11-10-2017 Privacy-app voor jongeren in de jeugdhulp

Onlangs is de jongerenversie van de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. De app geeft jongeren antwoord op vragen als: Mag ik mijn dossier inzien? Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders? en Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben? Later dit najaar verschijnt een afzonderlijk deel voor professionals.

De PrivacyApp kan ggz-organisaties helpen bij het informeren van ouders en kinderen over wat er met hun gegevens gebeurt. Door hen op de app te wijzen zijn zij goed geïnformeerd over hun privacyrechten.

In goed vertrouwen

De app is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’, een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Op Jeugdconnect.nl staan naast deze app ook andere toepassingen voor jongeren en professionals over HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp. 

>> naar de Privacy-app Jeugd
>> animatiefilmpje over de app
>> meer informatie over het manifest

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren