Nieuws

25-04-2018 Tackle your Tics: een intensieve tic-training

Een ticstoornis, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette, kan een ernstige negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van het leven van kinderen en gezinnen. Gedragstherapie, zoals exposure en responspreventie (ERP), geldt als eerstekeuzebehandeling bij ticstoornissen. Maar er is ruimte voor verbetering. Om de zorg voor kinderen met tics te optimaliseren en toegankelijker te maken, is het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen Tourette-experts en ervaringsdeskundigen een studie gestart naar de haalbaarheid van een kortdurend, intensief behandelprogramma voor ticstoornissen: Tackle your Tics

Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, de Bascule, Stichting Gilles de la Tourette en TicXperts. Het onderzoeksteam won deze week een Research Award van de Britse Tourettevereniging Tourettes Action, die de studie financieel mogelijk maakt.

Exposure en responspreventie

Onderzoek naar gedragstherapeutische behandelingen voor tics (zoals exposure en responspreventie, ERP) laat matige tot hoge effectgroottes zien (0.57-1.5). Niettemin is er ruimte voor verbetering; ticreducties zijn relatief laag (gemiddeld 30%) en er zijn barrières voor behandeling. Zo zijn er weinig ervaren therapeuten die getraind zijn in deze gespecialiseerde behandeling volgens het protocol Tics (Verdellen, van de Griendt, Kriens & van Oostrum, 2011), waardoor gezinnen soms lang moeten reizen voor de wekelijkse therapiesessies gedurende 12 weken. Daarnaast vergt de therapie motivatie en discipline om thuis voldoende te oefenen. Dit kan een flinke impact hebben op het dagelijks leven van ouders en kinderen. 

Wat is Tackle your Tics?

In een periode van vier dagen (3 opeenvolgend en een terugkomdag) volgen kleine groepen kinderen met een ticstoornis een groepsprogramma. Dit bestaat uit gedragstherapie (exposure en responspreventie), oefenen met de BT-Coach trainingsapp, psycho-educatie, ontspanning en activiteiten om op een positieve manier te leren omgaan met tics en eventuele andere klachten. Daarnaast is er veel contact met andere kinderen of jongeren met tics en zijn er bijeenkomsten voor ouders. Het doel van dit verkennende onderzoek is om de haalbaarheid van dit programma te bestuderen en een eerste beeld te krijgen van het effect op ticvermindering, kwaliteit van leven en tevredenheid over de behandeling. Met de resultaten wil de onderzoeksgroep het programma verbeteren en verder onderzoek doen naar de effectiviteit.

>> meer informatie (website Stichting Gilles de la Tourette)

Op de foto (vlnr): Marjolein Bus (de Bascule), Laura Beljaars (Stichting Gilles de la Tourette) en Annet Heijerman (Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Stichting Gilles de la Tourette). Niet op de foto, maar ook betrokken bij dit project zijn: Cara Verdellen (TicXperts, PsyQ/Parnassia), Jolande van de Griendt (TicXperts), Chaim Huyser (de Bascule), Lisbeth Utens (de Bascule/UvA), Pieter Hoekstra (RUG, UMCG) en Daniëlle Cath (UU, UMCG).

24-04-2018 Lancering platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Vandaag lanceerde het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met het Nederlands Jeugdinstituut een platform met goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp. Werkt u met jeugd? Laat u inspireren tot een integrale aanpak in uw eigen werk, deel en vul vooral aan.

Op het platform kunnen professionals in de jeugdhulp zien hoe collega's over de grenzen van hun eigen vakgebied, discipline of sector heen kijken. Om kinderen en jongeren de best mogelijke zorg te kunnen bieden, dichtbij huis en passend bij hun zorgvraag. Het platform biedt inspiratie en uitwisseling van mogelijkheden om integraal te werken. Met als doel om kinderen en gezinnen met ernstige en meervoudige problemen de beste hulp te bieden.

Tijdens een inspiratiemiddag werd het platform gelanceerd. Naast een plenaire lezing van Bert Wienen (Rijksuniversiteit Groningen), pitches over 3 praktijkvoorbeelden en verschillende actieve deelsessies, vertelde Lieke van Domburgh (directeur Pluryn en bestuurder van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) over het belang van uitwisseling over integraal werken.

'Het gaat niet om promopraatjes, maar om het delen van ervaringen en valkuilen.' - Lieke van Domburgh

>> Bekijk het platform op www.goedepraktijkvoorbeelden.nl  

23-04-2018 Behandelaars De Bascule in nieuw seizoen Levenslang Met Dwang

Maandag 23 april begint een nieuw seizoen van ‘Levenslang Met Dwang’. Net als voorgaande seizoenen worden de deelnemers begeleid door een team van experts van het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule, een van onze lidorganisaties. De Bascule hoopt dat het programma bijdraagt aan een beter begrip en het beter bespreekbaar maken van psychische klachten in het algemeen en dwangklachten in het bijzonder.

In het programma is te zien dat een dwangstoornis het leven ernstig kan ontregelen, maar dat er ook evidence based behandeling (exposuretherapie) voorhanden is. Hiermee kunnen dwangklachten minder worden of soms zelfs verdwijnen. 

Behandelteam

Dit seizoen bestaat het behandelteam uit Marjolein Bus (cognitief gedragstherapeut), Hannah van der Linde (psycholoog) en Ingeborg Visser (GZ-psycholoog i.o. tot specialist en cognitief gedragstherapeut), allen werkzaam bij het expertisecentrum DAT. Daarnaast maakt Jurre Donkelaar (cognitief gedragstherapeutisch medewerker bij Mental Heroes) deel uit van het behandelteam.

Expertisecentrum voor dwang, angst en tics

Het expertisecentrum DAT van de Bascule is er voor kinderen en jongeren met ernstige en complexe problemen op het gebied van dwang, angst en/of tics. Het expertisecentrum heeft een TOPGGz-keurmerk, een keurmerk waar alleen afdelingen voor in aanmerking komen die zeer gespecialiseerde zorg leveren, wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen uitvoeren en hun kennis hierover delen.

Meer informatie

‘Levenslang Met Dwang’ is vanaf maandag 23 april om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Op de foto: het team van Levenslang met Dwang op Schiphol, klaar om te vertrekken. Vlnr: Jurre Donkelaar, Marjolein Bus, Hannah van der Linde en Ingeborg Visser

>> lees meer over een dwangstoornis bij kinderen en jongeren

20-04-2018 Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht

Op vrijdag 20 april werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Dolhuys te Haarlem het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het kennisconsortium biedt op landelijke schaal een infrastructuur voor kennisontwikkeling en -verspreiding over destigmatisering en sociale inclusie van mensen met psychische aandoeningen. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is mede-oprichter van dit consortium.

Meer lezen over Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht
17-04-2018 Kabinet: meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Het Kabinet neemt maatregelen om kwetsbare jongeren te ondersteunen. Op 16 april presenteerden minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en zijn collega Sander Dekker (Rechtsbescherming) het programma 'Zorg voor de Jeugd'. 

Meer lezen over Kabinet: meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren
10-04-2018 Zicht op depressie

Jaarlijks hebben ruim een half miljoen volwassen Nederlanders een depressieve stoornis (kortweg: depressie). En ook bij ongeveer 1% van de kinderen en bij 4% van de adolescenten komt deze stoornis voor. Er is veel kennis over depressie, maar tegelijkertijd ontbreekt belangrijke informatie of is deze versnipperd. Vorige week verscheen het themarapport ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’. Hierin staat onder meer beschreven welke kennis nog ontbreekt, wat de kwaliteit van depressiezorg is en hoe deze valt te verbeteren.

Meer lezen over Zicht op depressie
04-04-2018 Call for abstracts: Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie - jeugdhulp voor het moeilijk bereikbare kind

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters? Op 30 oktober verdiepen we ons in de hulpverlening aan deze en andere moeilijk bereikbare kinderen en jongeren met psychische problemen.

Meer lezen over Call for abstracts: Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie - jeugdhulp voor het moeilijk bereikbare kind
29-03-2018 OuderschapsKID: aandacht voor ouderschap in de behandelkamer

Tachtig procent van de ouders voelt zich onvoldoende ondersteund in hun ouderschap door de ggz. Dit was een van de eyeopeners tijdens het congres Psychische problemen en ouderschap op 8 maart. Met de online OuderschapsKID van het Trimbos Instituut hebben professionals in de ggz nu meer tips en tools tot hun beschikking om dit te veranderen.

Meer lezen over OuderschapsKID: aandacht voor ouderschap in de behandelkamer
19-03-2018 Oratie Arne Popma en symposium Jeugdhelden

Op donderdag 29 maart sprak kinder- en jeugdpsychiater prof. dr. Arne Popma zijn oratie ‘Terug naar de toekomst’ uit. Hiermee accepteerde hij officieel het ambt van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan de VU. Voorafgaand aan de oratie vond het symposium ‘Jeugdhelden’ plaats. Minister van VWS Hugo de Jonge feliciteerde Arne Popma in een videoboodschap.

Meer lezen over Oratie Arne Popma en symposium Jeugdhelden
08-03-2018 Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme

Kinderen en jongeren met een vorm van autisme kunnen zich vaak moeilijk in anderen verplaatsen en met hen omgaan. Behandelaars zetten in op het trainen van sociale vaardigheden, maar dit heeft vaak weinig effect. In het project 'Sociale vaardigheidstraining van kinderen met een autisme spectrum stoornis' (SOVATASS) werken onderzoekers, onderwijs, behandelaars en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen om de behandeling te verbeteren en opgedane kennis te verspreiden. Het project is nu halverwege en levert een toolbox met meerdere digitale werkvormen op.

Meer lezen over Betere sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme
15-02-2018 3 vragen aan de Transitiecoach LVB

Jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen zijn vaak nog helemaal niet klaar om op eigen benen te staan als zij 18 jaar worden. Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelt de functie van ‘transitiecoach LVB’ om deze jongeren te ondersteunen. De komende maanden volgen wij Bert Hardeman (Karakter), een van de eerste startende transitiecoaches.

Meer lezen over 3 vragen aan de Transitiecoach LVB
07-02-2018 Brutaal, boos of agressief gedrag op school

In 'Brutaal, boos of agressief gedrag op school' geeft Kenniscentrum-expert Walter Matthys adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren. De adviezen zijn gebaseerd op ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden en op cognitief gedragstherapeutische interventies voor kinderen.

Meer lezen over Brutaal, boos of agressief gedrag op school
06-02-2018 Nieuwe kwaliteitsstandaarden beschrijven: wat is goede jeugdhulp?

Ouders, kinderen en professionals hebben in twee generieke modules, onderdelen van kwaliteitsstandaarden, samen vastgelegd wat goede zorg is voor kinderen en jongeren met psychische problematiek. Kern van beide modules: het belang van het kind staat centraal. De modules zijn nu online te raadplegen; in een filmpje geven ouders en professionals uitleg.

Meer lezen over Nieuwe kwaliteitsstandaarden beschrijven: wat is goede jeugdhulp?
29-01-2018 Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan Samenspel

Op 17 mei 2018 organiseert de Academische Werkplaats Kajak het congres 'Werken aan Samenspel'. Het congres biedt verdieping van een aantal capita selecta die het Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking beschrijft.

Meer lezen over Congres Psychiatrie en LVB: Werken aan Samenspel
22-01-2018 Angst, van monster tot stille kracht - Frits Boer

Angst is soms zo heftig dat het leven van een kind of volwassene erdoor overhoop gegooid wordt. In het boek 'Angst - van monster tot stille kracht' laat Kenniscentrum-expert Frits Boer de lezer volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten kennismaken met de wereld die schuil gaat achter dit gevoel. Het boek is zeer toegankelijk en biedt veel praktische inzichten aan patiënten en ouders. 

Meer lezen over Angst, van monster tot stille kracht - Frits Boer
11-01-2018 Oproep aan oud-patiƫnten jeugd-ggz

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de ervaringen van oud-bewoners van de kinder- en jeugdpsychiatrie in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (de Commissie De Winter). Hiervoor is zij op zoek naar zoveel mogelijk oud-patiënten en hun ouders, broers of zussen, die een enquête willen invullen.

Meer lezen over Oproep aan oud-patiƫnten jeugd-ggz
11-01-2018 HoNOSCA Trainingsdagen in 2018

Wilt u het meetinstrument HoNOSCA gebruiken? Of bent u op zoek naar de ervaringen van anderen om te toetsen of u op dezelfde wijze meet? In 2018 is er weer een basistraining op 8 februari en een hertraining/intervisie op 13 september. Deze training is gratis voor professionals die werken bij de leden van het Kenniscentrum.

Meer lezen over HoNOSCA Trainingsdagen in 2018

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren