• Nieuws
  •  > 
  • Nieuws 2017
  •  > 
  • Wat is goede zorg volgens professionals, ouders én jongeren?
13-07-2017 Wat is goede zorg volgens professionals, ouders én jongeren?

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stelde samen met professionals, ouders en jongeren kwaliteitsstandaarden op die omschrijven wat goede zorg is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar met psychische klachten. De ontwikkeling van deze ‘generieke modules’ ging deze week haar laatste fase in.

“Beter luisteren naar ouders is belangrijk. Ik hoor zo vaak dat ouders al vanaf het tweede levensjaar van hun kind roepen: ‘Mijn kind heeft wat.’ Achteraf blijkt dat vaak te kloppen.” – deelnemer werkgroep

De generieke modules zijn ontwikkeld om de zorg voor kinderen en jongeren en hun ouders te verbeteren, de zorg beter op hun wensen af te stemmen en het meer in samenhang te doen. Er is aandacht voor gedeelde besluitvorming, continuïteit van zorg, kwaliteitseisen en de samenwerking met onderwijs en wijkteams. Werkzame elementen van zorg in de verschillende sectoren komen hierin samen en vormen een eerste stap naar een gezamenlijke taal.

Goede zorg

Over twee kwaliteitsstandaarden hebben professionals, ouders en jongeren zich de afgelopen maanden gebogen: Psychische klachten in de kindertijd en Organisatie van zorg voor kind en jongere. In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz stelde het Kenniscentrum twee overkoepelende kwaliteitsdocumenten samen. Naast professionals in de jeugd-ggz werkten hieraan ook ouders, jongeren en andere professionals mee, zoals wijkteammedewerkers, verpleegkundigen, jeugdartsen, onderwijsprofessionals en huisartsen. De documenten beschrijven wat goede zorg is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar, ongeacht waar het kind of zijn ouders zich aanmeldt voor deze zorg en ongeacht de ernst van zijn klachten.

“We kunnen het beter samen in een keer goed doen. Stap over je eigen tuinhekje heen, over je eigen vakgebied. En zet het niet alleen op papier, maar regel het ook praktisch.” – deelnemer werkgroep

Commentaar

In de vorige fase werden de documenten voorgelegd aan professionals, ouders en jongeren. Het verzamelde commentaar van 30 respondenten is verwerkt tot de huidige versies. In de laatste fase, de autorisatiefase, worden de besturen van een groot aantal beroepsverenigingen en brancheverenigingen gevraagd deze kwaliteitsstandaarden te onderschrijven.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwacht later dit jaar een sterke kwaliteitsstandaard voor de brede jeugdhulp op te leveren.

>> meer informatie over dit project

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren