07-09-2017 Zorgen om versnippering van kennis

Vandaag verscheen het rapport ‘Gezond Verstand’ van het Rathenau Instituut, waaruit blijkt dat de wetenschappelijke onderbouwing van hoe gemeenten zorg en hulp bieden onder druk staat. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ziet het rapport als een erkenning van het belang van wetenschappelijk onderbouwde kennis én een uitdaging om de krachten in de brede jeugdhulp te bundelen.

“De kwaliteit van zorg komt in het gedrang wanneer praktijk en beleid niet langer gestaafd worden door wetenschappelijk onderzoek” zegt directeur Melanie Peters van het Rathenau Instituut vandaag in de Volkskrant. Het is een uitspraak waar het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zich helemaal in kan vinden. Een landelijke kennisinfrastructuur is cruciaal om een kwalitatief goede benadering van integrale (jeugd)hulp te realiseren. Het Kenniscentrum levert hier zijn bijdragen aan door wetenschappelijke kennis te bundelen en te vertalen in praktische protocollen voor de behandeling van kinderen met psychiatrische problematiek en deze breed beschikbaar te stellen.

Groot draagvlak

Directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Ilse Tamrouti: “De vraag is echter of deze landelijke kennisstructuur van bovenaf opgelegd moet worden. In het verleden was het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de organisatie die de lijnen uitzette. Dit was zeer overzichtelijk en heeft ook zeer mooie producten opgeleverd. Nu ontstaan initiatieven op allerlei plekken om de kennis te bundelen en binnen elke gemeente krijgt dit weer anders vorm. Kennis bundelen, verzamelen en verspreiden is een veel diffuser proces geworden. Kenniscentra, professionals, ouders, jongeren, gemeenten en wijkteams zijn met elkaar in gesprek om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Dit lijkt adhoc, zoals dit in het rapport wordt genoemd, maar de betrokkenheid van alle partijen en het draagvlak zijn groot.”

Gezamenlijke ontwikkelingsagenda

Een voorbeeld: het Kenniscentrum heeft samen met de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie van de universitair medische centra en met steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een gezamenlijke ontwikkelingsagenda opgesteld. Hiervoor zijn medewerkers van gemeentes, onderzoekers, professionals en patiëntenverenigingen gevraagd wat belangrijke kennis is om te delen en welke kennisvraagstukken leven. Daaruit blijkt wat zij waardevol vinden in het ontwikkelen, delen én borgen van kennis. Tamrouti: “Met deze ontwikkelingsagenda is een mooi fundament gelegd voor verdere samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling. Juist dit draagvlak is van groot belang om kennis daadwerkelijk te laten landen op de plekken waar het nodig. Wat is nu wijsheid? De oplossing ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Het onderstreept maar weer het belang van goede samenwerking en met elkaar in gesprek blijven.”

Meer informatie

>> download het rapport van het Rathenau Instituut (pdf)
>> artikel de Volkskrant
>> meer over de ontwikkelingsagenda

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren