06-07-2017 Internationale belangstelling voor de JIM-aanpak

Op het aankomende congres van de European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP), van 9-11 juli in Genève, maken internationale zorgprofessionals kennis met een initiatief van Nederlandse bodem: de JIM-aanpak. Hierbij zetten jongeren van 12 tot 23 jaar met complexe problemen informele mentoren in als steunfiguren. Levi van Dam (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Spirit Jeugdhulp) presenteert de veelbelovende resultaten van zijn onderzoek naar de JIM-aanpak, waaruit blijkt dat dit een goed alternatief is voor uithuisplaatsing.

Een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) kan een oom, tante of buurman zijn, in wie de jongere vertrouwen heeft en die de ouders als ondersteunend ervaren. De JIM is een steunfiguur voor de jongere en een adviseur voor ouders en professionals. Deze benadering past goed bij de internationale tendens om binnen de jeugdhulp beter gebruik te maken van de kracht van het eigen netwerk.

Onderzoeksresultaten

Levi van Dam, onderzoeker bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ontwikkelaar van de JIM-aanpak, deed onderzoek onder 200 jongeren die intersectorale behandeling ontvingen. Hij vergeleek 96 jongeren waarbij een JIM werd ingezet met een controlegroep van 104 jongeren binnen de residentiële zorg. 83 procent van de jongeren in de JIM-groep wist een mentor te vinden na gemiddeld 33 dagen. De meesten van hen (44 procent) kozen voor een familielid. Hulpverleners rapporteerden dat deze mentoren met name sociaalemotionele steun boden. 90 procent van de jongeren in de JIM-groep kreeg ambulante behandeling als alternatief voor uithuisplaatsing, terwijl hun problemen vergelijkbaar waren met die van jongeren in residentiële zorg. De resultaten wijzen erop dat het betrekken van belangrijke volwassenen naast de ouders, uithuisplaatsing kan helpen voorkomen bij jongeren met complexe problematiek.

Publicatie

Het onderzoek is uitgevoerd bij de zorgorganisaties Youké, Reinaerde, Amerpoort, Victas, Jellinek en Altrecht onder begeleiding van prof. Geert Jan Stams en prof. Micha de Winter. In augustus wordt een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek gepubliceerd in de British Journal of Social Work.

Meer informatie

>> meer over het ESCAP-congres
>> meer over de JIM-aanpak

Op het congres Van Wijk tot Wetenschap, 23 november in Den Bosch, geeft Levi van Dam met collega’s een workshop over de JIM-aanpak. U kunt zich nog tot 15 juli met vroegboekkorting inschrijven.

>> meer informatie en aanmelden

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren