15-05-2017 Wat werkt voor wie bij agressief gedrag?

Bij agressieproblemen bij adolescenten is er een verschil tussen reactieve agressie door frustratie van binnenuit en reactieve agressie door provocatie of dreiging van buitenaf. Kirsten Smeets toont dit onderscheid aan in haar proefschrift en beschrijft daarnaast welke variabelen de behandelrespons van een cognitieve gedragstherapie kunnen voorspellen. Op 15 mei promoveert zij aan de Radboud Universiteit. 

In het onderzoek van Smeets bleken leeftijd en geslacht niet voorspellend te zijn voor de behandelrespons. Een lagere intelligentie bleek in kleine mate voorspellend voor minder afname van proactieve agressie na het volgen van cognitieve gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie blijkt zowel proactieve als beide vormen van reactieve agressie significant te verminderen. Voor adolescenten met kille, emotieloze trekken, zoals het zich niet schuldig voelen na iemand pijn te hebben gedaan, is er echter aanvullende behandeling nodig. Omdat intelligentieniveau de behandelrespons in kleine mate kan voorspellen, moet bij behandeling rekening gehouden worden met het intelligentieniveau en aanwezigheid van cognitieve misinterpretaties. Samenvoeging van adolescenten met verschillende niveaus van agressie is af te raden, omdat jongeren met een lager niveau van agressie wellicht minder baat hebben bij de therapie in een groep met jongeren met een hoger agressieniveau. Daarnaast lijken tekortkomingen in emotieherkenning, gevoeligheid voor directe beloning en risiconemend gedrag voorspellend voor minder afname van agressie na het volgen van cognitieve gedragstherapie.

Biografie

Kirsten Smeets (1987) studeerde Ontwikkelingspsychologie in Nijmegen en behaalde haar Masterdiploma in 2010. Bovenstaand promotieonderzoek voerde ze uit bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatarie, binnen het Donders Center for Medical Neuroscience. Momenteel is ze werkzaam als GZ-psycholoog in opleiding bij de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Kirsten Smeets is een van de bloggers op de blogsite van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Meer informatie

>> bekijk en download het proefschrift

>> blogs van Kirsten Smeets

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren