Differentiatietherapie  

'Relationeel gestoorde jongeren' bestellen bij Bol.com
'Behandeling van hechtingsproblemen' bestellen bij Bol.com

Doelgroep

Hechtingsgestoorde kinderen.

Doelstelling

Het ontwikkelen van gehechtheidgedrag, waaronder verstaan wordt: zich richten op (nabijheid zoeken van) een specifieke volwassene.

Algemene beschrijving van het protocol

De behandeling richt zich op de ontwikkeling van hechtingsgedrag, namelijk het zich richten op (nabijheid zoeken van) een specifieke volwassene. Het gedrag van het hechtingsgestoorde kind is onder andere te typeren als ‘allemansvriendgedrag’. Dit gedrag houdt in dat het kind niet kan onderscheiden tussen verschillende volwassenen. De wereld van het kind is hierdoor onbegrensd. Het kind kent namelijk niet de geborgenheid van ouders waardoor zijn wereld begrensd wordt. Onderscheid maken tussen volwassenen is een voorwaarde voor het zich kunnen hechten. Op deze vaardigheid richt zich de behandeling.
Door het kunnen differentiëren wordt de onbegrensde wereld van het kind, begrensd. Het kind gaat daardoor de structuren van de werkelijkheid onderkennen.
De eerste fase van de behandeling vindt plaats in de leefgroep (of het gezin) en heeft als doel reguleren van het gedrag. Na ongeveer drie maanden wordt de psychotherapie toegevoegd aan de behandeling.
In de psychotherapeutische sessies wordt het differentiatieproces gestart. Dit gebeurt door middel van:

1. De eetfase: differentiatie op de tong. In de speelkamer, waar de behandeling van kinderen plaatsvindt, is een winkeltje met kleine laden. Die laatjes bevatten verschillende etenswaren van verschillende substantie: hard, zacht, knapperig, smeltend. De etenswaren worden gekocht, ‘gekookt’ en gegeten. De therapeut verwoordt wat er gegeten wordt in de zin wat het eten doet op de tong: bijvoorbeeld smelten, moeten kauwen.

De begrenzing ligt in deze fase ten eerste in de begrensde situatie: gedekte tafel, samen eten. Ten tweede in de regel dat maar één keer per sessie gegeten wordt. Daarnaast gelden de begrenzingen van de speelkamer zoals tijdsduur en  omgaan met materiaal..

Vanaf het begin staat de differentiatie in dienst van de relatie: verdelen van eten, gesprekjes aan tafel. Dit is een opbouw, de gesprekjes vormen het begin van de tweede fase.

2. Differentiatie van het gevoel: gedurende het hele proces wordt hieraan aandacht besteed. In de eetfase wordt een begin gemaakt, aanvankelijk door niet meer dan even enkele gevoelens aanstippen (zoals leuk, vervelend, vrolijk), maar gaande weg steeds meer (boosheid, verdriet, blijdschap, alleen voelen).

3. De zorgfase:  differentiatie in de aard van het samen doen, bijvoorbeeld  leuke dingen en noodzakelijke dingen zoals opruimen en afwassen. Hierbij zit het element van het samen zorgen voor ‘onze’ spullen.

4. Differentiatie van het gevoel in de handen: Sensopathisch spel met water en zand (Vermeer, 1968). Deze fase volgt op de eetfase en is een vervolg van wat concrete differentiatie genoemd kan worden, het is tastbaar. De begrenzing is hierbij eveneens concreet (net als bij de eetfase): zand in de zandbak, water in de waterbak.

Als het kind voldoende kan differentiëren, kan worden gestart met fasetherapie. De differentiatie kan tijdens de fasetherapie doorgaan.

Aantal zittingen

Meestal 3 à 6 maanden wekelijks.

Vorm

Differentiatietherapie wordt gegeven in de speelkamer van een kinder- en jeugdpsychotherapeut in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind. De eerste fase van de behandeling vindt plaats in de leefgroep of het gezin en heeft als doel reguleren van het gedrag. Na ongeveer drie maanden wordt de psychotherapie toegevoegd aan de behandeling.

Uitvoerenden

Speltherapeuten en kinderpsychotherapeuten die de opleiding differentiatietherapie hebben gevolgd.

Voorbereiding

Cursus differentiatietherapie.

Kosten

Kosten Speltherapeuten: €1250,00 exclusief 21 % BTW voor twee dagen theorie en 6 maal groepssupervisie en vaardigheidstraining. De Kinder –en Jeugd(psycho)therapeuten volgen de cursus Differentiatietherapie en Fasetherapie: 1 theoriedag en 6 maal vaardigheidstraining en groepssupervisie. Kosten: €975,00 exclusief 21% BTW.


Referenties

Anniek Thoomes-Vreugdenhil (1999): Relationeel gestoorde jongeren.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2006): Behandeling van hechtingsproblemen.
Anniek Thoomes-Vreugdenhil (2012): Hechtingsproblemen bij kinderen.

 
Deel deze pagina via:
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren