• Agenda

Agenda

Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan samenspel

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres Werken aan Samenspel. Het congres biedt u verdieping van een aantal capita selecta die in het Handboek Psychiatrie en LVB worden beschreven. Zo behandelen de auteurs en (internationale) gastsprekers diagnostiek, psychologische behandeling en farmacologische behandeling bij LVB. Er is ook ruimte voor verbreding met vernieuwende onderwerpen als socialmediagebruik bij LVB, tripple-problematiek (verslaving, psychiatrie en LVB) en bijvoorbeeld opname vervangende klinische behandeling (high intensive care en intensive home treatment).

Relevantie

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis. Zo verscheen in 2016 het Handboek Psychiatrie en LVB. Jeugd-GGZ, scholen, VG-zorg en wijkteams werken sinds de transitie meer en meer samen. Een goede zaak!

Het is tijd voor een update, waarin het toenemende samenwerking tussen wetenschap en praktijk, behandelaar en patiënt, jeugd GGZ en VG zorg samen komen. Waarin we, kortom, werken aan samenspel!

Programma

In de ochtend geven nationale en internationale experts waaronder, prof. Angela Hassiotis, University College London, lezingen over LVB en psychiatrie. Na de lunch is er in vier workshoprondes ruimte voor interactie en verdieping.

Er is accreditatie aangevraagd bij de FGzPt, NVvP, NIP, VGCt, VSR en SKJ.

Datum: 17-05-2018 Locatie: Leidseweg 90, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jeugd in Onderzoek 2018: 'Weten, leren en doen wat werkt'

Jeugd in Onderzoek is al veertien jaar dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij de jeugdsector.

Doel van dit congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Speciale focus ligt dit jaar op het thema: 'gedeelde besluitvorming tussen ouders, jeugdige en hulpverlener'.

Aanmelden voor congres Jeugd in Onderzoek is mogelijk vanaf half februari 2018 via www.jeugdinonderzoek.nl. Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 24-05-2018 Locatie: Hotel Casa, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
De jeugd van tegenwoordig: verbonden of verdwaald?

ACT congres 

De laatste tijd wordt Acceptance en Commitment Therapie (ACT) steeds vaker – succesvol – ingezet in de behandeling en begeleiding van jongeren.

Een deel van de jongeren in Nederland voelt zich vaak somber, eenzaam, nutteloos en moe. Ze hebben moeite om een opleiding af te maken, betekenisvolle relaties aan te gaan of deel te nemen aan het arbeidsproces. Om te voorkomen dat deze jongeren zich blijvend niet verbonden voelen met anderen, vastlopen in hun identiteitsontwikkeling en het leven als uitzichtloos gaan ervaren, is het belangrijk dat zij weer invloed krijgen op hun gedrag en daarmee op de kwaliteit van hun leven.

Acceptance en Commitment Therapie (ACT), een derde generatie gedragstherapie, kan daarbij helpen. 

Download de brochure

Datum: 29-05-2018 Locatie: Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Trauma bij kinderen - Studiedag jeugd(gezondheids)zorg en ggz

Het plotseling overlijden van een ouder, seksueel misbruik of huiselijk geweld…

Veel kinderen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een trauma. Goede begeleiding passend bij de traumatische gebeurtenis is noodzakelijk om het trauma te verwerken.

Deze studiedag voor professionals in de jeugd(gezondheids)zorg en de (j)ggz gaat over signaleren, bejegenen en ondersteunen. De prijs voor deze bijeenkomst is € 395,- voor het dagprogramma.

Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 30-05-2018 Locatie: Congrescentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jubileumfestival: 25 jaar Verwey-Jonker Instituut

Save the date 

Het Verwey-Jonker Instituut bestaat 25 jaar, meer informatie volgt nog.

Over Verwey Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Thema's zijn armoede, zorg, veiligheid, opvoeding en integratie.

Datum: 31-05-2018 Locatie: volgt
Bereken uw route
Meer informatie >
Als ze maar gelukkig zijn! Symposium

Over kinderen, gezondheid, ziekte, spel & geluk

Dynamics of Youth, het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), het Trimbos-instituut en de Gemeente Utrecht organiseren op 1 juni 2018 een symposium voor professionals: Als ze maar gelukkig zijn! Over kinderen, gezondheid, ziekte, spel & geluk.

Het symposium is bedoeld voor kinder- en jeugdartsen, verpleegkundigen, onderzoekers en andere professionals op het gebied van kinderen en jeugd.

Bekijk de agenda van de Universiteit Utrecht.

Datum: 01-06-2018 Locatie: Leuvenlaan 19, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
World Congress of Psychotherapy 2018 PSYCHOTHERAPY, STRONGER THROUGH DIVERSITY

The International Federation for Psychotherapy (IFP) has invited the Dutch Psychotherapy Association (NVP) to organize the 22nd International Congress on Psychotherapy in 2018, June 7-9 in Amsterdam, the Netherlands.

CALL FOR ABSTRACTS

In a rather divided psychotherapy world - reflected in competing theoretical perspectives - we would like to stress the power of collaboration to optimize a patient centered approach in clinical practice from a diverse perspective. Therefore we have chosen as theme 'Psychotherapy; stronger through diversity'.

We especially welcome abstracts that reflect either diverse theoretical or clinical views, or presentations with an over-arching approach. What do we know about what actually works in psychotherapy? What are the mechanisms of change? Which neurobiological processes are relevant for mental improvement? How do recently developed methods for analysis of clinical and research data become helpful in selecting the best treatment for an individual patient? How will psychotherapy remain economically sustainable?

In addition, clinical practice is challenged to create new and feasible interventions for online applications. Which interventions are fit to be transformed into an overarching format?

According to its mission statement, the aim of the IFP is to promote, endorse and maintain high professional and ethical standards of psychotherapy in practice, research, and training. The IFP fosters a worldwide intercultural, interdisciplinary dialogue and mutual learning among psychotherapists, psychotherapy researchers, psychotherapeutic orientations, traditions, and related sciences. The IFP provides a platform for the development of theories, methods and treatment approaches, and promotes the integration of psychotherapeutic thinking in clinical and non-clinical fields.


Datum: 07-06-2018 t/m 09-06-2018 Locatie: Beurs van Berlage Damrak 243 1012 ZJ Amsterdam The Netherlands
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres - Traumasensitief werken

Dit congres over traumasensitief werken, is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken met kinderen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Bezoekers kunnen een eigen programma samenstellen op basis van workshops met een wetenschappelijke of praktische benadering.

De belangrijkste thema's op een rij:

 • de herkenning van psychotrauma bij kinderen
 • typen, oorzaken en gevolgen van psychotrauma
 • de impact van psychotrauma op gehechtheid en hechtingsproblematiek
 • traumasensitief werken in de praktijk
 • traumasensitieve didactiek en pedagogiek in het reguliere- en speciale onderwijs
 • traumasensitief begeleiden ter voorkoming van intergenerationele overdracht
 • therapeutische begeleiding van chronisch getraumatiseerde kinderen en jongvolwassenen
 • de school als context voor herstellende ervaringen

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 07 maart 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW). Diverse accreditaties zijn aangevraagd.

Datum: 07-06-2018 Locatie: Jaarbeurs, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres ‘Kinderen jongeren en seks'

Wat is normaal en afwijkend gedrag? Wat te doen bij zorgen omtrent seksueel misbruik?

Behandelaars die met kinderen en jongeren werken, krijgen geregeld te maken met vragen rondom seksualiteit. Dit zijn vragen die een kind zelf stelt of vragen die voortkomen uit specifiek gedrag, bijvoorbeeld omdat het gedrag niet lijkt te passen bij de leeftijd. Hoe behandelaars dit gedrag kunnen duiden en er adequaat op kunnen reageren, is waar dit congres over gaat. Impliciete kennis en aannames worden verrijkt met theoretische kennis en vooral praktische handvaten. Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Welke normen en waarden zijn belangrijk?
 • Hoe te praten met jongeren over seksualiteit?
 • Hoe te werk om het contact comfortabel te houden?
 • Waar rekening mee te houden bij autisme of een verstandelijke beperking?

Sprekers tijdens dit congres zijn ondermeer Pauline van Haastrecht, Iva Bicanic, Robert Emmen en Robert Hubers. Accredatie is aangevraagd.

Datum: 11-06-2018 Locatie: Castellum Hoge Woerd, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Congres Jong & depressief

Ontstaan, bespreken, behandelen

jong&depressief&congres

Onzekerheid voelen en piekeren is normaal voor jongeren. Over problemen praten is juist moeilijk. Hoe weet en zorgt u dat piekeren niet verandert in depressief of zelfs suïcidaal gedrag? Vier op de tien jongeren tussen de 13 en 24 jaar kampen met psychische klachten als somberheid en angst.

Psychische klachten zijn voor jongeren moeilijk bespreekbaar – ze willen geen aanstellers zijn of een aparte behandeling krijgen. Een aanzienlijk gedeelte van de piekeraars vervalt in een serieuze depressie. Onder jongeren is suïcide doodsoorzaak nummer één. Dat moet anders.

Congresdag te Utrecht met bijdragen van Robert Vermeiren, Daan Creemers, Catrien Reichart, Judith de Heus, Anouk Tuijnman, Brenda van Osch en anderen.
Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 14-06-2018 Locatie: Willemsplantsoen 1c, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
F-ACT 2018 - Utrecht Domkerk

Op 20 september 2018 gaat Utrecht de verbinding tussen F-ACT, en alle nieuwe en bestaande best practices voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening als thema agenderen.

Denk hierbij aan de samenwerking tussen fact-teams en de wijkteams. Maar ook aan de samenwerking tussen resource groepen, intensive home treatment (IHT), high & intensive care (HIC), active recovery triade (ART) etc. In Utrecht gaan we laten zien en vooral ook laten proeven en ervaren hoe we al deze methodieken zo optimaal als mogelijk kunnen verbinden en borgen. Bekijk de promotievideo met quote's.

Het FACT congres 2018 wordt in samenwerking met Altrecht, gemeente Utrecht, Kwintes, Lister, Enik recovery college, Zilveren Kruis, Jelinek en Resilience+ georganiseerd. De kosten zijn 275€ ex btw per deelnemer.

Datum: 20-09-2018 Locatie: Domkerk Utrecht, Achter de Dom 1, Utrecht
Bereken uw route
Meer informatie > Meer informatie en aanmelden >
Landelijke studiedag - Van 18- naar 18+

Veel jongeren die uit de jeugdhulp komen zijn nog niet klaar om op eigen benen te staan en hebben eigenlijk nog hulp nodig. Om verschillende redenen komt deze ondersteuning niet altijd van de grond. Sommige jongeren willen geen hulp; ze hebben al te veel hulpverleners gezien en willen het nu zelf proberen. In andere gevallen ontbreekt een goede overdracht van de jeugdhulp naar de volwassenhulp. Dit is een al lang bestaand probleem. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de 18-/18+ problematiek en worden gemeenten uitgedaagd om de regie te pakken en maatwerk te leveren.

Voor wie?
Professionals werkzaam in de jeugdhulpverlening, jeugdzorg, maatschappelijk werk, gezinsondersteuning, bij gemeenten, reclassering, politie & (justitiële) jeugd inrichtingen, CJG, MEE en orthopedagogische behandelcentra. Accreditatie is aangevraagd.

Datum: 20-09-2018 Locatie: Teleportboulevard 100, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 5de editie

Thema "gehechtheid met een kwetsbaarheid"

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind, met name wanneer er bij ouder(s) en/of kind sprake is van een kwetsbaarheid. Daarbij kun je denken aan mensen met faalangst, een (licht) verstandelijke beperking, autisme en/of gedragsproblemen. Maar een migratie-achtergrond kan bijvoorbeeld ook een kwetsbaarheid zijn. Denk daarbij aan de gevolgen van een migratietrauma of onvoldoende op de eigen cultuur aansluitende hulpverlening.

Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk staan garant voor een interessant en praktijkgericht programma-aanbod. Accreditatie is aangevraagd. 

Datum: 11-10-2018 Locatie: Pullman Cocagne, Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren