• Nieuws
  •  > 
  • Nieuws 2017
  •  > 
  • Conferentie over hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel
18-01-2017 Conferentie over hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van loverboys of mensenhandel. Het Landelijk Kenniscentrum LVB organiseert op donderdagmiddag 16 februari een conferentie over hulp aan deze jonge (potentiële) slachtoffers. Tijdens de conferentie maakt u kennis met de inzichten en good practices die zijn voortgekomen uit het project ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel en loverboyproblematiek LVB/GGZ', in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 

Update: u kunt zich niet meer aanmelden voor deze conferentie.

Zorgprofessionals verbinden onvoldoende de LVB, traumagerelateerde klachten en de risico's op mensenhandel of loverboyproblematiek. Hierdoor komt deze groep kwetsbare jongeren in de screening en diagnostiek niet goed in beeld. De handreikingen van de commissie Azough uit het 'Actieplan Hun verleden is niet hun toekomst' hebben in dit project een update gekregen zodat ze bruikbaar zijn voor zorgprofessionals die werken in het sociale domein, de jeugd-ggz en de LVB-sector. Hierbij wordt samengewerkt met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) die momenteel het project over aanpak van loverboyproblematiek door gemeenten uitvoert.

Programma

Onder leiding van dagvoorzitter Naima Azough kunt u zich verdiepen in:

  • beschermende factoren en risicofactoren die samenhangen met het risico om slachtoffer te worden, en de wijze waarop mensenhandelaren en loverboys daarop inspelen
  • de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandeling van jongeren met LVB of psychische problemen, met een lezing van Iva Bicanic (Landelijk psychotraumacentrum UMC, Centrum Seksueel Geweld)
  • good practices: integrale samenwerkingsverbanden en overlegvormen tussen ketens, door professionals op het gebied van zorg, strafrecht en mensenhandel
  • de stand van zaken van het project ‘Voorkomen van slachtofferschap en ondermijning in het sociale domein’ door het Marianne Berger van het NJi
  • de visie van de Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer op slachtofferschap en een LVB
  • de reactie van staatssecretaris van VWS Martin Van Rijn (opdrachtgever van het project) op de aanbevelingen voortkomend uit het project

Voor wie is deze conferentie interessant?

De conferentie is gericht op bestuurders en beleidsmedewerkers van overheden en zorginstellingen op lokaal en regionaal niveau en professionals in de sectoren jeugdhulp, jeugd-lvb, jeugd-ggz, politie, OM en mensenhandel, die werken met de doelgroep.

Meer informatie

Datum: 16 februari 2017
Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: Bar Beton Rijnsweerd, Pythagoraslaan 101, Utrecht

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze conferentie.

Deze conferentie vormt de afsluiting van het project ‘Aanpak minderjarige slachtoffers mensenhandel en loverboyproblematiek LVB/GGZ'. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Landelijk Kenniscentrum LVB startten in augustus 2016 met dit project, ter verbetering van de preventie, signalering, registratie, opvang en behandeling van de slachtoffers. Zij werken nauw samen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, GGZ Nederland en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), om samen zoveel mogelijk expertise te kunnen inzetten.

Lees meer

Actieplan 'Hun verleden is niet hun toekomst'
Nieuwsbericht ‘Bijeenkomsten over zorg voor kwetsbare loverboyslachtoffers’
Dossier 'Jeugdigen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) én een psychiatrische stoornis'

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren