• Nieuws
  •  > 
  • Nieuws 2017
  •  > 
  • Online platform met praktijkvoorbeelden integrale specialistische jeugdhulp
17-05-2017 Online platform met praktijkvoorbeelden integrale specialistische jeugdhulp

Een nieuw en openbaar online platform gaat een overzicht bieden van goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp, zodat jeugdzorgprofessionals niet steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelen het online Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp, dat jeugdzorgprofessionals een toegankelijk en systematisch overzicht geeft van goede praktijkvoorbeelden (best practices) van integrale specialistische jeugdhulp. Zo kan de opgedane kennis zo efficiënt mogelijk gebruikt worden om de integrale specialistische jeugdhulp (nog beter) vorm te geven.

Begin 2018 online

Het platform wordt een toegankelijk en systematisch overzicht van organisatorische, beleidsmatige en inhoudelijke best practices van integrale specialistische jeugdhulp. Voorbeelden hiervan zijn nu al te vinden op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Het nieuwe platform is naar verwachting begin 2018 op een aparte website te raadplegen door professionals in het brede veld van de jeugdhulp en zal blijvend openstaan voor het aanmelden van nieuwe initiatieven.

Versnipperde kennis

Als reactie op de transformatie hebben professionals in de jeugdhulp veel waardevolle initiatieven ontwikkeld om integrale specialistische jeugdhulp vorm te geven. Innovatieve methoden om te zorgen voor een betere samenwerking en meer verbinding tussen specialistische jeugd-ggz en jeugd- en opvoedhulp. Kennis over zulke initiatieven is echter versnipperd. Het systematisch en op brede schaal verzamelen en delen van deze kennis is belangrijk om professionals de mogelijkheid te bieden om te leren van elkaars ervaringen en om te voorkomen dat het wiel steeds opnieuw moet worden uitgevonden.

Meer informatie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut werken in dit project samen met Kenter Jeugdhulp, de Mutsaertsstichting, Parlan/De Praktijk, Koraal Groep, Fier en Pluryn. Het project wordt mogelijk gemaakt met financiering van het Ministerie van VWS. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sara van der Weerd, projectleider: s.vanderweerd@kenniscentrum-kjp.nl, 030-2270415.

Zie ook: dossier Integrale Jeugdhulp

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren