• Agenda

Agenda

Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp (3)

Het JIMtheater: ‘stop met praten, start met ervaren’

JIMtheaterTheatervoorstelling met nabespreking door Levi van Dam, werkzaam bij Spirit en mede-auteur boek ‘De JIM-aanpak’

Dit evenement geldt als één van de vijf thema's van de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp. Sessies kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Bekijk het gehele overzicht van sessies.

Meer lezen over Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp (3)
Datum: 03-08-2017 Locatie: Stadskantoor van de gemeente Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp (4)

Samenwerking Veilig Thuis en wijkteams

Samen VeiligAls de veiligheid van een kind in het geding is, luistert samenwerking nauw. Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen wijkteams en Veilig Thuis? Zijn de afspraken voor iedereen helder. Hoe zorg je dat de verschillende professionals elkaar begrijpen en elkaar versterken?

Deze sessie biedt concrete handvatten om ook in uw jeugdregio de samenwerking tussen Veilig Thuis en wijkteams te verbeteren. Begeleider: Tanno Klijn, bestuurder Samen Veilig Midden-Nederland

Dit evenement geldt als één van de vijf thema's van de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp. Sessies kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Bekijk het overzicht van sessies.

Datum: 17-08-2017 Locatie: Stadskantoor van de gemeente Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp (5)

Professionalisering van de jeugdhulp, jeugdbescherming en wijkteams

Wat is de juiste professional op de juiste plek? Deze vraag speelt voor lokale teams, maar is ook van belang voor jeugdzorgaanbieders. Om samen te kunnen werken is het immers cruciaal om van elkaar te weten van welke competenties je uit kunt gaan en hoe je elkaar kunt versterken. Begeleider: Ineke Hoekstra, AEF

Dit evenement geldt als één van de vijf thema's van de Summerschool Zorglandschap Specialistische Jeugdhulp. Sessies kunnen afzonderlijk worden gevolgd. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Bekijk het gehele overzicht van sessies.

Datum: 31-08-2017 Locatie: Stadskantoor van de gemeente Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
8e Jaarcongres LVB.

De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek zijn de afgelopen jaren scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. Dit is na te lezen in de feiten en cijfers van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

De problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is steeds complexer geworden. Die problemen zijn lastig te herkennen en te beoordelen en omdat LVB’ers zichzelf vaak overschatten en niet willen onderdoen voor anderen, hebben ze de neiging zorg en ondersteuning te mijden. Ook de omgeving overschat deze groep dikwijls, met als gevolg dat LVB’ers worden overvraagd. Gevolg is dat er nog meer problemen en frustraties ontstaan die uiteindelijk tot gedrags- of verslavingsproblemen of zelfs tot criminaliteit kunnen leiden.

Tijdens dit congres gaan de sprekers in op bovenstaande vragen. Naast onderzoek worden er ook methoden gepresenteerd, die voor LVB’ers met specifieke zorgvragen zijn ontwikkeld.

Datum: 12-09-2017 Locatie: Buitensociëteit, Zwolle
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Herstel en Filosofie, lezing over open ruimte, zin en betekenis

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentie. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk. Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rondom de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.

In de lezingen ligt de focus op:

  1. Ter discussie stellen, bekritiseren en openbreken van de vermeende vaste betekenissen van de begrippen depressie en psychose, die vaak verbonden zijn met ingesleten manieren van spreken in medicaliserend taalgebruik.
  2. Beschouwingen en ervaringen aanreiken rondom spirituele ruimte, ziel, ‘resonantieruimte’ en soortgelijke complexe begrippen die verwijzen naar een ervaringsveld dat zich niet zo eenvoudig voor heldere verwoording en kant-en-klare betekenisgeving leent.

Sprekers op  september zijn Gerard Visser (Herstel: erkenning van de zielsdimensie) en Dienke Boertien (Oorsprong en ontwikkeling van herstel).

Datum: 15-09-2017 Locatie: Zaalverhuur 7 Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Vlaams Congres 'Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie'

Het 11de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie vindt plaats in Gent. Deze editie heeft als centraal thema "Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren."

Blijdschap, frustratie, trots, verdriet, … emoties maken deel uit van ons dagelijks leven. Al van op jonge leeftijd leren kinderen hiermee omgaan. Ze doen dit in interactie met hun ouders en ruimere omgeving, soms onder complexe omstandigheden. Dat dit niet steeds eenvoudig is, blijkt uit het grote aantal kinderen en jongeren met emotionele problemen. Problemen met gehechtheid en regulatie, opstandig gedrag, faalangst, depressie, rouw en bipolaire stoornis zijn slechts een aantal voorbeelden van de problemen die zich doorheen de ontwikkeling kunnen stellen. 

Datum: 20-09-2017 t/m 21-09-2017 Locatie: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Gent
Bereken uw route
Meer informatie >
Hoogbegaafdheid - 2e editie

Wie hoogbegaafd is, is niet alleen heel intelligent. We spreken pas van hoogbegaafdheid als een kind, behalve een (heel) hoog IQ, óók over een creatief brein en een groot doorzettingsvermogen beschikt. Deze kinderen zijn meesters in "out of the box"-denken en hebben qua intellectuele ontwikkeling een grote voorsprong op leeftijds- en klasgenoten. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar het is niet alléén maar fijn wanneer kinderen hoogbegaafd zijn.

Zo moeten ze op school en thuis wel de juiste uitdaging ervaren. Krijgen ze die niet, dan gaan ze met een beetje pech onderpresteren en kunnen ze gedragsproblemen ontwikkelen. Maar hoe kom je dan tegemoet aan hun onderwijsbehoeften? En hun sociale behoeften? Door hun ontwikkelingsvoorsprong worden ze immers vaak niet begrepen door hun leeftijdsgenoten.

Ook is niet altijd duidelijk of een kind hoogbegaafd is. Hoe zie je dat? Want soms lijkt hoogbegaafdheid wel erg op bijvoorbeeld autisme. En wat als een kind een groot verschil tussen verbale en performale intelligentie laat zien? 

Op dit congres delen vooraanstaande wetenschappers en ervaren uitvoerend werkers hun inzichten en werkwijzen met betrekking tot deze en vele andere vragen over hoogbegaafdheid met de deelnemers.

Datum: 26-09-2017 Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO kinderen en hun ouders

Bij KOPP/KVO-problematiek heeft een individuele ouder weliswaar problemen maar binnen de kortste keren is het kind er bij betrokken zonder dat ouders of buitenstaanders zich dat (voldoende) realiseren.  De individuele psychiatrische en/of verslavingsproblemen van de ouder worden al snel een gezinsprobleem en vormen een verhoogd risico op problematiek bij het kind. Hulp bieden aan deze kinderen is dan ook cruciaal.

Tijdens  het congres zal deze problematiek meer dan eens aan de orde komen. Ook worden de verschillende vormen van hulpverlening met betrekking tot KOPP/KVO-hulpverlening besproken.

Datum: 26-09-2017 Locatie: Reehorst, Ede
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
2e Bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’

. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie is een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016.

Het programma krijgt vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbeschermingbestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt en de Samenwerkende Inspecties Jeugd. Ook in deze editie wordt toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurdersover wat zij vanuit hun positie kunnen doen om de privacy van jeugdigen te beschermen.Voor de zomer ontvangt u het volledige programma.

Tijdens deze tweede editie wordt ook de Privacy app Jeugd gelanceerd, een praktisch hulpmiddel voor jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders bij vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Datum: 27-09-2017 Locatie: ergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jongerenevent Stress to Impress

Op 28 september 2017 organiseren MIND & To my loved ones het jongerenevent ‘Stress to Impress’ op de VU in Amsterdam. Tijdens het event gaat de documentaire ‘Stress to Impress’ in première en krijgen bezoekers op een interactieve en luchtige manier informatie over prestatiedruk door o.a. filosoof Bas Haring & Olympisch schaatser Stefan Groothuis.
Het doel: jongeren tools en tips te bieden om relaxed het nieuwe schooljaar in te gaan.

Maar liefst 79% van de jongeren ervaart prestatiedruk en 45% van de jongeren is wel eens thuisgebleven van school of studie omdat zij oververmoeid of opgebrand waren van de stress. Alles moet steeds maar beter en sneller en dat geeft jongeren vaak het gevoel dat ze nooit aan het perfecte plaatje kunnen voldoen. 

Datum: 28-09-2017 Locatie: VU Amsterdam, De Boelelaan 1105
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Op deze 5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hoort u uiteraard de actuele ontwikkelingen op dit gebied en we bespreken de samenhang tussen lichaam en geest, die zo’n belangrijke rol speelt bij SOLK. Ook zoomen we in op levensloopgeneeskunde aan de hand van het chronisch vermoeidheidsyndroom. ’s Middags stelt u uw eigen programma samen door een keuze te maken uit de parallelsessies. Hierbij is aandacht voor SOLK in het onderwijs, ouders die de klachten van hun kind in stand houden, interculturele communicatie en het verankeren van de multidisciplinaire samenwerking in een netwerk. 

Datum: 04-10-2017 Locatie: Aristo Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren.  Of het kind woont niet meer thuis, waardoor de frequentie en duur van het contact tussen ouders en kind beperkt zijn.

Datum: 05-10-2017 Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Vijfde landelijke CELEVT congres

Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en   4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Datum: 11-10-2017 Locatie: Congres en meeting center ‘Eenhoorn’, Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jong & depressief

Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren. Over problemen praten is juist moeilijk. Hoe weet u zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?
Vier op de tien jongeren tussen de 13 en 24 jaar kampen met psychische klachten als somberheid en angst.

Psychische klachten zijn voor jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!

Datum: 01-11-2017 Locatie: NH, Stationsstraat 75 3811 MH Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jaarcongres Jeugdzorg Het kind centraal

Bieden we kinderen in Nederland nog wel de hulp waar zij recht op hebben? Hoe waarborgen we dat kinderen en hun ouders de toegang tot jeugdhulp blijven vinden? En, hoe houden we oog voor passende ondersteuning, hulp en zorg, die daadwerkelijk aansluit op wat het kind nodig heeft?

Kom naar het Jaarcongres Jeugdzorg en

  • Leer hoe een gekantelde aanpak als De Nieuwe Route de jeugdzorg verder kan helpen transformeren.
  • Ontdek hoe ‘domein overstijgend samenwerken’ daadwerkelijk de ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kan komen.
  • Ontvang handvatten om jouw werk beter te laten aansluiten op een diverse zorgpopulatie.
  • Leer of kinderen die onveilig opgroeien in Nederland nog wel de hulp krijgen waar zij recht op hebben.
Datum: 15-11-2017 Locatie: Reehorst, Ede
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Duo's van deskundigen

Op 23 november presenteren duo's van deskundigen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Denk aan een huisarts en een wijkteammedewerker, een psycholoog en een intern begeleider, een beleidsmedewerker van een gemeente en een psychiater. Ontdek hoe zij samenwerken en samen ontwikkelen om kinderen en jongeren betere hulp te kunnen bieden. Daarnaast presenteren wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Datum: 23-11-2017 Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen
Bereken uw route
Meer informatie >
18 jaar en hoe nu verder - 2e editie

Wanneer jongeren die gebruik maken van jeugdhulp 18 worden, mogen zij zelf beslissen of ze nog verdere hulp willen. Maar vaak kunnen ze juist vanwege de problemen waardoor ze in de jeugdzorg terecht kwamen, daar zelf geen weloverwogen beslissing over nemen. Vaak zijn deze jongeren immers licht verstandelijk beperkt, hebben ze psychiatrische problemen, een problematisch sociaal netwerk en overschatten ze hun eigen zelfredzaamheid.

De achttiende verjaardag is vaak het moment waarop jonge mensen die keihard zorg nodig hebben, buiten de boot vallen. De praktijk leert dat ze na een paar jaar vaak wel weer terug in de hulpverlening komen, maar dan zijn de problemen in de tussentijd veelal geëscaleerd. En dat moeten we toch niet willen? Daar ligt dus een taak voor de hulpverlening. Maar dat is geen eenvoudige opgave, want wetgeving, gemeentes en organisaties werken daar niet altijd even goed aan mee.

Hoe je desondanks deze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk kunt ondersteunen over de grenzen van hun achttiende verjaardag heen, daarover leveren de sprekers op dit congres een bijdrage.

Datum: 14-12-2017 Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Nascholingscylcus De Rümke Cursus

In een poging tegenwicht te bieden aan de aandacht voor de allernieuwste ontwikkelingen in de psychiatrie, heeft de jaarlijkse nascholingscylcus de Rümke Cursus een aantal prominente opleiders in de psychiatrie weten te verleiden om over de kunst van hun vak te vertellen. Hoe vullen prof. dr. Damiaan Denys, prof. dr. Richard Oudevoshaar, dr. Pieter Troost, dr. Jeroen van Waarde, dr. Koen Grootens, prof. dr. Jan van den Bout en dr. Joeri Tijdink hun vak lege artis - volgens de regelen der kunst - in?

Op donderdag 25 januari 2018 vindt de eerste editie van de Rümke Cursus plaats. Het accent ligt die dag op affectieve stoornissen, maar iedere editie staan praktische toepasbaarheid, klinische beelden, behandelprincipes en professionaliteit centraal. Door de nadruk op de levensloop zijn de lezingen zowel voor behandelaars in de volwassenpsychiatrie geschikt als voor behandelaars in de jeugd/ouderenpsychiatrie. Alle lezingen starten met een gevalsbeschrijving en lichten klinische beslismomenten uit die in interactie met de zaal en met theoretische onderbouwing besproken worden.

Inschrijven kan tot november met korting.

Datum: 25-01-2018 Locatie: Antropia Driebergen
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
World Congress of Psychotherapy 2018 PSYCHOTHERAPY, STRONGER THROUGH DIVERSITY

The International Federation for Psychotherapy (IFP) has invited the Dutch Psychotherapy Association (NVP) to organize the 22nd International Congress on Psychotherapy in 2018, June 7-9 in Amsterdam, the Netherlands.

CALL FOR ABSTRACTS

In a rather divided psychotherapy world - reflected in competing theoretical perspectives - we would like to stress the power of collaboration to optimize a patient centered approach in clinical practice from a diverse perspective. Therefore we have chosen as theme 'Psychotherapy; stronger through diversity'.

We especially welcome abstracts that reflect either diverse theoretical or clinical views, or presentations with an over-arching approach. What do we know about what actually works in psychotherapy? What are the mechanisms of change? Which neurobiological processes are relevant for mental improvement? How do recently developed methods for analysis of clinical and research data become helpful in selecting the best treatment for an individual patient? How will psychotherapy remain economically sustainable?

In addition, clinical practice is challenged to create new and feasible interventions for online applications. Which interventions are fit to be transformed into an overarching format?

According to its mission statement, the aim of the IFP is to promote, endorse and maintain high professional and ethical standards of psychotherapy in practice, research, and training. The IFP fosters a worldwide intercultural, interdisciplinary dialogue and mutual learning among psychotherapists, psychotherapy researchers, psychotherapeutic orientations, traditions, and related sciences. The IFP provides a platform for the development of theories, methods and treatment approaches, and promotes the integration of psychotherapeutic thinking in clinical and non-clinical fields.


Datum: 07-06-2018 t/m 09-06-2018 Locatie: Beurs van Berlage Damrak 243 1012 ZJ Amsterdam The Netherlands
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren