Inleiding

Veel leerkrachten hebben in de klas te maken met een leerling die psychische problemen heeft. Vijf procent van de kinderen heeft namelijk serieuze psychische problemen. Drie procent is daarvoor in behandeling bij een psycholoog, orthopedagoog of kinderpsychiater. Goed onderbouwde kennis daarover is belangrijk voor leerkrachten.

Wetenschappelijke kennis, praktisch toepasbaar: nu ook voor leerkrachten

Eerder publiceerde het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie kennis in de vorm van protocollen voor diagnostiek en behandeling van kinderen met psychische problemen. Daarmee kunnen professionals de kennis van topdeskundigen toepassen in de praktijk. Door het succes van de website heeft het Kenniscentrum deze kennis ook voor andere groepen ‘vertaald’: er verschenen speciale websites voor ouders, jongeren en gemeenten. In het kader van het project Leer-Kracht is er nu dus ook kennis beschikbaar, speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Het Kenniscentrum is begonnen met de publicatie van kennis voor leerkrachten over autisme, en heeft dit uitgebreid met kennis over angst, depressiegedragsstoornissen (ODD/CD) en trauma. Alle kennis is speciaal op leerkrachten gericht en van belang bij het omgaan met psychische problematiek in de klas. Zolang er over een bepaalde stoornis nog geen op leerkrachten gerichte kennis beschikbaar is, kunt u terecht bij het speciale gedeelte voor Ouders.

Begrijpen wat psychische problemen zijn

Deze website bevat een inleiding voor leerkrachten met de belangrijkste feiten over psychische problemen. Die inleiding is van belang om te begrijpen wat psychische problemen zijn, wanneer deze problemen als ‘stoornissen’ worden aangeduid, en hoe de jeugdhulp en de jeugdpsychiatrie daarmee omgaan.

Hoe psychische stoornissen worden vastgesteld

Psychische stoornissen kunnen vaak al op jonge leeftijd worden onderkend. De leerkracht hoort van de ouders hoe de problemen van een kind te begrijpen zijn en kan de kennis daarover opzoeken op deze site. Bij Oudercontact is te lezen hoe belangrijk het contact tussen ouders en leerkrachten is. Als nog niet bekend is of een kind een psychische stoornis heeft, kan de leerkracht – als ‘signaleerder’ en informant – helpen bij het vaststellen daarvan. Hoe een leerkracht kan bijdragen is beschreven bij Signaleren en handelen.

De begeleiding op school

Praktisch advies over wat een leerkracht kan doen op school en in de klas is beschreven bij Begeleiden op school en omgaan met afwijkend gedrag.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de manier waarop sinds 2014 onderwijs wordt georganiseerd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven. Passend onderwijs is geen schooltype; reguliere en speciale scholen werken met elkaar samen en maken afspraken over hoe alle leerlingen onderwijs kunnen krijgen dat bij hen past. Passend onderwijs legt de verantwoordelijkheid daarvoor (‘zorgplicht’) bij de scholen. Dat betekent dat zij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek moeten bieden.

Voor kinderen met leer-, gedrags- of opvoedingsproblemen die (toch) niet mee kunnen komen in het reguliere onderwijs, is er het speciaal basisonderwijs (SBO). Zo kunnen kinderen met een psychische stoornis in het speciaal onderwijs de juiste ondersteuning krijgen bij hun educatie. Hoe dat werkt, staat te lezen bij Speciaal onderwijs.

 

De beste kennis, voor de beste zorg


Deze website bevat een verzameling kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren. Die kennis is verzameld door expertgroepen met de beste onderzoekers en behandelaars uit de kinder- en jeugdpsychiatrie en gedragsexperts uit het onderwijs. In de expertgroepen zitten bovendien vertegenwoordigers van ouders en patiënten, en leerkrachten. Zo zijn drie soorten kennis samengebracht: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis.

De experts hebben kennis verzameld die zoveel mogelijk bewezen effectief is bij de hulp aan kinderen met ernstige psychische problemen. De wetenschap gebruikt de term evidence based voor wetenschappelijk onderbouwde kennis, waarbij behandelaars de beste beschikbare onderzoeksgegevens gebruiken, ook als er een enorm grote en groeiende hoeveelheid kennis aanwezig is.

Al deze kennis staat, gratis en makkelijk toepasbaar, op de website. Op deze manier hoeft een kinderpsychiater, kinderpsycholoog, orthopedagoog of een andere behandelaar niet steeds zelf uit te proberen welke behandeling goed werkt, maar kan hij meteen aan het werk op de manier die vrijwel zeker werkt. Vrijwel alle behandelaren in de Nederlandse jeugdpsychiatrie gebruiken deze protocollen in hun dagelijks werk. Dankzij deze website maken zij gebruik van de beste kennis die er is.

Ook voor leerkrachten

Ook leerkrachten, intern begeleiders of zorgcoördinatoren kunnen zo profiteren van deze website. Ze hoeven niet steeds zelf uit te zoeken waar betrouwbare informatie te vinden is. De kennis op dit deel van de website is speciaal voor het basisonderwijs ingericht zodat leerkrachten ermee in de dagelijkse onderwijspraktijk uit de voeten kunnen.

Omdat de onderwijspraktijk ingewikkeld in elkaar zit is en er niet voor elke situatie een wetenschappelijke (evidence-based) oplossing voorhanden is, zijn praktijkvoorbeelden uit het basisonderwijs toegevoegd (methoden, aanpak, werkwijzen), die aantoonbaar succesvol zijn geweest.

Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren