• Congres
  •  > 
  • Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018

SAVE THE DATE 

Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018: hulp aan moeilijk bereikbare kinderen en jongeren

Datum: 30 oktober 2018 

Locatie: NBC Congrescentrum Nieuwegein

 

Ieder kind met psychische problemen heeft recht op de best mogelijke zorg, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. Maar wat als de zorg kinderen niet bereikt? Hoe bieden we hulp aan zwerfjongeren, migrantenkinderen, criminele jongeren, kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, kinderen met een lichte verstandelijke beperking of thuiszitters met psychische problemen? 

Als vervolg op 'Van wijk tot wetenschap' organiseert het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie samen met de Nederlandse Vereniging van Psychiaters (NVvP) dit jaar het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie. We verdiepen ons in de problematiek van het moeilijk bereikbare kind met een zorgbehoefte, via keynotes, lezingen en workshops. We nodigen deskundigen uit om hun expertise te delen in een van onze workshops.

 

Enkele feiten: 

Zwerfjongeren 

Er zijn in Nederland zo’n 9.000 zwerfjongeren. Vrijwel allemaal hebben zij te maken met complexe, meervoudige problematiek. Ruim 40% van de zwerfjongeren heeft ernstige of langdurige psychische problemen: het meest voorkomend zijn ADHD, bipolaire stoornis, borderline en schizofrenie. Daarnaast hebben zij ook vaak depressieve klachten en agressieproblemen (Factsheet zwerfjongeren Movisie/SZN, 2014). 

Migrantenkinderen 

Kinderen met een niet-westerse achtergrond blijken slecht aansluiting te kunnen vinden bij de kinder- en jeugdpsychiatrie: ongeveer de helft van het aantal kinderen dat verwacht zou worden op basis van prevalentiecijfers krijgt hulp. Blijkbaar zorgen cultuurverschillen ervoor dat zij niet in behandeling komen. En als dat wel het geval is, zijn er vaak aanpassingen nodig in diagnostiek en behandeling, om de cultuurkloof tussen patiënt en hulpverlener te overbruggen (Boon et al, 2017). 

Jongeren met een LVB 

Naar schatting zijn er in Nederland zo’n 440.000 kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Bij ruim 250.000 van hen is sprake van bijkomende problematiek, vaak gedragsstoornissen (45%) of depressie (22%). In verhouding tot dit grote getal komt slechts een klein aantal in beeld bij de zorg en het onderwijs. (www.kenniscentrum-kjp.nl) 

Thuiszitters 

In Nederland is het recht op onderwijs geborgd in wet- en regelgeving, onder meer in de leerplichtwet en de wet passend onderwijs. Toch zitten jaarlijks vele leerplichtige leerlingen om diverse redenen thuis. Over het algemeen gaat het om kwetsbare jongeren, om complexe problemen en om een vaak langdurige zoektocht naar passend onderwijs en zorg (www.reikthuiszittersdehand.nl). 

Tijdens het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2018 gaan we met deskundige sprekers tijdens lezingen en workshops in op deze en andere moeilijk bereikbare kinderen en jongeren. Hoe bieden we ook hen de best mogelijke hulp en welke aanpassingen zijn daar voor nodig? 

 

Call for abstracts

Download hier het formulier om een abstract in te dienen voor een workshop.

Deel deze pagina via:
Reageren

Kunnen we deze tekst verbeteren? Ontbreekt het aan inhoud, of vond u niet precies wat u zocht? Laat het ons weten.

 
Annuleren

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren