertis, MEE, i-psy en Pharos). De verdiepende trainingen gaan over risicojeugd: straatcultuur en social media (ontwikkeld door Hogeschool leiden: Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit) en multiprobleemgezinnen (ontwikkeld door Intermetzo).

Werkvormen

In de workshop leert u hoe u door live online interactie met andere jeugdhulp- of wijkteamprofessionals en experts (gecertificeerde LOL-trainers, afkomstig van o.a. Parnassia, MEE, Indigo, Intermetzo) bewust wordt van cultuursensitief werken. Maar ook hoe u zich dit eigen kunt maken, tijdig ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd kunt signaleren en effectief hulp kunt bieden. U ervaart dit aan de hand van diverse LOL-werkvormen zoals quizjes, games, videofragmenten, casusbesprekingen, rollenspel en theorie, waarbij interactie en leren door doen en uitwisseling/reflectie centraal staan.

>> meld u nu aan voor deze workshop

13-11-2017 Referatencyclus De Bascule: 1 + 1 = 3

Dit jaar heeft de Bascule 4 referaten georganiseerd over de meerwaarde van samenwerking in de jeugdhulp. Voor de komende maanden staan er nog 3 boeiende referaten op het programma. Hierin staat steeds een vorm van samenwerking centraal: die tussen ouder, kind en therapeut, tussen ggz en school en de samenwerking rondom veiligheid van het kind. U kunt zich nog inschrijven.

Meer lezen over Referatencyclus De Bascule: 1 + 1 = 3
08-11-2017 Nieuwe trainingsdagen meetinstrument HoNOSCA

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gebruiken? Of bent u op zoek naar de ervaringen van anderen om te toetsen of u op dezelfde wijze meet? In 2018 is er weer een basistraining op 8 februari en een hertraining/intervisie op 13 september. Deze training is gratis voor professionals die werken bij de leden van het Kenniscentrum.

Meer lezen over Nieuwe trainingsdagen meetinstrument HoNOSCA
06-11-2017 Safe & Sound: muziektherapie aan vluchtelingenkinderen binnen NT2-onderwijs

Safe & Sound is een stabilisatiemethode voor vluchtelingenkinderen. De methode richt zich op het versterken van en het gebruikmaken van de veerkracht van deze kinderen middels oplossingsgerichte muziektherapie. Deze methode wordt al twee jaar succesvol toegepast binnen NT2-onderwijs op Petrus-Canisius basisschool in Puth. Maak kennis met de methode in de workshop ‘Safe & Sound’ tijdens ons congres Van wijk tot wetenschap, op 23 november in Den Bosch.

Meer lezen over Safe & Sound: muziektherapie aan vluchtelingenkinderen binnen NT2-onderwijs
02-11-2017 15 korte presentaties van onderzoek in de jeugd-ggz

Welke recente onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp? Tijdens het congres Van wijk tot wetenschap kunt u in elke workshopronde 5 korte presentaties bijwonen over behandelingen en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Zoals die over de RDI, een infrastructuur met daarin een grote hoeveelheid praktijkdata, die u mogelijk kunt gebruiken voor uw eigen onderzoek.

Meer lezen over 15 korte presentaties van onderzoek in de jeugd-ggz
01-11-2017 Nieuw: richtlijn Transitiepsychiatrie 18-/18+

Jongeren die jeugdhulp krijgen, vallen vanaf het 18e levensjaar officieel onder de volwassenenzorg. Zowel op onderzoeksgebied als in de praktijk sluiten deze fasen niet goed op elkaar aan. Op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vindt u richtlijnen voor een soepele overgang, samengesteld in samenwerking met de expertgroep transitiepsychiatrie.

Meer lezen over Nieuw: richtlijn Transitiepsychiatrie 18-/18+
30-10-2017 Veilig opgroeien, ook voor kinderen van een ouder met psychische problemen

Kinderen van een ouder met psychische of verslavingsproblemen lopen risico op te groeien in een onveilig thuis. In de workshop 'Veilig opgroeien' onderzoeken Els Jonker (GGD NOG) en Henrique Sachse (Veilig Thuis) samen met u hoe dit risico is te herkennen en te beperken. En wie daarbij in de wijk betrokken moet worden. Het is nog mogelijk om deze workshop bij te wonen op het congres 'Van wijk tot wetenschap' op 23 november.

Meer lezen over Veilig opgroeien, ook voor kinderen van een ouder met psychische problemen
30-10-2017 Uitgelicht: workshop Straatwijzer

Maak kennis met de nieuwe online psycho-educatie module 'Straatwijzer', voor jongeren (>12 jaar) en hun ouders, over een LVB en psychiatrische stoornissen. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met professionals en jongeren. U kunt een workshop over Straatwijzer bijwonen op het congres 'Van wijk tot wetenschap' op 23 november in Den Bosch. 

Meer lezen over Uitgelicht: workshop Straatwijzer
24-10-2017 Integraal werken door middel van hoofdaannemerschap

Resultaatgerichte specialistische jeugdhulp kan bereikt worden door als gemeente met één aanbieder als hoofdaannemer een resultaatafspraak te maken. In de workshop 'Integraal werken door middel van hoofdaannemerschap' geven Frank de Graaff (gemeente Amsterdam) en Timo van Doremalen (gemeente Zaanstad) u inzicht in de mogelijkheden.

Meer lezen over Integraal werken door middel van hoofdaannemerschap
18-10-2017 Tien jaar Expertgroep trauma en kindermishandeling

Vijf kinder‐ en jeugdpsychiaters werken, in samenspraak met ervaringsdeskundigen, aan de verbetering van preventie, diagnostiek en behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. Deze ‘Expertgroep trauma en kindermishandeling’ van het Kenniscentrum Kinder‐ en Jeugdpsychiatrie bestaat tien jaar. In het afgelopen decennium heeft de Expertgroep een kwaliteitsstandaard vastgelegd in de vorm van wetenschappelijk onderbouwde, klinisch toepasbare richtlijnen. 

Meer lezen over Tien jaar Expertgroep trauma en kindermishandeling
11-10-2017 Het Kenniscentrum vernieuwt de website: helpt u mee?

Het komende half jaar vernieuwen wij deze website. Daarbij betrekken we vanaf het begin de eindgebruikers:
· professionals (behandelaars en wetenschappers) in de jeugd-ggz
· gemeenten (zorginkopers) en wijkteamprofessionals
· ouders van kinderen met een psychisch probleem
· leerkrachten (zowel mensen die voor de klas staan als IB’ers/RT’ers)

Meer lezen over Het Kenniscentrum vernieuwt de website: helpt u mee?
11-10-2017 Privacy-app voor jongeren in de jeugdhulp

Onlangs is de jongerenversie van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. De app geeft jongeren antwoord op vragen als: Mag ik mijn dossier inzien? Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders? en Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben? Later dit najaar verschijnt een afzonderlijk deel voor professionals.

Meer lezen over Privacy-app voor jongeren in de jeugdhulp
20-09-2017 Stigmatisering al op zeer jonge leeftijd

Jongeren krijgen vaak onnodig laat hulp bij psychische problemen. Internationaal onderzoek wijst erop dat stigmatisering hierbij een rol speelt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie was van 20-22 september aanwezig op het congres Together Against Stigma in Kopenhagen om kennis op te halen voor een werkgroep Jeugd binnen het kennisconsortium over stigmatisering in Nederland.

Meer lezen over Stigmatisering al op zeer jonge leeftijd
07-09-2017 Zorgen om versnippering van kennis

Vandaag verscheen het rapport ‘Gezond Verstand’ van het Rathenau Instituut, waaruit blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwing van hoe gemeenten zorg en hulp bieden onder druk staat. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ziet het rapport als een erkenning van het belang van wetenschappelijk onderbouwde kennis én een uitdaging om de krachten in de brede jeugdhulp te bundelen.

Meer lezen over Zorgen om versnippering van kennis
26-08-2017 Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden (SoVa). Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015). In het project 'Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis' (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars in Noord-Nederland en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en de tijdens het project opgedane kennis te verspreiden.

Meer lezen over Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme
17-08-2017 Ervaringskennis gezocht: welke ouder denkt met ons mee?

Voor de Ervaringsraad zoekt het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ouders, jongeren of andere ervaringsdeskundigen die een paar keer per jaar willen meedenken over diverse thema’s en projecten. Sinds 2012 adviseert de Ervaringsraad het Kenniscentrum in het ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis voor professionals, ouders, leerkrachten en gemeenten.

Meer lezen over Ervaringskennis gezocht: welke ouder denkt met ons mee?
14-08-2017 Nieuw lid: De Praktijk, onderdeel van Parlan Jeugdhulp

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwelkomt De Praktijk als nieuw lid. De 26 ledenorganisaties maken de Vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie financieel mogelijk en vormen samen met ouders, jongeren, gemeenten en leerkrachten een uitgebreid, sterk kennisnetwerk. 

Meer lezen over Nieuw lid: De Praktijk, onderdeel van Parlan Jeugdhulp
26-07-2017 Nieuw online thema: ggz voor dove en slechthorende kinderen

Kinder- en jeugdpsychiatrische gezondheidszorg gericht op dove en slechthorende kinderen en adolescenten is een nieuw werkveld in ontwikkeling. Het besef groeit dat deze zorg specifieke deskundigheid vereist. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde in samenwerking met experts een nieuw online thema over deze specialistische zorg.

Meer lezen over Nieuw online thema: ggz voor dove en slechthorende kinderen
13-07-2017 Themadossier Balans Magazine over ADHD en voeding

Een dieet als vast onderdeel van de behandeling voor ADHD, is dat aan te raden? Onderzoekers van Karakter en Triversum kijken in de behandelstudie TRACE naar twee in potentie effectieve dieetbehandelingen. Oudervereniging Balans besteedt in haar magazine naar aanleiding van dit onderzoek ruim aandacht aan het thema ADHD & Voeding, dat in samenwerking met het Kenniscentrum tot stand kwam.

Meer lezen over Themadossier Balans Magazine over ADHD en voeding
13-07-2017 Wat is goede zorg volgens professionals, ouders én jongeren?

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stelde samen met professionals, ouders en jongeren kwaliteitsstandaarden op die omschrijven wat goede zorg is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met psychische klachten. De ontwikkeling van deze ‘generieke modules’ ging deze week haar laatste fase in.

Meer lezen over Wat is goede zorg volgens professionals, ouders én jongeren?
12-07-2017 Laatste plaatsen voor de HoNOSCA-hertraining en intervisie

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gebruiken en heeft u de basistraining al gevolgd? Of bent u op zoek naar de ervaringen van anderen om te toetsen of u op dezelfde wijze meet? Er zijn nog 3 plekken beschikbaar voor de HoNOSCA-hertraining en/of -intervisietraining op 19 september.

Meer lezen over Laatste plaatsen voor de HoNOSCA-hertraining en intervisie
06-07-2017 Internationale belangstelling voor de JIM-aanpak

Op het aankomende congres van de European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), van 9-11 juli in Genève, maken internationale zorgprofessionals kennis met een initiatief van Nederlandse bodem: de JIM-aanpak. Hierbij zetten jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen informele mentoren in als steunfiguren. Levi van Dam (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Spirit Jeugdhulp) presenteert de veelbelovende resultaten van zijn onderzoek naar de JIM-aanpak, waaruit blijkt dat dit een goed alternatief is voor uithuisplaatsing.

Meer lezen over Internationale belangstelling voor de JIM-aanpak
05-07-2017 Effectief programma op school voor kinderen met angst en depressie

Op Amsterdamse basisscholen wordt al jaren gewerkt met een van oorsprong Australisch programma voor kinderen die verhoogde angst- of depressieve klachten hebben. En met succes. Op langere termijn hebben de kinderen die eraan meedoen niet meer klachten dan andere kinderen. In Kind en Adolescent Praktijk verscheen een artikel over de werking van dit programma, dat in Nederland 'VRIENDEN voor het Leven' heet. 

Meer lezen over Effectief programma op school voor kinderen met angst en depressie
05-07-2017 Vacature Chief Internal Office

Het team van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is op zoek naar een nieuwe collega die van alle markten thuis is en de spin in het web is bij het Kenniscentrum. Het gaat hier zowel om het organiseren en uitvoeren van financiële zaken, secretariële werkzaamheden, HR-gerelateerde werkzaamheden en facilitaire zaken. Denk aan het opstellen en verantwoorden van het budget en declaraties, het inplannen van afspraken voor de directeur, regelen van lunches en verjaardags/afscheidspresentjes, werven van nieuwe medewerkers en de administratie die hierbij komt kijken.

Meer lezen over Vacature Chief Internal Office
30-06-2017 Presentatie ontwikkelingsagenda kinder- en jeugdpsychiatrie

Op vrijdagmiddag 30 juni presenteren de VNG en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een onderzoeks- en ontwikkelingsagenda voor de zorg voor kinderen met psychische problemen. Deze agenda is de uitkomst van regionale bijeenkomsten tussen universitaire en academische centra en gemeenten.

Meer lezen over Presentatie ontwikkelingsagenda kinder- en jeugdpsychiatrie
29-06-2017 Vacature beleidsmedewerker

Het team van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is op zoek naar een nieuwe collega die werkt aan de inhoudelijke basistaken van het Kenniscentrum en een belangrijke rol vervult in onze verschillende projecten. 

Meer lezen over Vacature beleidsmedewerker
23-06-2017 Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp

Heeft u in de zomerperiode ook meer tijd om te reflecteren?

Doe mee aan de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp. Het Ondersteuningsteam zorglandschap specialistische jeugdhulp organiseert in juli en augustus 2017 vijf inspirerende sessies over de samenwerking tussen gemeenten, jeugdregio’s en aanbieders. De vijf bijeenkomsten vinden plaats op het Stadskantoor van de gemeente Utrecht, vlakbij Utrecht Centraal Station.

Meer lezen over Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp
21-06-2017 TOPGGz-erkenning voor twee afdelingen van de Bascule

Twee afdelingen van de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voldoen volgens het bestuur van Stichting TOPGGz aan de eisen om het TOPGGz-keurmerk te mogen dragen. Het gaat om de hoogspecialistische afdelingen Centrum voor Trauma en Gezin en de poliklinieken Complexe gedragsstoornissen en Forensische jeugdpsychiatrie.

Meer lezen over TOPGGz-erkenning voor twee afdelingen van de Bascule
21-06-2017 ESCAP-congres over transitie: laatste oproep

Het tweejaarlijkse congres van de European Society for Child and Adolescent Psychiatrie (ESCAP) is dit jaar van 9 tot 11 juli in Genève. Het thema is transitie in diverse betekenissen: de Nederlandse, politieke transitie komt aan de orde, maar ook de transitie naar volwassenheid, het vervagen van grenzen tussen stoornissen, en de transitie van het vak. De kinder- en jeugdpsychiatrie viert de beweging van de professie en de wetenschap. Het ESCAP-congres is hét internationale congres voor professionals en onderzoekers in de jeugd-ggz en brede jeugdhulp.

Meer lezen over ESCAP-congres over transitie: laatste oproep
19-06-2017 Schrijf u nu in voor Van wijk tot wetenschap 2017

Was u erbij in 2016? De eerste editie van 'Van wijk tot wetenschap' was een groot succes: professionals uit de zorg, het onderwijs, de wetenschap en gemeenten kwamen met ouders en patiëntenverenigingen als één team samen in stadion Galgenwaard en onderzochten wat er nodig is voor een betere samenwerking en kennisdeling. 

Meer lezen over Schrijf u nu in voor Van wijk tot wetenschap 2017
14-06-2017 Headspace in Amsterdam: denk mee!

Headspace NL is op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn, willen meedenken en meedoen bij de opzet van Headspace NL in de regio Amsterdam.

Meer lezen over Headspace in Amsterdam: denk mee!
06-06-2017 7 juni: Europese Tourettedag

Het duurt gemiddeld vijf jaar voordat het syndroom van Gilles de la Tourette gediagnosticeerd wordt en kinderen passende behandeling of begeleiding krijgen. Op woensdag 7 juni vragen de Nederlandse Stichting Gilles de la Tourette en haar Europese zusterverenigingen aandacht voor dit complexe syndroom, om hiermee het begrip en de signalering te verbeteren.

Meer lezen over 7 juni: Europese Tourettedag
06-06-2017 Ilse Tamrouti nieuwe directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Per 1 juli start Ilse Tamrouti als nieuwe directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zij volgt de huidige directeur ad interim, André van Boekholt, op.

Meer lezen over Ilse Tamrouti nieuwe directeur Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
31-05-2017 Nanda Rommelse benoemd tot Principal Investigator

Dr. Nanda Rommelse (Karakter KJP, lid van de Wetenschappelijke Raad van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) is door het Radboud UMC benoemd tot Principal Investigator. Haar onderzoek richt zich met name op ADHD en autisme, met een focus op neuropsychologie.

Meer lezen over Nanda Rommelse benoemd tot Principal Investigator
17-05-2017 Online platform met praktijkvoorbeelden integrale specialistische jeugdhulp

Een nieuw en openbaar online platform gaat een overzicht bieden van goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp, zodat jeugdzorgprofessionals niet steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Meer lezen over Online platform met praktijkvoorbeelden integrale specialistische jeugdhulp
15-05-2017 Wat werkt voor wie bij agressief gedrag?

Bij agressieproblemen bij adolescenten is er een verschil tussen reactieve agressie door frustratie van binnenuit en reactieve agressie door provocatie of dreiging van buitenaf. Kirsten Smeets toont dit onderscheid aan in haar proefschrift en beschrijft daarnaast welke variabelen de behandelrespons van een cognitieve gedragstherapie kunnen voorspellen. Op 15 mei promoveert zij aan de Radboud Universiteit. 

Meer lezen over Wat werkt voor wie bij agressief gedrag?
11-05-2017 Methodiek transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie

Jonge asielzoekers en vluchtelingen komen in chaos en verwarring aan in Nederland. Dit nemen zij mee in de spreekkamer. Het is aan de behandelaar om in deze chaos een rustpunt te zijn en blijven. Katinka Haar en Irma Mollink (Accare) stelden een ‘methodiek transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie’ samen voor een cultuursensitieve wijze van behandeling.

Meer lezen over Methodiek transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie
03-05-2017 Nieuwe cijfers over jeugdhulp en jeugdbescherming

Vorig jaar kregen 367.000 kinderen van 0 tot en met 17 jaar jeugdhulp. Dit komt overeen met bijna 11 procent van alle kinderen. Ruim een kwart van de kinderen die jeugdhulp krijgen komt uit een eenoudergezin. De percentages kinderen met jeugdhulp verschillen per gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week publiceerde. 

Meer lezen over Nieuwe cijfers over jeugdhulp en jeugdbescherming
06-04-2017 Toolkit om allochtone kinderen met autisme beter te helpen

In Nederland worden veel minder allochtone dan autochtone kinderen met autisme behandeld voor hun stoornis. Ook blijkt vervolgens de kans op een succesvolle behandeling lager bij allochtone kinderen. In opdracht van Leo Kannerhuis Nederland deed Kenniscentrum-expert Albert Boon onderzoek naar de oorzaken hiervan. Hij ontwikkelde een toolkit voor hulpverleners met aanbevelingen om diagnostiek en behandeling van allochtone kinderen te verbeteren. 

Meer lezen over Toolkit om allochtone kinderen met autisme beter te helpen
06-04-2017 Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. Een mensenhandelaar zoekt gericht naar jongeren die kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld jongeren met een LVB of traumagerelateerde problematiek. Raadpleeg nu de handreikingen om de zorg voor deze jongeren te verbeteren.

Meer lezen over Handreikingen voor hulp aan slachtoffers van mensenhandel/loverboys
31-03-2017 Snellere diagnostiek en intensievere samenwerking bij ADHD

Het 'Tornadoprogramma' is ontwikkeld om de zorg voor kinderen met ADHD te verbeteren. Mijnke Janssen, kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter, onderzocht de effecten bij de behandeling van kinderen en jongeren met ongecompliceerde ADHD. Op vrijdag 31 maart promoveerde zij op haar onderzoek 'Verbetering van kwaliteitsmeting en ketensamenwerking in de kinder- en jeugdpsychiatrie'.

Meer lezen over Snellere diagnostiek en intensievere samenwerking bij ADHD
30-03-2017 Startschot voor ontwikkeling functie ‘transitiecoach LVB’

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiële steun voor het ontwikkelen van de functie van ‘transitiecoach LVB’. Een dergelijke coach krijgt de taak om jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen te ondersteunen bij de veranderingen die ze ondervinden als ze 18 jaar worden.

Meer lezen over Startschot voor ontwikkeling functie ‘transitiecoach LVB’
30-03-2017 NVA Autismeweek 2017

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) vraagt van 1 tot en met 8 april aandacht voor de ongeveer 190.000 kinderen en volwassenen met autisme in ons land. 2 april is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot World Autism Awareness Day.  Dit jaar staat de NVA Autismeweek met het thema 'Jong & AUT' in het teken van vroegherkenning van autisme.

Meer lezen over NVA Autismeweek 2017
29-03-2017 Oratie Ramón Lindauer: ‘Het psychisch kwetsbare kind: onze gezamenlijke zorg!’

Ramón Lindauer is specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling van trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen bij kinderen en jongeren. Op vrijdag 19 mei 2017 zal hij zijn oratie uitspreken ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. Voorafgaand aan de oratie vindt het symposium ‘Het psychisch kwetsbare kind’ plaats.

Meer lezen over Oratie Ramón Lindauer: ‘Het psychisch kwetsbare kind: onze gezamenlijke zorg!’
29-03-2017 Uw workshop of presentatie op 'Van wijk tot wetenschap' 2017?

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen? Meld u voor 1 mei met uw samenwerkingspartner aan om uw initiatief te presenteren in een workshop. Of presenteer uw onderzoeksresultaten die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Meer lezen over Uw workshop of presentatie op 'Van wijk tot wetenschap' 2017?
22-03-2017 HoNOSCA-basistraining op 11 mei

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gaan gebruiken? De HoNOSCA-training voor zorgprofessionals leert u de benodigde vaardigheden. Op 11 mei organiseert het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie weer een basistraining. U kunt zich aanmelden tot 4 mei. 

Meer lezen over HoNOSCA-basistraining op 11 mei
08-03-2017 Nieuwe richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’

De jeugdgezondheidszorg kan vanaf nu aan de slag met de nieuw ontwikkelde jgz-richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’. De richtlijn biedt jgz-professionals handvatten om gezond slaapgedrag bij kinderen van 0 tot 18 jaar te bevorderen. Daarnaast geeft de richtlijn sturing aan jgz-professionals bij het voorkomen en verminderen van slaapproblematiek bij kinderen. Drie experts van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (Frits Boer, Kristiaan van der Heijden en Ed de Bruin) werkten aan de richtlijn mee.

Meer lezen over Nieuwe richtlijn ‘Gezonde slaap en slaapproblemen bij kinderen’
02-03-2017 Referatencyclus de Bascule 2017

Save the dates!

Na het succes van de vorige referatencyclus organiseert de Bascule ook dit jaar weer een referatencyclus voor professionals die vanuit hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Vanuit ons motto: Samen, beter,hebben we deze referatencyclus opgebouwd rondom het thema samenwerken. Diverse deskundigen van binnen en buiten de Bascule laten zien hoe we in de jeugdhulp met diverse partners samenwerken om de kinderpsychiatrische zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren en hoe wetenschappelijk onderzoek hier een bijdrage aan kan leveren.

De referaten vinden plaats in het AMC op zes dinsdagen in 2017 en een dinsdag in 2018, steeds van 17.00 tot 19.00 uur.

Meer lezen over Referatencyclus de Bascule 2017
23-02-2017 Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie op 23 november een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Meer lezen over Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen
23-02-2017 Directeur Ariëlle de Ruijter neemt afscheid van het Kenniscentrum

Directeur Ariëlle de Ruijter verlaat het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie voor een nieuwe uitdaging bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen. Zij heeft er in 8 jaar tijd voor gezorgd dat het Kenniscentrum zich kon ontwikkelen tot dé schakel tussen de wetenschap en de praktijk van de jeugd-ggz. Altijd met het ideaal van de beste zorg voor kinderen met psychische problemen voorop.

Meer lezen over Directeur Ariëlle de Ruijter neemt afscheid van het Kenniscentrum
22-02-2017 Staatssecretaris Van Rijn ontvangt aanbevelingen voor hulp aan slachtoffers van loverboys

“Laten we niet naïef zijn” benadrukte staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport) bij het in ontvangst nemen van aanbevelingen voor hulp aan kwetsbare slachtoffers van loverboys of mensenhandel. "Er zijn nog steeds kwetsbare jongeren die tussen de kieren van onze aanpak glippen."

Meer lezen over Staatssecretaris Van Rijn ontvangt aanbevelingen voor hulp aan slachtoffers van loverboys
15-02-2017 Nieuw lid: GGZ Delfland

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwelkomt GGZ Delfland als nieuw lid. De 25 ledenorganisaties maken de Vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie financieel mogelijk en vormen samen met ouders, jongeren, gemeenten en leerkrachten een uitgebreid, sterk kennisnetwerk. 

Meer lezen over Nieuw lid: GGZ Delfland
01-02-2017 4 maatregelen om e-health te bevorderen

E-health biedt vele mogelijkheden om de zorg te verbeteren, maar deze worden nog te weinig gebruikt. De werkgroep E-Community stelde daarom het onderzoeksrapport ‘Beter met elkaar’ op. In dit rapport doet de werkgroep 4 concrete aanbevelingen om de mogelijkheden van digitalisering beter te benutten. Tijdens de E-healthweek nam minister Edith Schippers het rapport en de aanbevelingen in ontvangst.

Meer lezen over 4 maatregelen om e-health te bevorderen
31-01-2017 Psycho-educatieboek over gedragsproblemen

Onlangs verscheen bij Hogrefe ‘Gedragsproblemen bij kinderen; wegwijzer voor ouders van kinderen met brutaal, boos of agressief gedrag’ van Walter Matthys en Christine Boersma, een boek voor ouders, geschreven in eenvoudig Nederlands.

Meer lezen over Psycho-educatieboek over gedragsproblemen
18-01-2017 Conferentie over hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys of mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB organiseert op donderdagmiddag 16 februari een conferentie over hulp aan deze jonge (potentiële) slachtoffers. Tijdens de conferentie maakt u kennis met de inzichten en good practices die zijn voortgekomen uit het project ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel en loverboyproblematiek LVB/GGZ', in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Meer lezen over Conferentie over hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel
11-01-2017 Inschrijven HoNOSCA-hertraining en intervisie (21 maart)

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gebruiken en heeft u de basistraining al gevolgd? Of bent u op zoek naar de ervaringen van anderen om te toetsen of u op dezelfde wijze meet? U kunt een HoNOSCA-hertraining en/of -intervisietraining volgen op 21 maart.

Meer lezen over Inschrijven HoNOSCA-hertraining en intervisie (21 maart)
11-01-2017 Zelftest van Mindmasters is betrouwbaar

Tijdens de nationale e-healthweek (van 21 t/m 27 januari) staan de voordelen van digitale zorg voor de patiënt centraal. Een van de e-healthtoepassingen voor de jeugd is Mindmasters.nl. Op deze website hebben al veel jongeren de toegankelijke zelftest ingevuld. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie hecht grote waarde aan wetenschappelijke onderbouwing van e-healthtoepassingen en deed onderzoek. De zelftest blijkt een betrouwbaar instrument om de psychische gezondheid van jongeren in kaart te brengen. 

Meer lezen over Zelftest van Mindmasters is betrouwbaar
04-01-2017 Generieke module ‘Psychische klachten in de kindertijd’ in consultatiefase

Wat is goede zorg voor kinderen met psychische problemen? Opvoedhulp, ondersteuning, zorg en behandeling kunnen een positieve invloed uitoefenen. Maar wat zijn nu precies de werkzame elementen? In de generieke module ‘Psychische klachten in de kindertijd’ komt kennis samen van experts uit het brede jeugdhulpveld. Inmiddels is de consultatiefase gestart en kunnen belanghebbenden reageren op de concepttekst.

Meer lezen over Generieke module ‘Psychische klachten in de kindertijd’ in consultatiefase

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren