Borderline persoonlijkheidsstoornis  
  Borderline persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren Problemen in het begrijpen van en omgaan met anderen
Auteur: Christel Hessels

Uitgever: Ridderprint BV

Nadat er lange tijd terughoudendheid bestond over het diagnosticeren van Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) onder het achttiende levensjaar, neemt de adolescentie inmiddels een cruciale rol in bij het begrijpen van de ontwikkeling van deze stoornis. De interactie tussen persoonlijkheid en de sociale omgeving is belangrijk bij de ontwikkeling van BPS. Dit proefschrift draagt bij aan de kennis over cluster B persoonlijkheidspathologie in het algemeen en BPS in het bijzonder bij jongeren door de associaties te onderzoeken tussen persoonlijkheid en (borderline) persoonlijkheidspathologie en het interpersoonlijk functioneren, gespecifieerd in de sociale informatieverwerking en sociale relaties met ouders en leeftijdgenoten.

Meer lezen over Borderline persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren
  Symptoms of borderline personality disorder in adolescents assessment, treatment, and parental factors
Auteur: Marieke Schuppert

Uitgever: Ipskamp Drukkers BV

Het onderzoek naar de ontwikkeling van de persoonlijkheid heeft veel nieuwe kennis opgeleverd. Toch zijn er nog maar weinig vragenlijsten, interviews en behandelingen ontwikkeld voor jongeren met borderline. In dit proefschrift worden verschillende onderzoeken beschreven die als doel hebben de hulp voor jongeren met borderline kenmerken te verbeteren. 

Meer lezen over Symptoms of borderline personality disorder in adolescents
  Burden and diagnosis of personality disorders in adolescents and the effectiveness of Mentalization-Based Treatment
Auteur: Annelies Laurenssen

Uitgever: GVO drukkers, Ede

Dit proefschrift gaat over het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen(PS) in adolescenten, de ziektelast die adolescenten en volwassenen met een(borderline) persoonlijkheidsstoornis (PS/BPS) ervaren en de effectiviteit van Mentalization-Based Treatment (MBT). MBT is een behandeling voor patiënten met een BPS die zich focust zich op het herstellen van het mentaliserend vermogen van patiënten: de manier waarop mensen hun eigen acties en de acties van anderen interpreteren op basis van mentale staat zoals persoonlijke verlangens, behoeften, gevoelens en overtuigingen. Het ernstige gebrek aan mentaliseren dat BPS patiënten ervaren leidt vaak tot emotionele instabiliteit, impulsief gedrag en kwetsbaarheid in sociale interacties. Men denkt dat het verbeteren van de mentaliserende capaciteit daarom samenhangt met een verminderde nood om maladaptieve copingstrategieën te hanteren in het omgaan met gevoelens van innerlijke leegheid, impulsiviteit en conflicten in interpersoonlijke contacten. Dit zou leiden tot een afname van symptomen en het verbeteren van interpersoonlijk functioneren.

Meer lezen over Burden and diagnosis of personality disorders in adolescents and the effectiveness of Mentalization-Based Treatment
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren