• Agenda

Agenda

5e Landelijke Studiedag Multiprobleemgezinnen

Zowel op inhoudelijk als beleidsmatig gebied gebeurt er veel in de hulpverlening voor gezinnen met complexe problematiek. Hier is de laatste tijd steeds meer aandacht voor, zowel in het werkveld als in de media. Wat doet deze complexe gezinsproblematiek met de professional?

Tijdens deze studiedag komen actuele ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de veranderende kaders en richtlijnen aan bod. Daarnaast krijgt u handvatten voor het werken met de richtlijnen. Tevens is er aandacht voor wijkgericht werken en de gevolgen daarvan.

Doelgroep: Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen, beleidsmakers en managers zijn ook van harte welkom.

Datum: 29-11-2017 Locatie: Aristo, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie >
18 jaar en hoe nu verder - 2e editie

Wanneer jongeren die gebruik maken van jeugdhulp 18 worden, mogen zij zelf beslissen of ze nog verdere hulp willen. Maar vaak kunnen ze juist vanwege de problemen waardoor ze in de jeugdzorg terecht kwamen, daar zelf geen weloverwogen beslissing over nemen. Vaak zijn deze jongeren immers licht verstandelijk beperkt, hebben ze psychiatrische problemen, een problematisch sociaal netwerk en overschatten ze hun eigen zelfredzaamheid.

De achttiende verjaardag is vaak het moment waarop jonge mensen die keihard zorg nodig hebben, buiten de boot vallen. De praktijk leert dat ze na een paar jaar vaak wel weer terug in de hulpverlening komen, maar dan zijn de problemen in de tussentijd veelal geëscaleerd. En dat moeten we toch niet willen? Daar ligt dus een taak voor de hulpverlening. Maar dat is geen eenvoudige opgave, want wetgeving, gemeentes en organisaties werken daar niet altijd even goed aan mee.

Hoe je desondanks deze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk kunt ondersteunen over de grenzen van hun achttiende verjaardag heen, daarover leveren de sprekers op dit congres een bijdrage.

Datum: 14-12-2017 Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Studiedag: Etnopsychiatrie

Twee studiedagen die apart gevolgd kunnen worden.

15 december 2017
Een studiedag met Marie Rose Moro en Gesine Sturm. Voertaal: Engels en Nederlands.

16 december 2017 
Masterclass over de groepstherapeutische benadering (‘dispositif’) behorende bij de etnopsychiatrie: een benadering waarin met meerdere behandelaren wordt gewerkt met een gezin. 

Meer informatie over programma en kosten, bekijk de PDF*.

* Indien u zich voor 1 november inschrijft, ontvangt u €20 korting.

Datum: 15-12-2017 t/m 16-12-2017 Locatie: De Nieuwe KHL i.c.m. Lloyd Hotel & Culturele Ambassade te Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Landelijke Studiedag - Praten met Pubers

De puberteit staat bekend als een leeftijdsfase waarin kinderen belangrijke ontwikkelingen doormaken, waarin tieners zich zowel lichamelijk als psychisch en sociaal-emotioneel razendsnel en soms stormachtig ontwikkelen. Gierende hormonen, de overgang van de ene school naar de andere, meer vrijheden en verantwoordelijkheden, veranderende groepsdruk, liefdespartners, een veranderende relatie met ouders... Het valt dus niet altijd mee om puber te zijn, maar het is ook vaak een enorme uitdaging om als professional in de hulpverlening of het onderwijs met deze fascinerende leeftijdsgroep om te gaan. Ze vertonen soms lastig gedrag en het lijkt soms onmogelijk om met ze te praten.

Ouders, hulpverleners en docenten begrijpen niet altijd even goed wat zich in de puberwereld afspeelt. En zeker wanneer het gaat om spanningen in het gezin, sterke stemmingswisselingen of lastige situaties op school, kunnen handelingsverlegenheid en irritatie de overhand nemen. In de hulpverlening vallen pubers regelmatig tussen wal en schip, maar ook in het onderwijs, binnen buurtnetwerken, kinderbescherming en justitie, worden pubers gezien als een moeilijke groep om mee te werken.

Wat speelt zich af in het puberbrein? Wat is normaal gedrag en wat niet? Waar zitten risicofactoren en hoe anticipeer of reageer je daarop? Hoe krijg je grip op hun gedrag en ga je om met conflicten? Hoe zorg je voor open communicatie? Hoe ga je om met issues als seks en drugs? En met motivatieproblemen op school of thuis?

Deze en verschillende andere vragen staan centraal tijdens deze praktijkgerichte studiedag waar vijf experts in zullen gaan op het functioneren van pubers en hoe hiermee om te gaan.

Datum: 18-01-2018 Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Symposium DIALOGUE FIRST Peer-supported Open Dialogue

Vooraankondiging

Symposium DIALOGUE FIRST Peer-supported Open Dialogue, de eerste ervaringen in Nederland.

Het werkelijk horen van de klant opent de weg naar herstel en naar een betekenisvolle inzet van de zorg. Peer-supported Open Dialogue (POD) blijkt hiervoor een geschikte manier van werken. 

Na een jaar leren over POD en de eerste toepassing in de praktijk willen we graag onze ervaringen delen. Eenmaal vertrouwd met de principes van POD kun je niet meer anders werken: de dialoog staat altijd voorop.

Meer informatie via de link. Inschrijven kan binnenkort.

Datum: 19-01-2018 Locatie: The Colour Kitchen, Utrecht-Zuilen.
Bereken uw route
Meer informatie >
Nascholingscylcus De Rümke Cursus

In een poging tegenwicht te bieden aan de aandacht voor de allernieuwste ontwikkelingen in de psychiatrie, heeft de jaarlijkse nascholingscylcus de Rümke Cursus een aantal prominente opleiders in de psychiatrie weten te verleiden om over de kunst van hun vak te vertellen. Hoe vullen prof. dr. Damiaan Denys, prof. dr. Richard Oudevoshaar, dr. Pieter Troost, dr. Jeroen van Waarde, dr. Koen Grootens, prof. dr. Jan van den Bout en dr. Joeri Tijdink hun vak lege artis - volgens de regelen der kunst - in?

Op donderdag 25 januari 2018 vindt de eerste editie van de Rümke Cursus plaats. Het accent ligt die dag op affectieve stoornissen, maar iedere editie staan praktische toepasbaarheid, klinische beelden, behandelprincipes en professionaliteit centraal. Door de nadruk op de levensloop zijn de lezingen zowel voor behandelaars in de volwassenpsychiatrie geschikt als voor behandelaars in de jeugd/ouderenpsychiatrie. Alle lezingen starten met een gevalsbeschrijving en lichten klinische beslismomenten uit die in interactie met de zaal en met theoretische onderbouwing besproken worden.

Inschrijven kan tot november met korting.

Datum: 25-01-2018 Locatie: Antropia Driebergen
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
Jaarlijks congres LVB

Het vijfde jaarlijks congres over het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) staat in het teken van communicatie en interactie met volwassenen en kinderen met een LVB. In het werken met deze bijzondere groep mensen is communicatie en interactie tenslotte álles.

Hoe heeft een LVB impact op de communicatie met iemands sociale omgeving en professionals? Hoe communiceer je met iemand die behalve een LVB ook autisme heeft? Of een migratie-achtergrond? Hoe praat je over gevoelige thema's als seksualiteit of huisregels? Hoe voorkom je dat je teveel stuurt in de communicatie met hen? Hoe gebruik je visualisatie? Waar let je op wanneer je hen inspraak geeft of ondersteunt in het nemen van beslissingen? Bij deze en andere, soortgelijke thema's staan de sprekers op dit congres stil.

Datum: 25-01-2018 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren

Herkenning, erkenning en nieuwe inzichten

Slaaptekort is een toenemend probleem onder adolescenten. Jongeren hebben vaker dan andere leeftijdsgroepen te maken met slaapproblemen.

Op woensdag 31 januari 2018 organiseert Medilex de landelijke studiedag 'Slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren'. Tijdens dit congres krijgt u handvatten voor het signaleren en behandelen van slaapproblemen en -stoornissen bij jongeren.

Datum: 31-01-2018 Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Driebergen
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Congres Comorbiditeit bij Autisme

Passende zorg voor kinderen en jongeren

Bij 70% van de kinderen en jongeren met autisme is sprake van bijkomende problematiek (comorbiditeit). Onder meer depressie, ADHD en slaapstoornissen komen vaak voor in combinatie met autisme. Bij autisme is het lastig om comorbiditeit vast te stellen. Het gevolg hiervan is dat kinderen en jongeren met autisme vaak onvoldoende of verkeerd worden behandeld. 

Leer op 6 februari 2018 comorbiditeit bij kinderen en jongeren met autisme herkennen en bied daarop passende zorg! Tijden: 9.30 - 16.00 uur. 

Datum: 06-02-2018 Locatie: Stationsstraat 75, Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
World Congress of Psychotherapy 2018 PSYCHOTHERAPY, STRONGER THROUGH DIVERSITY

The International Federation for Psychotherapy (IFP) has invited the Dutch Psychotherapy Association (NVP) to organize the 22nd International Congress on Psychotherapy in 2018, June 7-9 in Amsterdam, the Netherlands.

CALL FOR ABSTRACTS

In a rather divided psychotherapy world - reflected in competing theoretical perspectives - we would like to stress the power of collaboration to optimize a patient centered approach in clinical practice from a diverse perspective. Therefore we have chosen as theme 'Psychotherapy; stronger through diversity'.

We especially welcome abstracts that reflect either diverse theoretical or clinical views, or presentations with an over-arching approach. What do we know about what actually works in psychotherapy? What are the mechanisms of change? Which neurobiological processes are relevant for mental improvement? How do recently developed methods for analysis of clinical and research data become helpful in selecting the best treatment for an individual patient? How will psychotherapy remain economically sustainable?

In addition, clinical practice is challenged to create new and feasible interventions for online applications. Which interventions are fit to be transformed into an overarching format?

According to its mission statement, the aim of the IFP is to promote, endorse and maintain high professional and ethical standards of psychotherapy in practice, research, and training. The IFP fosters a worldwide intercultural, interdisciplinary dialogue and mutual learning among psychotherapists, psychotherapy researchers, psychotherapeutic orientations, traditions, and related sciences. The IFP provides a platform for the development of theories, methods and treatment approaches, and promotes the integration of psychotherapeutic thinking in clinical and non-clinical fields.


Datum: 07-06-2018 t/m 09-06-2018 Locatie: Beurs van Berlage Damrak 243 1012 ZJ Amsterdam The Netherlands
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren