20-09-2017 Stigmatisering al op zeer jonge leeftijd

Jongeren krijgen vaak onnodig laat hulp bij psychische problemen. Internationaal onderzoek wijst erop dat stigmatisering hierbij een rol speelt. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie was van 20-22 september aanwezig op het congres Together Against Stigma in Kopenhagen om kennis op te halen voor een werkgroep Jeugd binnen het kennisconsortium over stigmatisering in Nederland.

Stigmatisering ontstaat al op zeer jonge leeftijd. Kinderen met psychische problemen voelen zich al op jonge leeftijd buitengesloten, waardoor angst of onzekerheid ontstaat om problemen bespreekbaar te maken. Dat maakt het vragen om hulp moeilijker en kunnen de problemen verergeren, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar stigmatisering van jeugd in Nederland. Er zijn geen cijfers over prevalentie of gedegen kennis over effecten van stigmatisering.

Stigma en jeugd

Uit een inventarisatie van Samen Sterk zonder Stigma blijkt dat binnen het thema stigma en jeugd op scholen verschillende kleine projecten plaatsvinden, maar deze zijn kleinschalig en vooral gericht op de oudere doelgroep.

Lessen uit Kopenhagen

Tijdens het congres in Kopenhagen heeft het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie de volgende lessen opgehaald:

  • Stigma en discriminatie zijn barrières voor hulp zoeken, met name voor jongeren.
  • Hoe groter het stigma door hulpverleners, hoe minder mensen geneigd zijn hulp te zoeken.
  • Advies: vertel positieve verhalen, goede voorbeelden van mensen met psychische klachten. Laat zien dat ze ermee om kunnen gaan, dat ze een waardevol leven leiden. Dat beïnvloedt de algemene beeldvorming.

Kennisconsortium over stigma

Kenniscentra Phrenos, Trimbos-Instituut en Tranzo zijn samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bezig met de oprichting van het kennisconsortium Destigmatisering en Sociale Inclusie. Het Kenniscentrum is daarbij kartrekker van het thema jeugd. De partners in dit consortium willen in Nederland meer aandacht voor het systematisch ontwikkelen van evidence-based destigmatiseringsactiviteiten en een infrastructuur om de gewenste brug te slaan tussen praktijkinitiatieven en wetenschappelijke kennisontwikkeling.

Meer informatie

>> congres Together Against Stigma

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren