• Agenda

Agenda

Vlaams Congres 'Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie'

Het 11de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie vindt plaats in Gent. Deze editie heeft als centraal thema "Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren."

Blijdschap, frustratie, trots, verdriet, … emoties maken deel uit van ons dagelijks leven. Al van op jonge leeftijd leren kinderen hiermee omgaan. Ze doen dit in interactie met hun ouders en ruimere omgeving, soms onder complexe omstandigheden. Dat dit niet steeds eenvoudig is, blijkt uit het grote aantal kinderen en jongeren met emotionele problemen. Problemen met gehechtheid en regulatie, opstandig gedrag, faalangst, depressie, rouw en bipolaire stoornis zijn slechts een aantal voorbeelden van de problemen die zich doorheen de ontwikkeling kunnen stellen. 

Datum: 20-09-2017 t/m 21-09-2017 Locatie: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Gent
Bereken uw route
Meer informatie >
Weet Event over eetstoornissen

Het jaarlijkse Weet Event vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 september in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Weet, vereniging rond eetstoornissen, is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving. Weet zet zich in voor verbetering van de zorgketen eetstoornissen vanuit verbinding met alle belanghebbenden.

Datum: 22-09-2017 Locatie: Spoorwegmuseum, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Hoogbegaafdheid - 2e editie

Wie hoogbegaafd is, is niet alleen heel intelligent. We spreken pas van hoogbegaafdheid als een kind, behalve een (heel) hoog IQ, óók over een creatief brein en een groot doorzettingsvermogen beschikt. Deze kinderen zijn meesters in "out of the box"-denken en hebben qua intellectuele ontwikkeling een grote voorsprong op leeftijds- en klasgenoten. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar het is niet alléén maar fijn wanneer kinderen hoogbegaafd zijn.

Zo moeten ze op school en thuis wel de juiste uitdaging ervaren. Krijgen ze die niet, dan gaan ze met een beetje pech onderpresteren en kunnen ze gedragsproblemen ontwikkelen. Maar hoe kom je dan tegemoet aan hun onderwijsbehoeften? En hun sociale behoeften? Door hun ontwikkelingsvoorsprong worden ze immers vaak niet begrepen door hun leeftijdsgenoten.

Ook is niet altijd duidelijk of een kind hoogbegaafd is. Hoe zie je dat? Want soms lijkt hoogbegaafdheid wel erg op bijvoorbeeld autisme. En wat als een kind een groot verschil tussen verbale en performale intelligentie laat zien? 

Op dit congres delen vooraanstaande wetenschappers en ervaren uitvoerend werkers hun inzichten en werkwijzen met betrekking tot deze en vele andere vragen over hoogbegaafdheid met de deelnemers.

Datum: 26-09-2017 Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres Praktische hulpverlening aan KOPP/KVO kinderen en hun ouders

Bij KOPP/KVO-problematiek heeft een individuele ouder weliswaar problemen maar binnen de kortste keren is het kind er bij betrokken zonder dat ouders of buitenstaanders zich dat (voldoende) realiseren.  De individuele psychiatrische en/of verslavingsproblemen van de ouder worden al snel een gezinsprobleem en vormen een verhoogd risico op problematiek bij het kind. Hulp bieden aan deze kinderen is dan ook cruciaal.

Tijdens  het congres zal deze problematiek meer dan eens aan de orde komen. Ook worden de verschillende vormen van hulpverlening met betrekking tot KOPP/KVO-hulpverlening besproken.

Datum: 26-09-2017 Locatie: Reehorst, Ede
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
2e Bestuurlijke conferentie ‘In goed vertrouwen; de privacy van de jeugd geborgd’

. Een conferentie voor bestuurders van gemeenten, jeugdhulpaanbieders, en beroepsorganisaties. De conferentie is een vervolg en verdieping op de succesvolle eerste conferentie die plaats vond op 22 juni 2016.

Het programma krijgt vorm in samenwerking met jeugdigen en professionals in de jeugdhulp en jeugdbeschermingbestuurders die de uitdaging van de eerste conferentie actief hebben opgepakt en de Samenwerkende Inspecties Jeugd. Ook in deze editie wordt toegewerkt naar concrete afspraken en handelingsperspectieven voor bestuurdersover wat zij vanuit hun positie kunnen doen om de privacy van jeugdigen te beschermen.Voor de zomer ontvangt u het volledige programma.

Tijdens deze tweede editie wordt ook de Privacy app Jeugd gelanceerd, een praktisch hulpmiddel voor jeugdigen, ouders, professionals en bestuurders bij vragen over privacy in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Datum: 27-09-2017 Locatie: ergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jongerenevent Stress to Impress

Op 28 september 2017 organiseren MIND & To my loved ones het jongerenevent ‘Stress to Impress’ op de VU in Amsterdam. Tijdens het event gaat de documentaire ‘Stress to Impress’ in première en krijgen bezoekers op een interactieve en luchtige manier informatie over prestatiedruk door o.a. filosoof Bas Haring & Olympisch schaatser Stefan Groothuis.
Het doel: jongeren tools en tips te bieden om relaxed het nieuwe schooljaar in te gaan.

Maar liefst 79% van de jongeren ervaart prestatiedruk en 45% van de jongeren is wel eens thuisgebleven van school of studie omdat zij oververmoeid of opgebrand waren van de stress. Alles moet steeds maar beter en sneller en dat geeft jongeren vaak het gevoel dat ze nooit aan het perfecte plaatje kunnen voldoen. 

Datum: 28-09-2017 Locatie: VU Amsterdam, De Boelelaan 1105
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
ISCPAN-conferentie (huiselijk geweld en kindermishandeling)

Tweejaarlijks wordt door de International Society for Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN) een Europese conferentie geïnitieerd en verzorgd door één van de ISPCAN-landen. Van 1 t/m 4 oktober is Den Haag gaststad voor deze internationale conferentie. Het thema: De multidisciplinaire inter-agency aanpak van kindermishandeling en intergenerationeel geweld. ISPCAN is dé internationale vereniging van professionals gericht op aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling over de hele wereld.

Datum: 01-10-2017 t/m 04-10-2017 Locatie: Den Haag
Bereken uw route
Meer informatie >
5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Op deze 5e landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) hoort u uiteraard de actuele ontwikkelingen op dit gebied en we bespreken de samenhang tussen lichaam en geest, die zo’n belangrijke rol speelt bij SOLK. Ook zoomen we in op levensloopgeneeskunde aan de hand van het chronisch vermoeidheidsyndroom. ’s Middags stelt u uw eigen programma samen door een keuze te maken uit de parallelsessies. Hierbij is aandacht voor SOLK in het onderwijs, ouders die de klachten van hun kind in stand houden, interculturele communicatie en het verankeren van de multidisciplinaire samenwerking in een netwerk. 

Datum: 04-10-2017 Locatie: Aristo Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek: hechten met hindernissen - 4de editie

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren.  Of het kind woont niet meer thuis, waardoor de frequentie en duur van het contact tussen ouders en kind beperkt zijn.

Datum: 05-10-2017 Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Vijfde landelijke CELEVT congres

Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en   4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Datum: 11-10-2017 Locatie: Congres en meeting center ‘Eenhoorn’, Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jaarcongres Multiprobleemgezinnen

Wat werkt bij het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van mulitprobleemgezinnen? Hoe kunnen actuele inzichten in de effecten van stress en het wegnemen daarvan hierbij helpen? En wat hebben we geleerd van het werken aan de gewenste integrale aanpak voor deze gezinnen? Deze vragen komen aan bod op het Jaarcongres Multiprobleemgezinnen.

Datum: 31-10-2017 Locatie: ReeHorst, Ede
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Jong & depressief

Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren. Over problemen praten is juist moeilijk. Hoe weet u zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag?
Vier op de tien jongeren tussen de 13 en 24 jaar kampen met psychische klachten als somberheid en angst.

Psychische klachten zijn voor jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Hoe ontstaat een depressie bij jongeren? Hoe maakt u de somberheid bespreekbaar en welke interventies zijn toegespitst op jongeren?

Herken een depressie bij een jongere en weet welke handelingsmogelijkheden u heeft!

Datum: 01-11-2017 Locatie: NH, Stationsstraat 75 3811 MH Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Voor de Jeugd Dag te Amsterdam

De Voor de Jeugd Dag is een jaarlijks terugkerend event en is een initiatief van de ministeries van VWS, VenJ, OCW en de VNG en wordt uitgevoerd door VNG Congressen en het Nederlands Jeugdinstituut.

Op deze dag komen 1.500 professionals, beleidsmakers en bestuurders uit alle domeinen die met jeugd te maken hebben bij elkaar. Ook de jongeren en ouders zelf zijn aanwezig. In het programma zijn ongeveer 80 workshops opgenomen.

Datum: 06-11-2017 Locatie: Amsterdam (Westergasfabriek)
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jaarcongres Jeugdzorg Het kind centraal

Bieden we kinderen in Nederland nog wel de hulp waar zij recht op hebben? Hoe waarborgen we dat kinderen en hun ouders de toegang tot jeugdhulp blijven vinden? En, hoe houden we oog voor passende ondersteuning, hulp en zorg, die daadwerkelijk aansluit op wat het kind nodig heeft?

Kom naar het Jaarcongres Jeugdzorg en

  • Leer hoe een gekantelde aanpak als De Nieuwe Route de jeugdzorg verder kan helpen transformeren.
  • Ontdek hoe ‘domein overstijgend samenwerken’ daadwerkelijk de ondersteuningsbehoeften van het kind tegemoet kan komen.
  • Ontvang handvatten om jouw werk beter te laten aansluiten op een diverse zorgpopulatie.
  • Leer of kinderen die onveilig opgroeien in Nederland nog wel de hulp krijgen waar zij recht op hebben.
Datum: 15-11-2017 Locatie: Reehorst, Ede
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres vroegsignalering bij baby's

Tijdens de derde editie van het Congres Vroegsignalering bij baby’s op 15 november 2017 staan de zorgaspecten rond het begeleiden van zowel matig als zeer prematuur geboren kinderen centraal. Actueel, want meer en meer blijkt dat er voor kinderen én ouders veel winst valt te behalen indien deze gezinnen de eerste jaren na de geboorte adequaat worden begeleid. 

Bij een te vroeg geboren kind kunnen allerlei ernstige en minder ernstige lichamelijke en cognitieve beperkingen voorkomen. Wat zijn aandachtspunten? Maar ook: wat doet dat met ouders en de gehechtheidsrelatie? En hebben professionals voldoende kennis en handvatten om hiermee om te gaan? Op deze en andere vragen gaan experts uit wetenschap en praktijk in tijdens de derde editie van het Congres Vroegsignalering bij baby’s, een initiatief van Euregionaal Congresburo en Vakblad Vroeg.

Datum: 15-11-2017 Locatie: Jaarbeurs Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Duo's van deskundigen

Op 23 november presenteren duo's van deskundigen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Denk aan een huisarts en een wijkteammedewerker, een psycholoog en een intern begeleider, een beleidsmedewerker van een gemeente en een psychiater. Ontdek hoe zij samenwerken en samen ontwikkelen om kinderen en jongeren betere hulp te kunnen bieden. Daarnaast presenteren wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Datum: 23-11-2017 Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen
Bereken uw route
Meer informatie >
13e Phrenos Psychosecongres: Levensloop - levenshoop

Wat is de bijdrage van de ggz aan het leven met psychose in de verschillende levensfasen? Welke zorg heb je nodig als jeugdige, als bewoner van een beschermde woonvorm, als cliënt in de langdurige zorg, als oudere? Welke belemmeringen zijn er in de zorg om effectieve interventies aan te bieden?  De rode draad in het programma van het congres is hoe cliënten in de verschillende levensfasen ondersteund kunnen worden in hun herstel: levensloop – levenshoop. Sprekers in het plenaire programma zijn Nanette Waterhout, Jim van Os, Iris Sommer, Martijn Kole, Tom Kuipers en Jojanneke Bruins (Jong Talent-lezing).

Datum: 23-11-2017 Locatie: De Nieuwe Buitensociëteit Regardz, Stationsplein 1, Zwolle
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
5e Landelijke Studiedag Multiprobleemgezinnen

Zowel op inhoudelijk als beleidsmatig gebied gebeurt er veel in de hulpverlening voor gezinnen met complexe problematiek. Hier is de laatste tijd steeds meer aandacht voor, zowel in het werkveld als in de media. Wat doet deze complexe gezinsproblematiek met de professional?

Tijdens deze studiedag komen actuele ontwikkelingen en mogelijkheden binnen de veranderende kaders en richtlijnen aan bod. Daarnaast krijgt u handvatten voor het werken met de richtlijnen. Tevens is er aandacht voor wijkgericht werken en de gevolgen daarvan.

Doelgroep: Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen, beleidsmakers en managers zijn ook van harte welkom.

Datum: 29-11-2017 Locatie: Aristo, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie >
18 jaar en hoe nu verder - 2e editie

Wanneer jongeren die gebruik maken van jeugdhulp 18 worden, mogen zij zelf beslissen of ze nog verdere hulp willen. Maar vaak kunnen ze juist vanwege de problemen waardoor ze in de jeugdzorg terecht kwamen, daar zelf geen weloverwogen beslissing over nemen. Vaak zijn deze jongeren immers licht verstandelijk beperkt, hebben ze psychiatrische problemen, een problematisch sociaal netwerk en overschatten ze hun eigen zelfredzaamheid.

De achttiende verjaardag is vaak het moment waarop jonge mensen die keihard zorg nodig hebben, buiten de boot vallen. De praktijk leert dat ze na een paar jaar vaak wel weer terug in de hulpverlening komen, maar dan zijn de problemen in de tussentijd veelal geëscaleerd. En dat moeten we toch niet willen? Daar ligt dus een taak voor de hulpverlening. Maar dat is geen eenvoudige opgave, want wetgeving, gemeentes en organisaties werken daar niet altijd even goed aan mee.

Hoe je desondanks deze kwetsbare jongeren zo goed mogelijk kunt ondersteunen over de grenzen van hun achttiende verjaardag heen, daarover leveren de sprekers op dit congres een bijdrage.

Datum: 14-12-2017 Locatie: Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Landelijke Studiedag - Praten met Pubers

De puberteit staat bekend als een leeftijdsfase waarin kinderen belangrijke ontwikkelingen doormaken, waarin tieners zich zowel lichamelijk als psychisch en sociaal-emotioneel razendsnel en soms stormachtig ontwikkelen. Gierende hormonen, de overgang van de ene school naar de andere, meer vrijheden en verantwoordelijkheden, veranderende groepsdruk, liefdespartners, een veranderende relatie met ouders... Het valt dus niet altijd mee om puber te zijn, maar het is ook vaak een enorme uitdaging om als professional in de hulpverlening of het onderwijs met deze fascinerende leeftijdsgroep om te gaan. Ze vertonen soms lastig gedrag en het lijkt soms onmogelijk om met ze te praten.

Ouders, hulpverleners en docenten begrijpen niet altijd even goed wat zich in de puberwereld afspeelt. En zeker wanneer het gaat om spanningen in het gezin, sterke stemmingswisselingen of lastige situaties op school, kunnen handelingsverlegenheid en irritatie de overhand nemen. In de hulpverlening vallen pubers regelmatig tussen wal en schip, maar ook in het onderwijs, binnen buurtnetwerken, kinderbescherming en justitie, worden pubers gezien als een moeilijke groep om mee te werken.

Wat speelt zich af in het puberbrein? Wat is normaal gedrag en wat niet? Waar zitten risicofactoren en hoe anticipeer of reageer je daarop? Hoe krijg je grip op hun gedrag en ga je om met conflicten? Hoe zorg je voor open communicatie? Hoe ga je om met issues als seks en drugs? En met motivatieproblemen op school of thuis?

Deze en verschillende andere vragen staan centraal tijdens deze praktijkgerichte studiedag waar vijf experts in zullen gaan op het functioneren van pubers en hoe hiermee om te gaan.

Datum: 18-01-2018 Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Nascholingscylcus De Rümke Cursus

In een poging tegenwicht te bieden aan de aandacht voor de allernieuwste ontwikkelingen in de psychiatrie, heeft de jaarlijkse nascholingscylcus de Rümke Cursus een aantal prominente opleiders in de psychiatrie weten te verleiden om over de kunst van hun vak te vertellen. Hoe vullen prof. dr. Damiaan Denys, prof. dr. Richard Oudevoshaar, dr. Pieter Troost, dr. Jeroen van Waarde, dr. Koen Grootens, prof. dr. Jan van den Bout en dr. Joeri Tijdink hun vak lege artis - volgens de regelen der kunst - in?

Op donderdag 25 januari 2018 vindt de eerste editie van de Rümke Cursus plaats. Het accent ligt die dag op affectieve stoornissen, maar iedere editie staan praktische toepasbaarheid, klinische beelden, behandelprincipes en professionaliteit centraal. Door de nadruk op de levensloop zijn de lezingen zowel voor behandelaars in de volwassenpsychiatrie geschikt als voor behandelaars in de jeugd/ouderenpsychiatrie. Alle lezingen starten met een gevalsbeschrijving en lichten klinische beslismomenten uit die in interactie met de zaal en met theoretische onderbouwing besproken worden.

Inschrijven kan tot november met korting.

Datum: 25-01-2018 Locatie: Antropia Driebergen
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
Jaarlijks congres LVB

Het vijfde jaarlijks congres over het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) staat in het teken van communicatie en interactie met volwassenen en kinderen met een LVB. In het werken met deze bijzondere groep mensen is communicatie en interactie tenslotte álles.

Hoe heeft een LVB impact op de communicatie met iemands sociale omgeving en professionals? Hoe communiceer je met iemand die behalve een LVB ook autisme heeft? Of een migratie-achtergrond? Hoe praat je over gevoelige thema's als seksualiteit of huisregels? Hoe voorkom je dat je teveel stuurt in de communicatie met hen? Hoe gebruik je visualisatie? Waar let je op wanneer je hen inspraak geeft of ondersteunt in het nemen van beslissingen? Bij deze en andere, soortgelijke thema's staan de sprekers op dit congres stil.

Datum: 25-01-2018 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
World Congress of Psychotherapy 2018 PSYCHOTHERAPY, STRONGER THROUGH DIVERSITY

The International Federation for Psychotherapy (IFP) has invited the Dutch Psychotherapy Association (NVP) to organize the 22nd International Congress on Psychotherapy in 2018, June 7-9 in Amsterdam, the Netherlands.

CALL FOR ABSTRACTS

In a rather divided psychotherapy world - reflected in competing theoretical perspectives - we would like to stress the power of collaboration to optimize a patient centered approach in clinical practice from a diverse perspective. Therefore we have chosen as theme 'Psychotherapy; stronger through diversity'.

We especially welcome abstracts that reflect either diverse theoretical or clinical views, or presentations with an over-arching approach. What do we know about what actually works in psychotherapy? What are the mechanisms of change? Which neurobiological processes are relevant for mental improvement? How do recently developed methods for analysis of clinical and research data become helpful in selecting the best treatment for an individual patient? How will psychotherapy remain economically sustainable?

In addition, clinical practice is challenged to create new and feasible interventions for online applications. Which interventions are fit to be transformed into an overarching format?

According to its mission statement, the aim of the IFP is to promote, endorse and maintain high professional and ethical standards of psychotherapy in practice, research, and training. The IFP fosters a worldwide intercultural, interdisciplinary dialogue and mutual learning among psychotherapists, psychotherapy researchers, psychotherapeutic orientations, traditions, and related sciences. The IFP provides a platform for the development of theories, methods and treatment approaches, and promotes the integration of psychotherapeutic thinking in clinical and non-clinical fields.


Datum: 07-06-2018 t/m 09-06-2018 Locatie: Beurs van Berlage Damrak 243 1012 ZJ Amsterdam The Netherlands
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren