Pak aan  

''Pak aan'' bestellen bij Bol.com

Auteurs

C. Braet, V. de Backer, S. de Cuyper, 1979 (vertaling en bewerking van ‘Taking Action’ door Stark en Kendall, 1996) 

Doelgroep 

Kinderen tussen de 9 en 13 jaar met een diagnose van unipolaire depressieve stoornis of dysthymie, of met een depressieve stemming. 

Doelstelling 

Het behandelprotocol Pak aan heeft als doel kinderen te leren hun depressieve symptomen te herkennen en deze beter te reguleren, zodat ze zich beter gaan voelen. Het uiteindelijke doel is dat het kind niet langer lijdt aan de depressieve stemming. In de handleiding van de therapeut staat bij elke opdracht wat het doel van een oefening is. 

Aantal zittingen 

18 sessies 

Vorm 

Zowel individueel als in een groep (5-8 deelnemers) 

Uitvoerenden 

Hulpverleners die de cursus over ‘Pak Aan’ hebben gevolgd. Inhoud van de cursus (één dag voor psychologen, orthopedagogen en psychiaters); de theoretische onderbouwing van het programma, symptomatologie van depressie en bipolaire stoornis bij kinderen en adolescenten, prevalentie, comorbiditeit, onderzoeksinstrumenten, inhoud van het programma en oefenen met het materiaal. De cursisten ontvangen het werkboek voor de kinderen en de handleiding voor therapeuten. 

Voorbereiding 

Het protocol is direct toepasbaar in de praktijk. 

Kosten 

Cursus (Cure&Care) inclusief werkboek en handboek: €165,- 

Beoordeling  

Algemeen 

Het protocol bevat een handleiding voor de therapeut en een werkmap voor de kinderen. De handleiding bevat geen algemeen beschrijvend gedeelte of verantwoording. In een cursus wordt de theoretische onderbouwing van ‘Pak Aan’ en het materiaal aangeboden. 

De cursisten ontvangen het artikel van C. Braet, ‘Cognitieve gedragstherapie voor depressieve kinderen’ uit: C. de Wit, C. Braet. T. Snaterse (2000), ‘Behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten’, Lisse, Swets & Zeitlinger. 

Het programma is gebaseerd op het theoretisch referentiekader van de cognitieve gedragstherapie en is opgezet als een groepsprogramma voor de kinderen. Het programma kan ook in een individuele begeleiding gebruikt worden. Het wordt als noodzakelijk gezien dat de therapeut contacten met school en ouders onderhoudt om het kind te ondersteunen bij het inoefenen van de verschillende copingvaardigheden. De ouderbegeleiding is niet geprotocolleerd. 

Onderbouwing en theoretische verantwoording 

In het artikel van C. Braet worden onderzoeksgegevens vermeld over enkele kenmerken van de stoornis bij kinderen. Wat depressie bij kinderen inhoudt, natuurlijk beloop en prevalentie wordt niet systematisch omschreven. 

Onderzoek naar andere cognitief-gedragstherapeutische interventies worden besproken. Resultaten van onderzoek naar het ‘Taking Action’ protocol worden besproken. ‘Pak Aan’ is onderzocht in Gent (België) bij 21 kinderen van 9 tot 11 jaar met milde tot matige depressieve kenmerken (follow-up meting na 4 maanden). Er zijn aanwijzingen van een vermindering van depressieve klachten vergeleken met een wachtlijst controle groep. Er wordt ingegaan op enkele risicofactoren die in verband zouden staan met het ontwikkelen van depressie. 

Verzorging van het protocol 

Voor de kinderen is het werkboek beschikbaar met kindvriendelijke werkbladen 

Datum beoordeling werkgroep 

Februari 2006 

 
Deel deze pagina via:
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren