07-02-2018 Brutaal, boos of agressief gedrag op school

In 'Brutaal, boos of agressief gedrag op school' geeft Kenniscentrum-expert Walter Matthys adviezen en handvatten hoe leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs kinderen met sociaal storend gedrag meer passend gedrag kunnen leren. De adviezen zijn gebaseerd op ouderinterventies gericht op opvoedingsvaardigheden en op cognitief gedragstherapeutische interventies voor kinderen.

Walter Matthys is emeritus-hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Gedurende de 35 jaar die hij als kinder- en jeugdpsychiater bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht werkzaam was heeft hij intensief met scholen samengewerkt. Hij maakte tevens deel uit van de expertgroep van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie die de tekst over gedragsstoornissen (ODD/CD) voor het onderwijs heeft geschreven. Christine Boersma heeft als communicatiedeskundige zorg gedragen voor de toegankelijkheid van het boek.

>> informatie over het boek

>> zie ook: Gedragsstoornissen bij kinderen op de basisschool

Deel deze pagina via:

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren