• Nieuws
  •  > 
  • Nieuws 2017
  •  > 
  • Twee nieuwe bestuurders voor Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
06-12-2017 Twee nieuwe bestuurders voor Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verwelkomt twee nieuwe bestuurders: Lieke van Domburgh (Pluryn-Intermetzo) en Lilian Tham (’t Kabouterhuis). Met hun toetreding komt er een bredere vertegenwoordiging van de lidorganisaties binnen het bestuur. 

Het aantal jeugd-ggz-organisaties dat lid is van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is in de loop der jaren behoorlijk gegroeid tot 26 leden in 2017. Het Kenniscentrum is blij dat de leden door de komst van Lieke van Domburgh en Lilian Tham breder vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Bovendien kunnen de nieuwe bestuurders met een frisse blik kijken naar het werk van het Kenniscentrum. Tijdens de algemene ledenvergadering van woensdag 29 november zijn de leden van het Kenniscentrum akkoord gegaan met de benoeming.

“In de psychiatrie draait alles om samenwerking, daarbij moet de kwaliteit van de behandeling wel op orde blijven. Kennisoverdracht is hierbij erg belangrijk. Ik wil graag mijn bijdrage leveren om de kennis en kwaliteit van de kinderpsychiatrie verder te ontwikkelen. Zeker in deze roerige tijd van de nieuwe transformatie van de jeugdzorg. Het jonge kind verdient hierbij voldoende aandacht.”- Lilian Tham

Toekomstplannen

De komende tijd gaat het Kenniscentrum werken aan een herpositionering binnen het werkveld van de jeugdhulp. De focus ligt niet alleen op de jeugd-ggz maar ook op een verregaande samenwerking met verschillende disciplines. Het is dan ook mooi dat de nieuwe bestuursleden beiden werken in organisaties waarin al combinaties voorkomen van de diverse disciplines. Binnen ‘t Kabouterhuis combineert men jeugdzorg met jeugd-ggz; binnen Pluryn is er een combinatie van jeugdzorg, jeugd-ggz en lvb-zorg.

De nieuwe bestuursleden

Lieke van Domburgh is werkzaam bij Pluryn-Intermetzo als directeur van Kwaliteit van Zorg en Innovatie. Zij studeerde rechten en psychologie aan de universiteit van Amsterdam en promoveerde aan het VUMC afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar zij nu als senior onderzoeker aan verbonden is. Eerder zette zij bij Rentray, het latere Intermetzo, de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling op. Naast haar werk bij Pluryn-Intermetzo en VUMC is zij hoofddocent module gedragsstoornissen bij SPON Postdoctoral Education.

Lilian Tham is directeur-bestuurder van Medisch orthopedagogisch centrum ’t Kabouterhuis. Zij studeerde geneeskunde aan de universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich in kinderpsychiatrie. Eerder was zij onder meer werkzaam bij GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Naast haar werk bij ’t Kabouterhuis is zij voorzitter bij Stichting ontwikkelingssamenwerking Jeugd GGZ (ten behoeve van het verbeteren van de ggz voor kinderen in Sulawesi, Indonesië), Samenwerkingsverband TRTC (topreferent Psychotrauma centrum) en werkgroep Querido 4 van GGZ Nederland.

Over het bestuur

Het bestuur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaat naast deze twee nieuwe bestuursleden uit voorzitter prof. dr. Robert Vermeiren, mr. Caroline Schippers en prof. dr. Jan Buitelaar. Het bestuur wordt over de inhoud en koers van het Kenniscentrum geadviseerd door een Wetenschappelijke Raad en een Ervaringsraad.

Meer informatie

>> Zeven redenen om ook lid te worden van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Foto Lieke: Intermetzo
Foto Lilian: 't Kabouterhuis

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren