10-04-2018 Zicht op depressie

Jaarlijks hebben ruim een half miljoen volwassen Nederlanders een depressieve stoornis (kortweg: depressie). En ook bij ongeveer 1% van de kinderen en bij 4% van de adolescenten komt deze stoornis voor. Er is veel kennis over depressie, maar tegelijkertijd ontbreekt belangrijke informatie of is deze versnipperd. Vorige week verscheen het themarapport ‘Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg’. Hierin staat onder meer beschreven welke kennis nog ontbreekt, wat de kwaliteit van depressiezorg is en hoe deze valt te verbeteren.

Om een depressie te kunnen voorkómen, is het bijvoorbeeld belangrijk om meer te weten over factoren die het ontstaan van een depressie voorspellen. Dat geldt ook voor factoren die voorspellen of een depressie langdurig aanhoudt, of terugkeert na een periode van herstel.

Kwaliteit van depressiezorg

Het rapport brengt ook in beeld welke preventieve maatregelen en zorg bij depressie worden geboden door partijen in de ‘keten’: van preventieve maatregelen in gemeenten tot en met specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz). De beschikbare informatie hierover uit landelijke registraties blijkt versnipperd te zijn. Van sommige ketenpartijen, zoals huisartsen en specialistische ggz voor volwassenen, is verhoudingsgewijs veel bekend over de omvang en de aard van de geboden depressiepreventie of -zorg. Over andere domeinen is juist weinig landelijke informatie beschikbaar, zoals over de publieke gezondheidszorg, het sociaal domein en de jeugd-ggz. Hierdoor is het lastig om zicht te krijgen op de kwaliteit van de keten van depressiezorg in Nederland en hoe deze valt te verbeteren. Het is onder andere nodig om informatie uit de verschillende registraties te koppelen en de ontbrekende gegevens op te vullen.

RDI-data

“In dit kader is het interessant om te melden dat het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samenwerkt met het Leids Universitair Medisch Centrum aan het realiseren van een continue database met registratiegegevens over patiëntkenmerken en behandeluitkomsten van 13 instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie, de zogeheten Research Data Infrastructure (RDI). Met behulp van deze database wordt het hiaat omtrent de jeugd-ggz als geheel, en depressiezorg bij jongeren tot 18 jaar in het bijzonder, mogelijk deels opgevuld.” – Themarapportage Zicht op depressie, pag. 35.

De rapportage is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Ze is het product van samenwerking tussen het Trimbos-instituut en andere kennisorganisaties, onder regie van het RIVM. Marieke Zwaanswijk nam namens het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie plaats in de Adviescommissie van dit themarapport.

>> download Zicht op depressie

>> lees meer over depressie bij kinderen en adolescenten

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren