• Agenda

Agenda

Symposium 'Selfruggie. Mam, heb ik dat?'

Dit symposium, een initiatief van de Taskforce GGz, gaat over invloed van kinderen en jongeren met psychische kwetsbaarheid en hun ouders op het gemeentelijk jeugdbeleid.

Waar is deze invloed op het jeugdbeleid goed geregeld? Wat zijn de ontwikkelingen?
U krijgt informatie over actualiteiten, eventuele knelpunten en oplossingen van mensen uit de praktijk. U krijgt concrete handvatten om het jeugdbeleid in uw gemeente nog beter vorm te geven. In twee rondes praktijkgerichte workshops maakt u kennis met (ervaringen van) kinderen, jongeren en ouders.

Aan het slotdebat doen de wethouder Jeugd van Gouda, Marc Dullaert (aanjager thuiszitterspact), Robert Vermeiren (Hoogleraar kinderpsychiatrie), een ervaringsdeskundige ouder én jongere mee. Zij maken de balans op: hoe staat het met de invloed van kinderen, jongeren en ouders op gemeentelijk jeugdbeleid, wat gaat goed en wat kan beter?

Datum: 29-05-2017 Locatie: de Observant, Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
Congres - Eetproblemen bij jonge kinderen

Moeizaam eten heeft grote invloed op de ouder-kindrelatie. Het is dan ook niet vreemd dat bij veel ouders gevoelens van wanhoop ontstaan als hun kind niet goed eet. Maar wanneer is eetgedrag normaal en wanneer is specialistische hulp nodig? Wat zijn veel voorkomende oorzaken rondom eetproblematiek bij jonge kinderen en wat zijn zinvolle handelingsperspectieven voor ouders en hulpverleners? 

Deelnemers hebben aan het eind van deze scholingsdag kennis van de meest recente wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van eetproblemen bij jonge kinderen. Signalering gekoppeld aan toepasbare interventies zullen eveneens de revue passeren.

Datum: 07-06-2017 Locatie: Pullman Cocagne - Eindhoven
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
ACT & F-ACT-congres

Tijdens dit congres staat de verbinding tussen informele en formele steunsystemen centraal. Denk hierbij aan de samenwerking tussen het sociaal domein en de gespecialiseerde (geestelijke gezondheids)zorg. Ook patiënten, naasten en familie worden betrokken.

Een uitgebreide beurs laat het ACT & F-ACT-congres zien wat er allemaal te ontdekken en te halen is. Denk bijvoorbeeld aan: samenwerking met wijkteams, integratie van wijkteams en F-ACT-teams (Groningen), nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen binnen de specialistische ggz (Positieve Psychiatrie, De Nieuwe GGZ), Resource Groups Assertive Community Treatment (R-ACT), Jouw Ingebrachte Mentor (JIM), Even Buurten, Buurtcirkels en vele andere vernieuwende concepten die als inspiratiebron kunnen dienen voor ACT- en F-ACT-teams.

Het ACT & F-ACT-congres wordt georganiseerd door Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie, in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, congresbureau Resilience+ en vele andere Rotterdamse partners, zoals ggz-instellingen Yulius, jeugdzorgorganisaties STEK jeugdhulp en TriviumLindenhof.

Datum: 15-06-2017 Locatie: De Maassilo, Maashaven Zuidzijde 1 – 2, 3081 AE Rotterdam
Bereken uw route
Meer informatie en aanmelden >
3e Echtscheidingscongres

Tijdens dit 3e Echtscheidingscongres worden nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd rondom scheiding: wat werkt wel en wat niet bij (vecht)scheidingen, de positie van de bijzondere curator in Jeugdzaken, het ouderschapsplan, Kindbehartiging, relatielessen voor scholieren en meerdere varianten binnen doelgroepgerichte mediation.

In de deelsessies is ruim aandacht voor kindgerichte interventies en programma’s als DEES, een programma bij complexe scheidingen, de methodiek Ouderschap Blijft, de methodiek Wijzer bij Scheiden. Thema’s zoals: ‘relaties en kinderen’, bewustwording en mogelijkheden om gezonde relaties aan te gaan, het herkennen van partnergeweld, het vormen van een samengesteld gezin en de gevolgen voor kinderen staan ook op het programma. Naast theorie zullen de deelsessies worden gevuld met casuïstiek en beeldende praktijksituaties.

Datum: 22-06-2017 Locatie: Meervaart, Amsterdam
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva

Children and adolescents are living in a world affected by continuous transitions. A phenomenon with a double meaning: it implies a life of change in a constantly evolving environment, as well as a possible a break of balance: a loss of equilibrium. Transition, the leading theme of the ESCAP 2017 Congress, contains many aspects that are relevant to youth mental health.

Meer informatie 17th International Congress of ESCAP 2017 Geneva

Datum: 09-07-2017 t/m 11-07-2017
Vlaams Congres 'Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie'

Het 11de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en –Psychotherapie vindt plaats in Gent. Deze editie heeft als centraal thema "Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren."

Blijdschap, frustratie, trots, verdriet, … emoties maken deel uit van ons dagelijks leven. Al van op jonge leeftijd leren kinderen hiermee omgaan. Ze doen dit in interactie met hun ouders en ruimere omgeving, soms onder complexe omstandigheden. Dat dit niet steeds eenvoudig is, blijkt uit het grote aantal kinderen en jongeren met emotionele problemen. Problemen met gehechtheid en regulatie, opstandig gedrag, faalangst, depressie, rouw en bipolaire stoornis zijn slechts een aantal voorbeelden van de problemen die zich doorheen de ontwikkeling kunnen stellen. 

Datum: 20-09-2017 t/m 21-09-2017 Locatie: UGent, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Gent
Bereken uw route
Meer informatie >
Vijfde landelijke CELEVT congres

Van de verschillende vormen chronische – langdurige en aanhoudende – traumatisering in de kinderjaren worden volgens de Nationale Prevalentiestudie Mishandeling emotionele mishandeling en verwaarlozing (11 % en 36 %) veel gerapporteerd. Toch blijft dit thema in verhouding tot fysieke mishandeling en seksueel misbruik (18 % en   4 %), zowel in de wetenschap als in de klinische praktijk nog onderbelicht. Terwijl grootschalige epidemiologische onderzoeken laten zien dat juist emotionele mishandeling en verwaarlozing ernstige en langdurige psychische, somatische en sociale gevolgen in de volwassenheid kunnen hebben. Met een langdurige negatieve invloed op gevoelens van eigenwaarde, op de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en het cognitief en emotioneel functioneren. Dat zien we terug in de dagelijkse behandelpraktijk waar in het contact met de behandelaar ervaringen en gevoelens van vroeger opnieuw opspelen.

Datum: 11-10-2017 Locatie: Congres en meeting center ‘Eenhoorn’, Amersfoort
Bereken uw route
Meer informatie > Direct aanmelden >
Congres Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

'Samen ontwikkelen' luidt het thema van de tweede editie 'Van wijk tot wetenschap', hét kenniscongres voor samenwerking in de brede jeugdhulp. Na het succes van 2016 zet het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie een volgende stap, samen met de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Duo's van deskundigen

Op 23 november presenteren duo's van deskundigen hun samenwerkingsinitiatieven tussen jeugdpsychiatrie, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, gemeenten en jeugdregio’s, jeugdbescherming, onderwijs en huisartsenzorg. Denk aan een huisarts en een wijkteammedewerker, een psycholoog en een intern begeleider, een beleidsmedewerker van een gemeente en een psychiater. Ontdek hoe zij samenwerken en samen ontwikkelen om kinderen en jongeren betere hulp te kunnen bieden. Daarnaast presenteren wetenschappers hun onderzoeksresultaten, die kunnen bijdragen aan effectieve jeugdhulp.

Datum: 23-11-2017 Locatie: 1931 Congrescentrum Brabanthallen
Bereken uw route
Meer informatie >

Mogen we je vragen een beknopt profiel aan te vragen?

Niet verplicht, wel zo handig voor de andere leden om te zien wat je betrokkenheid bij het Kenniscentrum inhoudt.

Let op: deze informatie wordt niet getoond aan niet geregistreerde bezoekers en wordt verder nergens voor gebruikt zonder jouw expliciete toestemming.

Ik ben:

Annuleren