• Agenda

Agenda

Congres / Studiedag 'Psychische problemen en ouderschap'

Hoe kun je als GGZ-professional bijdragen aan het versterken van de ouderrol van cliënten die ook vader of moeder zijn? Dat is belangrijk, want dat levert bijdrage aan het herstel van de psychische problematiek én verkleint ook de kans op psychische problemen bij het kind.

Het programma bestaat uit 3 delen met per deel een plenaire lezing en een aantal workshops.

 • deel 1: Hoe doorbreken we de cirkel? start met een inleiding door bijzonder hoogleraar Majone Steketee, over de risico’s voor kinderen indien een ouder een psychische aandoening heeft. Waarom specifieke aandacht voor kinderen en de ouder-kindrelatie nodig is in de praktijk van de volwassen GGZ.
 • deel 2: Kwetsbaar ouderschap: contextueel behandelen wordt ingeleid door systeemexpert Sander van Arum. Hij gaat in op de vraag wat je als ketenpartners van elkaar nodig hebt als je samenwerkt bij multiproblematiek.
 • deel 3: Samenwerken voor goed ouderschap wordt ingeleid door hoogleraar Philippe Delespaul, die ingaat op de vraag hoe professionals van de verschillende disciplines meer als collega’s gaan samenwerken. 

Hoewel uw deelname aan dit congres gratis is, wordt u als u zich inschrijft, gevraagd naar uw factuur adres. Dit is in verband met de annuleringsregeling, namelijk dat kosten (€35) in rekening worden gebracht indien na 22 februari 2018 afmeldt. Accreditaties zijn aangevraagd.

Datum: 08-03-2018 Locatie: Antropia, Driebergen
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
18e Nationaal Autisme Congres

Het 18e Nationaal Autisme Congres zoomt in op zowel diagnostiek als behandeling als het gaat om (jonge) kinderen, volwassenen en ouderen. Het 18e Nationaal Autisme Congres schenkt aandacht aan:

 • het vroege autisme fenotype
 • het vrouwelijk autisme fenotype 
 • PDA (Pathological Demand Avoidance) als autismesubgroep
 • syndromen bij autisme
 • gedragsproblemen bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking
 • kwaliteit van leven
 • reduceren van stigma

Inschrijving tegen gereduceerd tarief van € 195,00 is mogelijk tot en met 15 januari 2018. Vanaf 16 januari 2018 geldt het normale tarief van € 295,00. Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 09-03-2018 Locatie: De doelen, Rotterdam
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Jubileumcongres van De Evenaar: Met het oog op de toekomst

Nieuwe kennis opdoen, een blik in de toekomst werpen, mensen van verschillende organisaties of disciplines ontmoeten, dat is wat De Evenaar beoogt op het jubileumcongres ter gelegenheid van haar 15 jarig bestaan. 

Belangrijkste inhoud en trends

 • De eerste lezing is van Gloria Wekker, zij is hoogleraar antropologie en winnaar van de Joke Smit Emancipatieprijs. Zij heeft in Nederland een discussie op gang gebracht over emancipatie en racisme in de samenleving. Ook over asielzoekers en vluchtelingen zijn de meningen in Nederland verdeeld. Maar hoe gaan we daar nu en in de toekomst mee om?
 • 3MDR als methode van de toekomst, waarbij EMDR en een virtuele omgeving hand in hand gaan.
 • Cultural neuroscience, een sterk opkomende discipline waarin culturele aspecten van de werking van het brein centraal staan. 
 • Multi-family therapy en de ontwikkelingen daarin

Bekijk ook het programma jubileumcongres De Evenaar

Datum: 15-03-2018 Locatie: De Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
10e Nationaal Mediawijsheid Congres

Congresthema: digitale & media-ethiek 

We bespreken in alle openheid de dilemma’s waar media-makers en jeugdprofessionals in hun alledaagse praktijk voor staan, en de keuzes die zij maken. Het jaarlijkse Nationaal Mediawijsheid Congres wordt bezocht door 450 mediawijsheid-professionals afkomstig uit onderwijs, bibliotheek, mediatheek, jeugdhulpverlening e.a. Velen van zijn gecertificeerd Nationaal MediaCoach. Het congres is hét mediawijsheid-evenement in Nederland en België. Het congres is te Ede, aanvang om 12.00 uur.

Debat en workshops: na het plenaire debat kiezen de deelnemers uit 18 workshops met allerlei mediawijsheid thema’s, zoals: radicalisering via sociale media, programmeren voor kleuters, het Nationaal Media Paspoort voor het speciaal onderwijs, mediawijsheid in de klas, educatie tegen nepnieuws e.a. Ook de ombudsmannen van NPO en Trouw geven een workshop.

Datum: 28-03-2018 Locatie: Congrescentrum De Reehorst, Ede
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Huisartsbeurs 2018 - Gezonde ambitie

Op zaterdag 7 april 2018 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de elfde editie plaats van de LHV Huisartsbeurs. Het programma 2018 heeft 'Gezonde ambitie' als thema.

Als huisarts maakt u keuzes. U hebt ambities en de energie om uw patiënten te helpen. U doet waar u goed in bent. U legt de focus op uw sterke kanten als mens en als arts. Daar steekt u graag uw tijd in. En zo richt u graag uw praktijk in. Werken in de huisartsenzorg is een beroep waar veel mensen voldoening uithalen en trots op zijn. Dat gevoel versterken we graag.

Deelname is gratis voor u en uw praktijkmedewerkers. Inschrijving vooraf is wel verplicht. U kunt direct inschrijven.

Datum: 07-04-2018 Locatie: Jaarbeurs Utrecht (P4 parkeren)
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden > Meer informatie en aanmelden >
NVVP Voorjaarscongres 2018

Thema: Translationele uitdagingen in de psychiatrie

Het verhaal van de patient vertalen, is een dagelijkse uitdaging voor iedere psychiater. Hoe vertalen we klachten en belevingen van de patient naar een diagnose, en naar bestaande en nieuwe interventies? Hoe vertalen we dit verhaal naar toetsbare hypothesen om de wetenschap vooruit te helpen? En andersom, hoe vertalen we de alsmaar groeiende stroom aan (neuro)wetenschappelijke bevindingen naar de individuele klacht en beleving van de patiënt? Deze vertaling is één van de grote opdrachten waar de psychiatrie de komende jaren voor staat. 

Aan het NVVP Voorjaarscongres nemen jaarlijks zo'n 2300 psychiaters deel. Vanaf februari 2018 kunt u zich inschrijven. Bekijk de terugblik 2017 video (3 minuten).

Datum: 11-04-2018 t/m 13-04-2018 Locatie: Congrescentrum MECC, Maastricht
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres Werken aan Samenspel. Het congres biedt u verdieping van een aantal capita selecta die in het Handboek Psychiatrie en LVB worden beschreven. Zo behandelen de auteurs en (internationale) gastsprekers diagnostiek, psychologische behandeling en farmacologische behandeling bij LVB. Er is ook ruimte voor verbreding met vernieuwende onderwerpen als socialmediagebruik bij LVB, tripple-problematiek (verslaving, psychiatrie en LVB) en bijvoorbeeld opname vervangende klinische behandeling (high intensive care en intensive home treatment).

Relevantie

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis. Zo verscheen in 2016 het Handboek Psychiatrie en LVB. Jeugd-GGZ, scholen, VG-zorg en wijkteams werken sinds de transitie meer en meer samen. Een goede zaak!

Het is tijd voor een update, waarin het toenemende samenwerking tussen wetenschap en praktijk, behandelaar en patiënt, jeugd GGZ en VG zorg samen komen. Waarin we, kortom, werken aan samenspel!

Programma

In de ochtend geven nationale en internationale experts waaronder, prof. Angela Hassiotis, University College London, lezingen over LVB en psychiatrie. Na de lunch is er in vier workshoprondes ruimte voor interactie en verdieping.

Er is accreditatie aangevraagd bij de FGzPt, NVvP, NIP, VGCt en SKJ.

Datum: 17-05-2018 Locatie: Leidseweg 90, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jeugd in Onderzoek 2018: 'Weten, leren en doen wat werkt'

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector.

Doel van dit congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Speciale focus ligt dit jaar op het thema: 'gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener'.

Aanmelden voor congres Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2018 via www.jeugdinonderzoek.nl. Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 24-05-2018 Locatie: Hotel Casa, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
Trauma bij kinderen - Studiedag jeugd(gezondheids)zorg en ggz

Het plotseling overlijden van een ouder, seksueel misbruik of huiselijk geweld…

Veel kinderen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een trauma. Goede begeleiding passend bij de traumatische gebeurtenis is noodzakelijk om het trauma te verwerken.

Deze studiedag voor professionals in de jeugd(gezondheids)zorg en de (j)ggz gaat over signaleren, bejegenen en ondersteunen. De prijs voor deze bijeenkomst is € 395,- voor het dagprogramma.

Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 30-05-2018 Locatie: Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jubileumfestival: 25 jaar Verwey-Jonker Instituut

Save the date 

Het Verwey-Jonker Instituut bestaat 25 jaar, meer informatie volgt nog.

Over Verwey Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Thema's zijn armoede, zorg, veiligheid, opvoeding en integratie.

Datum: 31-05-2018 Locatie: volgt
Bereken uw route
Meer informatie >
World Congress of Psychotherapy 2018 PSYCHOTHERAPY, STRONGER THROUGH DIVERSITY

The International Federation for Psychotherapy (IFP) has invited the Dutch Psychotherapy Association (NVP) to organize the 22nd International Congress on Psychotherapy in 2018, June 7-9 in Amsterdam, the Netherlands.

CALL FOR ABSTRACTS

In a rather divided psychotherapy world - reflected in competing theoretical perspectives - we would like to stress the power of collaboration to optimize a patient centered approach in clinical practice from a diverse perspective. Therefore we have chosen as theme 'Psychotherapy; stronger through diversity'.

We especially welcome abstracts that reflect either diverse theoretical or clinical views, or presentations with an over-arching approach. What do we know about what actually works in psychotherapy? What are the mechanisms of change? Which neurobiological processes are relevant for mental improvement? How do recently developed methods for analysis of clinical and research data become helpful in selecting the best treatment for an individual patient? How will psychotherapy remain economically sustainable?

In addition, clinical practice is challenged to create new and feasible interventions for online applications. Which interventions are fit to be transformed into an overarching format?

According to its mission statement, the aim of the IFP is to promote, endorse and maintain high professional and ethical standards of psychotherapy in practice, research, and training. The IFP fosters a worldwide intercultural, interdisciplinary dialogue and mutual learning among psychotherapists, psychotherapy researchers, psychotherapeutic orientations, traditions, and related sciences. The IFP provides a platform for the development of theories, methods and treatment approaches, and promotes the integration of psychotherapeutic thinking in clinical and non-clinical fields.


Datum: 07-06-2018 t/m 09-06-2018 Locatie: Beurs van Berlage Damrak 243 1012 ZJ Amsterdam The Netherlands
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres - Traumasensitief werken

Dit congres over traumasensitief werken, is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken met kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bezoekers kunnen een eigen programma samenstellen op basis van workshops met een wetenschappelijke of praktische benadering.

De belangrijkste thema's op een rij:

 • de herkenning van psychotrauma bij kinderen
 • typen, oorzaken en gevolgen van psychotrauma
 • de impact van psychotrauma op gehechtheid en hechtingsproblematiek
 • traumasensitief werken in de praktijk
 • traumasensitieve didactiek en pedagogiek in het reguliere- en speciale onderwijs
 • traumasensitief begeleiden ter voorkoming van intergenerationele overdracht
 • therapeutische begeleiding van chronisch getraumatiseerde kinderen en jongvolwassenen
 • de school als context voor herstellende ervaringen

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 07 maart 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW). Diverse accreditaties zijn aangevraagd.

Datum: 07-06-2018 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres ‘Kinderen jongeren en seks'

Wat is normaal en afwijkend gedrag? Wat te doen bij zorgen omtrent seksueel misbruik?

Behandelaars die met kinderen en jongeren werken, krijgen geregeld te maken met vragen rondom seksualiteit. Dit zijn vragen die een kind zelf stelt of vragen die voortkomen uit specifiek gedrag, bijvoorbeeld omdat het gedrag niet lijkt te passen bij de leeftijd. Hoe behandelaars dit gedrag kunnen duiden en er adequaat op kunnen reageren, is waar dit congres over gaat. Impliciete kennis en aannames worden verrijkt met theoretische kennis en vooral praktische handvaten. Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Welke normen en waarden zijn belangrijk?
 • Hoe te praten met jongeren over seksualiteit?
 • Hoe te werk om het contact comfortabel te houden?
 • Waar rekening mee te houden bij autisme of een verstandelijke beperking?

Sprekers tijdens dit congres zijn ondermeer Pauline van Haastrecht, Iva Bicanic, Robert Emmen en Robert Hubers. Accredatie is aangevraagd.

Datum: 11-06-2018 Locatie: Castellum Hoge Woerd, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
F-ACT 2018 - Utrecht Domkerk

Op 20 september 2018 gaat Utrecht de verbinding tussen F-ACT, en alle nieuwe en bestaande best practices voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening als thema agenderen.

Denk hierbij aan de samenwerking tussen fact-teams en de wijkteams. Maar ook aan de samenwerking tussen resource groepen, intensive home treatment (IHT), high & intensive care (HIC), active recovery triade (ART) etc. In Utrecht gaan we laten zien en vooral ook laten proeven en ervaren hoe we al deze methodieken zo optimaal als mogelijk kunnen verbinden en borgen. Bekijk de promotievideo met quote's.

Het FACT congres 2018 wordt in samenwerking met Altrecht, gemeente Utrecht, Kwintes, Lister, Enik recovery college, Zilveren Kruis, Jelinek en Resilience+ georganiseerd. De kosten zijn 275€ ex btw per deelnemer.

Datum: 20-09-2018 Locatie: Domkerk Utrecht, Achter de Dom 1, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 5de editie

Thema "gehechtheid met een kwetsbaarheid"

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en/of kind sprake is van een kwetsbaarheid. Daarbij kun je denken aan mensen met faalangst, een (licht) verstandelijke beperking, autisme en/of gedragsproblemen. Maar een migratie-achtergrond kan bijvoorbeeld ook een kwetsbaarheid zijn. Denk daarbij aan de gevolgen van een migratietrauma of onvoldoende op de eigen cultuur aansluitende hulpverlening.

Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een interessant en praktijkgericht programma-aanbod. Accreditatie is aangevraagd. 

Datum: 11-10-2018 Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren