• Nieuws
  •  > 
  • Nieuws 2017
  •  > 
  • Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme
26-08-2017 Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden (SoVa). Recent onderzoek toont echter aan dat deze SoVa-trainingen weinig effect hebben, met name in de leeftijd van 8-12 jaar (Dekker et al, 2015). In het project 'Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis' (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars in Noord-Nederland en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en de tijdens het project opgedane kennis te verspreiden.

Professionals bevestigen dat de bestaande trainingen hen te weinig handvatten voor bieden voor een meer effectieve behandeling. Het probleem van de huidige sociale vaardigheidstraining (SoVa) is enerzijds het gebrek aan motivatie bij kinderen met autisme om de training vol te houden en anderzijds de beperkte toepassing van dat wat kinderen in de SoVa-training leren naar het dagelijks leven (transfer). Om diverse redenen lukt het onvoldoende om met de werkvormen in de huidige training te anticiperen op de grote heterogeniteit van deze doelgroep.

Innovatieve blik

Zorgprofessionals concluderen dat aanpassing van de werkvormen gewenst is en hiervoor is een innovatieve blik nodig. De professionals willen nadrukkelijk kijken naar de inzet van digitale toepassingen. Men denkt hiermee een aantal knelpunten (zoals tijdgebrek, weinig varie╠łteit en transfer) te kunnen wegnemen. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Job van ’t Veer via J.van.het.Veer@nhl.nl

>> lees verder

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren