• Nieuws
  •  > 
  • Nieuws 2017
  •  > 
  • Nieuw online thema: ggz voor dove en slechthorende kinderen
26-07-2017 Nieuw online thema: ggz voor dove en slechthorende kinderen

Kinder- en jeugdpsychiatrische gezondheidszorg gericht op dove en slechthorende kinderen en adolescenten is een nieuw werkveld in ontwikkeling. Het besef groeit dat deze zorg specifieke deskundigheid vereist. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde in samenwerking met experts een nieuw online thema over deze specialistische zorg.

Dove kinderen en adolescenten kunnen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen te maken krijgen. De aard en impact daarvan hangen mede samen met de aard, de ernst, en de leeftijd van ontstaan van de doofheid. Maar ook de aan- of afwezigheid van bijkomende complicaties zoals blindheid, neurologische en cognitieve beperkingen spelen mee, evenals andere lichamelijke functiebeperkingen, ziekten, ziekenhuisopnames en omgevingsinvloeden. De mate waarin zij veiligheid, steun en geborgenheid ervaren en de mate van visueel-ruimtelijke, taalkundig-communicatieve en interactieve afstemming hebben een grote invloed op het uiteindelijke effect van de minder gunstige omstandigheden waaronder een doof kind opgroeit.

Het online thema over dove en slechthorende kinderen en adolescenten bevat praktisch toepasbare kennis voor zorgprofessionals die met deze doelgroep werken. Het beschrijft onder meer het klinisch beeld, prevalentie, diagnostiek, behandeling en aanpassingen om de communicatie te vergemakkelijken.

>> naar het thema ‘Doven en slechthorenden’

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren